Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Moja sprawa0,24%.17317
.Strona główna4,22%.310625
.Redakcja0,08%.6248
.Rejestr zmian6,53%.480607
.Statystyka0,14%.10292
.Gmina Człuchów1,60%.117933
.Kompetencje0,08%.5688
.Kompetencje0,16%.12009
.Wójt0,00%.32
.Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz budżetu samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów0,00%.201
.Bulwan Irena0,00%.46
.Statut Gminy Człuchów0,00%.1
.Statut Gminy Człuchów0,13%.9626
.Dane teleadresowe i godziny urzędowania0,16%.11658
.Czech Andrzej0,00%.105
.Pałubicka Małgorzata0,00%.112
.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej0,13%.9894
.Marciniak Adam - wójt gminy0,00%.132
.Zakład Gospodarki Komunalnej0,02%.1697
.Adamczyk Grażyna0,00%.309
.Pomoc0,11%.7799
.Szkoła Podstawowa w Rychnowach0,12%.9167
.Szkoła Podstawowa w Stołcznie0,03%.2416
.Szkoła Podstawowa w Polnicy0,03%.2428
.Szkoła Podstawowa w Bukowie0,03%.2271
.Szkoła Podstawowa w Wierzchowie0,03%.2372
.Sołectwa0,03%.2472
.Radni Rady Gminy Człuchów0,13%.9246
.Komisje Rady Gminy Człuchów0,11%.8286
.Dokumenty0,33%.24215
.Bachan Andrzej0,00%.115
.Patalas Czesław0,00%.97
.Szymański Krzysztof0,00%.105
.Wójcik Ryszard0,00%.106
.Ślezak Grażyna0,00%.99
.Król Bożena0,00%.113
.Horobiowski Leszek0,00%.185
.Majer Elżbieta0,00%.122
.Jagielska Halina0,00%.110
.Druki0,23%.17193
.Majer Tadeusz0,00%.166
.Gimnazjum Gminne w Rychnowach0,00%.134
.Kompetencje0,00%.34
.Wyszukiwarka0,13%.9670
.Kubalewski Arkadiusz0,00%.47
.Podlaszewska Alicja0,00%.158
.Zarządzenie Wójta0,00%.26
.Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie.0,00%.214
.Domka Jarosław0,00%.176
.Pietucha-Sowińska Danuta0,00%.105
.Porowska Danuta0,00%.116
.Chmielarska Barbara0,00%.106
.Radkowiak Magdalena0,00%.132
.Gleb Bożena0,00%.98
.Stachowiak Grzegorz0,00%.113
.Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r.0,00%.20
.Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 07 lipca 2003 r.0,00%.19
.Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r.0,00%.323
.Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2003 r.0,00%.41
.Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2003 r.0,00%.22
.Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 października 2003 r.0,00%.32
.Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2003 r.0,00%.38
.Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 listopada 2003 r.0,00%.34
.Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 grudnia 2003 r.0,00%.29
.Uchwała Nr V/52/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 20020,00%.132
.Uchwała Nr VII/85/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2003 r.0,00%.129
.Uchwała nr V/54/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budo0,00%.128
.Mielnik Jan0,00%.100
.Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r.0,00%.16
.Uchwała Nr XI/120/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r.0,00%.95
.Oleksy- Kaszanits Maria0,00%.133
.Gancewski Dariusz0,00%.108
.Uchwała Nr XI/124/04 Rady Gminy w Człuchowie dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/79/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na0,00%.117
.Uchwała Nr VIII/89/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 r.0,00%.115
.Uchwała Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2005.0,00%.123
.Uchwała Nr IX/102/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Program0,00%.117
.Uchwała Nr IX/103/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.0,00%.112
.Uchwała Nr X/114/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.0,00%.112
.Zapytanie o cene na usługi komunalne - wywóz smieci i ścieków0,03%.2184
.Uchwała Nr XI/126/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.0,00%.164
.Uchwała Nr VIII/93/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.115
.Uchwała Nr VIII/92/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ, stanowiącej własność Gminy Człuchów.0,00%.117
.Uchwała Nr VIII/91/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości GLĘDOWO , stanowiącej własność Gminy Człuchów.0,00%.117
.Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r.0,00%.122
.Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 października 2003r.0,00%.38
.Uchwała Nr XII / ...... /04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r.w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznania pomocy mat0,00%.26
.Uchwała Nr XII/..../04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.16
.Uchwała Nr XI/125/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Dębnicy.0,00%.114
.Zarządzenie Nr 48 /03 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 22 grudnia 2003r.0,00%.37
.Uchwała Nr VIII/94/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustanowienia odrębności lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej obrębie wsi BARKOWO nr 29, stanowiącej własno0,00%.121
.Uchwała Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuc0,00%.113
.Uchwała Nr VIII /97/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartośc0,00%.118
.Uchwała Nr VIII/95/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi: Dębnica, Kołdowo, Stołczno, Jęczniki Wielkie stanowiących0,00%.120
.Uchwała Nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartoś0,00%.117
.Uchwała Nr XI /123/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”.0,00%.121
.Uchwała Nr XI/118/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.0,00%.131
.Uchwała Nr VIII/88/03 Rady Gminy w Człuchowie w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej części działki nr 14/1 we wsi Jar0,00%.142
.Uchwała Nr VIII/87/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo – produkcyjną i przem0,00%.141
.Uchwała Nr XI/122/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj0,00%.102
.Uchwała Nr XI/119/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym K0,00%.109
.Uchwała Nr XI/121/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyj0,00%.113
.Uchwała Nr V/56/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl0,00%.109
.Uchwała Nr V/55/03 Rady Gminy w Człuchowiez dnia 30 kwietnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Człuchów.0,00%.125
.Uchwała Nr V/59/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym DĘBNICA /droga/ stanowiącej0,00%.113
.Uchwała Nr V/62/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości WIERZCHOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.111
.Uchwała Nr V/61/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości KOŁDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.107
.Uchwała Nr V/58/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.107
.Uchwała Nr V/60/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości GLĘDOWO, stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.120
.Uchwała Nr V/57/2003 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wydzierżawienia działek- gruntu położonych w miejscowości BARKOWO stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.113
.Uchwała Nr V/63/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy 2003 r.0,00%.115
.Uchwała Nr V/ 53 /03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2003r.w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.0,00%.136
.Wólczyńska Beata0,00%.295
.Przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,00%.182
.Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Człuchów z dnia 09 września 2003 r.0,00%.23
.Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo.0,00%.223
.Ogłoszenie o zamówieniu "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania" dla Klas Gimnazialnych w Barkowie0,00%.194
.Kowalski Zdzisław0,00%.120
.Jankowski Wiesław0,00%.104
.Hapka Tadeusz0,00%.101
.Gaweł Jerzy0,00%.136
.Prądzińska Małgorzata0,00%.92
.Jeliński Zbigniew0,00%.114
.Ceitel Andrzej0,00%.117
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów na wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych w budynkach będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej0,00%.228
.Wpis niewidoczny do załączania plikow0,13%.9281
.Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie gospodarowania odpadami stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych z terenu miejscowości Gminy Człuchów.0,00%.219
.Zarządzenie Nr 50 /04 Wójta Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r.0,00%.102
.Uchwała Nr XII/138/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznawania pomocy material0,00%.119
.Uchwała Nr XII/139/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r.0,00%.91
.Uchwała Nr XII/136/04 Rady Gminy W Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.0,00%.82
.Uchwała Nr XII/135/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody0,00%.90
.Uchwała Nr XII/134/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody0,00%.94
.Przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.0,00%.206
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi oraz drzwi z aluminium w Szkole Podstawowej w Stołcznie.0,00%.211
.Uchwała Nr XII/127/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004 rok..0,00%.165
.Test0,00%.18
.Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu termomodernizacyjnego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Klasach Gimnazialnych w Barkowie0,00%.190
.Oświadczenia radnych0,00%.25
.Pracownicy Urzędu Gminy0,00%.18
.Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia dróg i ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym Rychnowy „Przylesie” – obw. nr II .0,00%.245
.Test0,00%.16
.Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia terenu osiedla mieszkaniowego Piaskowo „ Zacisze” – obw. nr I .0,00%.221
.Uchwała Nr XII/131/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wydzierżawienia działki - gruntu położonej w obrębie wsi BARKOWO stanowiącej własność Gminy Człuchów.0,00%.113
.Uchwała Nr XII/129/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym0,00%.138
.Uchwała Nr XII/130/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY stanowiących własność Gminy Człuchów.0,00%.113
.Oświadczenia majątkowe - radni0,03%.2217
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 17331, położonych w obrębie wsi RYCHNOWY.0,00%.244
.Oświadczenia majątkowe - pracownicy Urzędu Gminy0,02%.1633
.Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek organizacyjnych0,02%.1716
.Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-20060,13%.9697
.Projekty uchwał Rady Gminy kadencji 2002-20060,09%.6570
.Uchwała Nr XII/132/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody.0,00%.116
.Uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody.0,00%.117
.Uchwała Nr XII/137/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.96
.Zarządzenia Wójta 2004r.0,13%.9806
.Zarządzenia Wójta 2003r.0,12%.8796
.Tutaj załączaj pliki zarządzeń0,12%.8656
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie.0,00%.62
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek - gruntu , stanowiących własność Gminy Człuchów położonych w obrębie wsi: DĘBNICA, KOŁDOWO, STOŁCZNO, JĘCZNIKI WIELKIE.0,00%.240
.Oświadczenia majątkowe za rok 20020,02%.1636
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni oraz magazynu paliwa w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie.0,00%.211
.Ogłoszenie o zamówieniu \"Usługi instalacji urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkosci na drogach publicznych Gminy Człuc0,00%.216
.Przetarg nieograniczony na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji odmownych na terenie Gminy Człuchów0,00%.226
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej połączenia sieci wodociągowych w miejscowościach Rychnowy - Brzeźno i Dębnica - Skarszewo0,00%.30
.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu".0,00%.236
.Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowosci Rychnowy , Krzyżanki, Zagórki Gmina Człuchów.0,01%.371
.Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobojewo, Gminy Człuchów."0,00%.361
.Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym0,00%.189
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie0,01%.407
.Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym0,00%.225
.Zagospodarowanie przestrzenne0,44%.32213
.Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w KW 17337 położonych w obrębie wsi Rychnowy0,00%.342
.Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,00%.304
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do docieplenia budynków Klas Gimnazjalnych w Barkowie0,00%.365
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Wsi0,00%.307
.Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Gminy Człuchów.0,00%.230
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu gm. Człuchów0,00%.181
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów kubatorowych przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy gm. Człuchów0,00%.183
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kotłownina słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy gm. Człuchów0,00%.277
.Przetarg nieograniczony na modernizacje boiska sportowego w Dobojewie gm. Człuchów0,00%.274
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na odcinku Kiełpinek - Kiełpin - Nowosiółki - Osiedle Piaskowo Zacisze - Kołdowo Piaski - Kołdowo Dąbki - Kołdowo -0,01%.374
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do prac remontowych w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie.0,00%.189
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości dla Gminy Człuchów w 2005 roku.0,00%.226
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Człuchów w 2005 roku.0,00%.202
.Straż Gminna0,03%.2142
.Przedszkole Samorządowe w Ględowie0,03%.2073
.Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie Dworcu0,11%.8117
.Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy0,03%.2058
.Przedszkole Samorządowe w Polnicy0,04%.3208
.Przetarg nieograniczony na dostawę nowego przenośnego fotoradaru dla Straży Gminnej w Człuchowie.0,01%.517
.Tutaj załączaj pliki zarządzeń0,10%.7430
.Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Człuchów: budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy0,00%.305
.Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.268
.Przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.192
.Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.0,01%.377
.Zawiadomienia0,00%.77
.Przetarg nieograniczony na zakup nowego samochodu osobowego dla Straży Gminnej w Człuchowie0,00%.274
.Przetarg nieograniczony na zakup używanego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.0,00%.200
.Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy.0,03%.2071
.Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 69 z 2005.04.11 - Pozycja 156700,00%.354
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupnicy0,00%.273
.Ogłoszenia0,02%.1290
.Oświadczenia majątkowe za rok 20040,02%.1654
.Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Człuchowie.0,00%.300
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych oraz dostawę stolarki okiennej i drzwiowej do świetlic0,00%.211
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy budynku kotłowni i magazynu paliwa w Polnicy.0,00%.230
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy , gm.Człuchów.0,00%.285
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć, gm. Człuchów0,00%.209
.Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na odcinku Rychnowy-Brzeźno.0,00%.235
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO.0,06%.4682
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO.0,00%.353
.Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napedowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej.0,00%.231
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych dachu budynku komunalnego w Kołdowie.0,00%.296
.Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.240
.Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.0,00%.221
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - etap I0,00%.213
.II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15697, położonych w obrębie wsi BARKOWO.0,00%.190
.II - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14388, położonych w obrębie wsi WIERZCHOWO.0,00%.197
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej stadionu na terenie miejscowości Dębnica, gm. Człuchów0,00%.197
.Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jęczniki Małe.0,00%.206
.I - szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 17337, położonej w pbrębie wsi RYCHNOWY, oznaczonej numerem działki 489.0,00%.212
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Kołdowie0,00%.186
.Przetarg nieograniczony na wykonanie niwelacji terenu pod boisko sportowe w Dębnicy, gm.Człuchów.0,00%.197
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kołdowie.0,00%.191
.Załączniki-obwieszczenia-wpis ukryty0,00%.311
.Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji odmownych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.194
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15120, położonych w obrębie geodezyjnym Kołodowo oznaczonych numerami działek 576/1 i 576/2.0,00%.189
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w miejscowosciach Człuchów i Wierzchowo Dworzec.0,00%.189
.Przetarg nieograniczony na przygotowanie zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek91/2 i 112/3 położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.0,00%.250
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Człuchów w 2006 roku0,00%.183
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie szacowania nieruchomości dla Gminy Człuchów w 2006 roku0,00%.162
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach, gm.Człuchów0,00%.284
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Człuchów.0,00%.198
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Kołdowie0,00%.180
.UZP 341/7/06 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec , Jęczniki Wielkie gm. Człuchów.0,00%.262
.UZP 341/6/06 - Dostawa materiałów do budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu0,00%.179
.Tutaj załączaj pliki zarządzeń0,08%.5855
.UZP 341/8/06 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek gm. Człuchów.0,00%.329
.UZP 341/9/06 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć gm. Człuchów.0,00%.230
.Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem oraz wałowaniem dróg gruntowych dojazdu rolniczego położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.175
.I- szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 24785, położonej w obrębie geodezyjnym Jaromierz oznaczonej numerem działki 9/1.0,00%.268
.I- szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20841, położonej w obrębie wsi Polnica oznaczonej numerami działek 241/24 i 241/23.0,00%.260
.I- szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14403, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn oznaczonej numerami działek 155/3 i 155/4.0,00%.233
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw0,00%.157
.Oświadczenia majątkowe za rok 20050,02%.1486
.UZP 341/6/06 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - II etap0,00%.168
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych świetlicy wiejskiej w Mosinach.0,00%.159
.Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i załadunku tłucznia z bocznicy kolejowej w Wierzchowie Dworcu.0,00%.145
.Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w Brzeźnie0,00%.160
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Biskupnicy.0,00%.180
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw0,00%.156
.Szkoła Podstawowa w Wierchowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wykładzin podłogowych.0,00%.182
.Gminazium Gminne w Rychnowach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wykładzin podłogowych.0,00%.163
.II- szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14403, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn oznaczonej numerami działek 155/3 i 155/4.0,00%.203
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Chrząstowie.0,00%.215
.Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy w Chrząstowie.0,01%.589
.UZP 341/16/06 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, gm.Człuchów0,04%.2832
.I- szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18145, położonych w obrębie wsi KIEŁPIN oznaczonych numerami działek 172,173,175,1760,00%.211
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Chrząstowie0,00%.155
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw.0,00%.186
.Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej na odcinku Dobojewo Wieś - Dobojewo Osada Leśna.0,00%.184
.Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.286
.Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej.0,00%.154
.Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo.0,00%.227
.Przetarg nieograniczony na wykonanie nawodnienia boiska sportowego do gry w piłke nożna w Dębnicy0,00%.234
.Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dobojewo Wieś - Dobojewo Osada Leśna0,00%.166
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Chrząstowie.0,00%.226
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,00%.123
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,00%.297
.Budowa oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Gminy Człuchów.0,00%.205
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy, Gmina Człuchów0,00%.134
.Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw.0,00%.108
.Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę stołów i krzeseł do świetlic wiejskich znajdujących sie na terenie Gminy Człuchów.0,00%.346
.Wykonanie nawodnienia boiska sportowego do gry w piłkę w Dębnicy.0,00%.128
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych, ujawnionych w KW 18145, położonych w obrębie wsi KIEŁPIN, oznaczonych numerami działek 172,173,175,1760,00%.347
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Dobojewo.0,00%.338
.Wybory0,01%.674
.Dostawa stołów i krzeseł do świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Człuchów.0,00%.242
.Budowa oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Dobojewo0,00%.182
.Ogłoszenie o naborze nr 1/2006 na stanowisko podinspektora d/s gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska0,00%.287
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzywiowej w mieszkaniach komunalnych znajdujących sie na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1589
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora d/s gospodarki mieszkanowej i ochrony środowiska0,02%.1453
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy Strażnika Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1238
.Zarządzenie Nr 22/2006 Komendanta Straży Gminnej w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska strażników Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1183
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska0,02%.1177
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska strażników Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1608
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko Strażnika - stanowisko w sekcji prewencji oraz Strażnika - stanowisko ds. nieletnich.0,02%.1311
.Przetarg nieograniczony na usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych.0,00%.214
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na usługi geodezyjno-kratograficzne.0,00%.271
.Plebiscyt "Na najlepszego sportowca - trenera - organizatora sportu Gminy Człuchów 2006 roku"0,02%.1272
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.0,05%.3642
.Wykonanie usług związanych z przygotowaniem projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz decyzji odmownych.0,00%.196
.Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych0,00%.139
.Bbbbbb0,00%.6
.Oświadczenia majątkowe za rok 20060,03%.2510
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Organizacyjnym.0,02%.1240
.Oświadczenia wynikające z art24j o samorządzie gminnym - radni kadencji 2006-20100,02%.1241
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych0,00%.253
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,02%.1401
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko referenta w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.0,02%.1356
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych0,00%.251
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,02%.1393
.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z równaniem i wałowaniem dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.231
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych na sprzedaż0,01%.437
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,02%.1296
.Usługi związane z równaniem i wałowaniem dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.170
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,03%.1994
.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie załadunku i transportu tłucznia z bocznicy kolejowej w Wierzchowie Dworcu.0,00%.129
.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy - III etap0,00%.291
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,02%.1388
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kiełpin, gm. Człuchów0,00%.301
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Nieżywięć, gm. Człuchów0,01%.411
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,02%.1430
.Usługi w zakresie załadunku i transportu tłucznia z bocznicy kolejowej w Wierzchowie Dw . Gmina Człuchów.0,00%.116
.Wpis niewidoczny do załączania plikow0,00%.271
.Tutaj załączaj pliki zarządzeń0,01%.643
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadan samorządu gminnego określonych poniżej i przyjętych uchwałą Nr XX/185/04 Rady Gminy w Czł0,02%.1178
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 13812, połozonej w obrębie wsi Chrząstowo, oznaczonej numerem działki 288/1.0,00%.162
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionej w KW 14289 i KW 18172, połozonej w obrębie wsi Barkowo, oznaczonej numerem działki 278 i 288.0,00%.186
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 7727, połozonej w obrębie geodezyjnym Barkowo, oznaczonej numerem działki 285/1.0,00%.173
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie wsi Barkowo, oznaczonej numerami działek 524/9 524/10 524/11 524/14 524/15 524/16.0,00%.209
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, połozonej w obrębie wsi Biskupnica, oznaczonej numerem działki 156/2.0,00%.148
.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do remontu obiektów komunalnych.0,00%.224
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,00%.211
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin.0,00%.204
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawniona w KW 20090 położona w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.190
.Dostawa materiałów budowlanych do remontu obiektów komunalnych.0,00%.106
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw.0,00%.193
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony no budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.0,00%.167
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Nieżywięć, gm. Człuchów - etap III0,00%.191
.Budowa wodociągu na terenie miejscowości Nieżywięć, gm. Człuchów0,00%.171
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg na wykonanie nawierzchni boiska na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w Dębnicy.0,00%.197
.Wykonanie nawierzchni boiska na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w Dębnicy.0,00%.101
.Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Krępsku.0,00%.214
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.0,00%.123
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 15120, położonej w obrębie wsi Kołdowo.0,00%.185
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie wsi Biskupnica.0,00%.158
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 13812, położonej w obrębie wsi Chrząstowo.0,00%.137
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Barkowo oznaczonej numerem działki 524/14.0,00%.176
.Gmina Człuchów ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Polnica.0,00%.206
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.0,00%.148
.Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Człuchowie na kadencję 2008-20110,02%.1185
.Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw - 6 zestawów0,00%.125
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Krępsku.0,00%.112
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie z dniem 20 czerwca 2007r. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - strażnika Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1106
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Polnica.0,00%.181
.Budowa wodociągu na terenie miejscowości Nieżywięć0,00%.134
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,00%.185
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Krępsku.0,00%.215
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko strażnika straży gminnej w Człuchowie - specjalista w sekcji prewencji.0,02%.1239
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko Strażnika - specjalista w sekcji prewencji.0,02%.1196
.Gmina Człuchów ogłasza nabór na 2007 rok wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujących zadań: 1) dla osób fizycznych -Budowa przydomowych0,02%.1209
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawniona w KW 14341 położona w miejscowości STOŁCZNO.0,00%.161
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnione w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.174
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnione w KW 11384 położoną w miejscowości POLNICA.0,00%.163
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnione w KW 7488 położone w miejscowości POLNICA.0,00%.211
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnione w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.207
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy w Krępsku.0,00%.197
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.204
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14341, położonych w obrębie geodezyjnym STOŁCZNO.0,00%.207
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.195
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.242
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 7488, położonych w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.226
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie z dniem 10 sierpnia 2007r. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - strażnika Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1445
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,02%.1559
.Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.203
.III-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.188
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dębnica - Skarszewo.0,00%.182
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.146
.Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów.0,00%.215
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,00%.226
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,02%.1555
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,02%.1381
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Człuchowie - specjalista ds. nieletnich.0,02%.1411
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Człuchowie - specjalista ds. nieletnich.0,02%.1348
.Wybory - 20070,05%.3977
.Dostawa paliwa - oleju napędowego dla pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,00%.134
.Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dębnica - Skarszewo.0,00%.154
.II-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 14341, położonych w obrębie geodezyjnym STOŁCZNO.0,00%.185
.II-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.194
.III-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.169
.II-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 7488, położonych w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.191
.II-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.218
.Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Jaromierz.0,00%.212
.Straż Gminna w Człuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego AUDI.0,00%.230
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,00%.203
.Dostawa paliwa - oleju napędowego dla pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,00%.175
.Straż Gminna w Człuchowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego AUDI.0,00%.151
.Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Piaskowo.0,00%.244
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży0,00%.241
.III-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.211
.Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Piaskowo.0,00%.138
.IV-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.182
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnione w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.221
.III-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 7488, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.257
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.181
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo.0,00%.198
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo.0,00%.51
.V-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.235
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.73
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Jaromierzu.0,00%.193
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Jaromierzu.0,00%.201
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ0,00%.315
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Jaromierzu.0,00%.107
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo.0,00%.104
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1403
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1247
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Jaromierzu.0,00%.115
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych0,00%.181
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych0,00%.94
.Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotację w postępowaniu konkursowym.0,02%.1119
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1284
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1248
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko podinspektora Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1284
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikant Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1248
.Dostawa materiałów do wykonania docieplenia budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy.0,00%.244
.Dostawa materiałów do wykonania docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy.0,00%.186
.Dostawa stolarki okiennej dla budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.0,00%.304
.IV-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.192
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.263
.VI-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.292
.Test0,01%.380
.Zarządzenia Wójta 2008r.0,09%.6697
.Dostawa materiałów do wykonania docieplenia budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy.0,00%.63
.Dostawa materiałów do wykonania docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy.0,00%.72
.Dostawa stolarki okiennej dla budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów.0,00%.120
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnione w KW 20411 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.298
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnione w KW 1417 położone w miejscowości BRZEŹNO.0,00%.198
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnione w KW 24846 położone w miejscowości JAROMIERZ.0,00%.257
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnione w KW 4818 położone w miejscowości CHRZĄSTOWO.0,00%.265
.Usługi związane z naprawą i konserwacją dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.200
.Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych które otrzymały dotację0,02%.1401
.Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych na park elektrowni wiatrowych.0,00%.228
.Usługi związane z naprawą i konserwacją dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.117
.V-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.174
.III-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.206
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.258
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 23455 położonej w miejscowości WIERZCHOWO.0,00%.180
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 15440 położonej w miejscowości MOSINY.0,00%.223
.Dostawa dla Straży Gminnej w Człuchowie urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość.0,00%.219
.Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych na park elektrowni wiatrowych.0,00%.174
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki - gruntuna okres 3 lat, stanowiącej własność Gminy Człuchów położonej w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.207
.Dostawa dla Straży Gminnej w Człuchowie urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość.0,00%.171
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 1417, położonych w obrębie geodezyjnym BRZEŹNO.0,00%.204
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 4818, położonych w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,00%.229
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20411, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.232
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.269
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.274
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 23455, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,00%.223
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.254
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.250
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo.0,00%.236
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.0,00%.293
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 23455, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,00%.208
.V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 18997, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.155
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.199
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.236
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.189
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,02%.1295
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo.0,00%.85
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Człuchowie0,08%.5651
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.0,00%.102
.Oświadczenia majątkowe za rok 20070,02%.1588
.Modernizacja drogi do Chrząstówka0,00%.167
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym w Urzędzie Gminy w Człuchowie.0,02%.1182
.Ogłoszenie o przetargu: Na sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN.0,00%.178
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.1015
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,02%.1346
.Dostawa materiałów do wykonania prac remontowych w budynku administracyjnym ZGK.0,00%.185
.Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia Stadionu w Dębnicy.0,00%.219
.Wykonanie boisk sportowych kompleksu "Moje Boisko Orlik 2012"0,00%.325
.Ogłoszenie o przetargu: Na sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN.0,00%.195
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.215
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.155
.VIII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.147
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 11384 położonej w miejscowości POLNICA.0,00%.169
.Ogłoszenie o przetargu: Na sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN.0,00%.172
.Dostawa i montaż Wyposażenia placów zabaw0,00%.161
.Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia stadionu w Dębnicy0,00%.108
.Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 20120,00%.156
.Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko Orlik 20120,00%.5
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 11384, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.178
.Wykonanie budynku zaplecza socjalnego w ramach budowy kompleksu - Moje Boisko – Orlik 2012.0,00%.237
.Dostawa sprawnego technicznie autobusu po odbudowie do dowożenia uczniów do szkół0,00%.163
.IX-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.145
.VII-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.145
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.173
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych na rzecz wieczystych użytkowników, położon0,00%.165
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 17651 położonej w miejscowości DĘBNICA.0,00%.185
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 15124 położonej w miejscowości WIERZCHOWO.0,00%.189
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 17107 położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,00%.173
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.232
.Dostawa materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia stadionu w Dębnicy0,00%.184
.Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 23 lipca 2008r. (środa) o godz. 10-000,01%.957
.Dostawa sprawnego technicznie mikrobusu.0,00%.165
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 15124, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,00%.164
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 17651, położonych w obrębie geodezyjnym DĘBNICA.0,00%.189
.Dostawa sprawnego technicznie autobusu po odbudowie do dowożenia uczniów do szkół0,00%.83
.Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw0,00%.79
.Dostawa materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia stadionu w Dębnicy0,00%.89
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.171
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 11384, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.184
.Dostawa sprawnego technicznie mikrobusu.0,00%.189
.VIII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.176
.VIII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.191
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.206
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.270
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszego strażnika Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1233
.Program - UCZEŃ NA WSI informacje0,06%.4474
.Remont kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie Dworcu.0,00%.181
.Dostawa sprawnego technicznie mikrobusu.0,00%.114
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1157
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego strażnika Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1177
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko młodszego strażnika Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1359
.Zaciągnięcie kredytu0,00%.185
.Wykonanie remontu drogi w Jęcznikach Wielkich.0,00%.179
.Dostawa paliwa - oleju napędowego dla pojazdów będących własnością ZGK przy UG0,00%.201
.Wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej w Wierzchowie Dworcu0,00%.133
.Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia wewnętrznego stadionu w Dębnicy.0,00%.214
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.268
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.222
.IX-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.304
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1410
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikant Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1335
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego0,00%.135
.Dostawa paliwa - oleju napędowego dla pojazdów będących własnością ZGK przy UG Człuchów0,00%.166
.Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia wewnętrznego stadionu w Dębnicy0,00%.143
.Dostawa materiałów do wykonania dróg oraz parkingów na stadionie w Dębnicy0,00%.130
.Dostawa materiałów do wykonania chodników przy budynku sanitarno - szatniowym w Dębnicy0,00%.149
.Dostawa materiałów do wykonania budynku sanitarno - szatniowego0,00%.205
.Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników0,00%.200
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1178
.Dostawa materiałów do wykonania dróg oraz parkingów na stadionie w Dębnicy0,00%.115
.Dostawa materiałów do wykonania chodników przy budynku sanitarno - szatniowym w Dębnicy0,00%.106
.Wykonanie remontu drogi w Jęcznikach Wielkich.0,00%.113
.Dostawa materiałów do wykonania budynku sanitarno - szatniowego0,00%.105
.Dostawa materiałów do wykonania dróg oraz parkingów na stadionie w Dębnicy0,00%.171
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1265
.Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Człuchów0,00%.172
.Dostawa materiałów do wykonania budynku sanitarno - szatniowego w Dębnicy0,00%.168
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.174
.Dostawa materiałów do wykonania dróg oraz parkingów na stadionie w Dębnicy0,00%.75
.Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników0,00%.79
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.175
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 11384, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,00%.189
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.181
.Wykonanie remontu drogi w Kujankach0,00%.154
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,01%.1057
.Dostawa materiałów do wykonania budynku sanitarno - szatniowego w Dębnicy0,00%.101
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1364
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikant Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1300
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.82
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów bedących własnością Gminy Człuchów0,00%.141
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ględowo0,00%.183
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla Rychnowy Przylesie0,00%.129
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla w Nieżywięciu0,00%.149
.Dostawa materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Niężywięciu.0,00%.209
.Kierownik Zakłądu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głwny księgowy.0,02%.1616
.Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej.0,02%.1282
.Dostawa materiałów do wykonania satdionu w Dębnicy0,00%.248
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.167
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.181
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ0,00%.244
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.129
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.138
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowo.0,01%.629
.Dostawa materiałów do wykonania remntu świetlicy wiejskiej w Nieżywięciu0,00%.57
.Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotację w postępowaniu konkursowym.0,01%.1095
.Dostawa materiałów do wykonania stadionu w Dębnicy0,00%.66
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ględowo0,00%.104
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej.0,02%.1274
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - Główny księgowy.0,02%.1527
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko pracy stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej.0,02%.1304
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko pracy Zakończenie procedury naboru na stanowisko pracy - Główny księgowy.0,02%.1377
.Usługi geodezyjno - kartograficzne0,00%.188
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na terenie miejscowości Ględowo0,00%.162
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy0,00%.223
.Opracowanie dokumantacji projektowej dróg wewnętrznych na terenie osiedla Rychnowy Przylesie0,00%.87
.Opracowanie dokumantacji projektowej dróg wewnętrznych na terenie osiedla w Nieżywięciu0,00%.99
.Usługi geodezyjno - kartograficzne0,00%.95
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ0,00%.193
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.317
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Dębnica - Płonica0,00%.197
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.138
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.103
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.148
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na terenie miejscowości Ględowo0,00%.38
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Dębnica - Płonica0,00%.50
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na terenie m. Rychnowy0,00%.39
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowo0,00%.88
.Zarządzenia Wójta 2009r.0,08%.6239
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.59
.Opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,00%.176
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,00%.313
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.69
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.111
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.116
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.178
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.98
.Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych które otrzymały dotację z budżetu gminy w formie wsparcia na realizację zadań gminy w 2009 roku.0,02%.1174
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.95
.Zarządzenie Nr 138/09 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotację w postępowaniu konkursowym.0,01%.1095
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.145
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki.0,01%.452
.Dostawa materiałów do wykonania chodników na stadionie w Dębnicy.0,00%.116
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.69
.Usługi związane z naprawą i konserwacją dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Człuchów.0,00%.91
.Opracowanie dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego0,00%.48
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.65
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach0,00%.71
.Dostawa materiałów do wykonania chodników na stadionie w Dębnicy0,00%.61
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.127
.X-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ0,00%.190
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.134
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.165
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynków komunalnych położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.209
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 20090,05%.3613
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.148
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo.0,00%.214
.Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki0,00%.143
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki0,00%.101
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynków komunalnych położonych na terenie Gminy Człuchów0,00%.67
.Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki0,00%.81
.Dostawa materiałów do wykonania chodników na stadionie w Dębnicy0,00%.103
.Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych które otrzymały dotację z budżetu gminy w formie wsparcia na realizację zadań gminy w 2009 roku.0,02%.1463
.II-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.106
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.141
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.152
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.104
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.92
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.109
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.159
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk, Kujanki, Stołczno, Dobojewo.0,00%.76
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.71
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.66
.Oświadczenia majątkowe za rok 20080,02%.1557
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. ochrony środowiska.0,02%.1423
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1245
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.74
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,02%.1126
.Dostawa i montaż placów zabaw0,00%.163
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.87
.Wykonanie remontu budynku szkoły w Polnicy.0,00%.162
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1282
.XI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.85
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.99
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikant Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1260
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.100
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko pracy - Inspektords. ochrony środowiska.0,02%.1366
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.134
.Wykonanie remontu budynku szkoły w Polnicy0,00%.106
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.61
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.69
.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.0,01%.538
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.62
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 lipca 2009r. (wtorek) o godz. 10-000,02%.1704
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położonej w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.42
.Dostawa płyt betonowych0,00%.146
.Dostawa sprawnego technicznie autobusu po odbudowie do dowożenia uczniów do szkół0,00%.106
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.83
.XII-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.80
.Budowa wodociągu na terenie miejscowości Stołczno.0,00%.168
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.103
.Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0,02%.1120
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 18844 położonych w miejscowości BUKOWO.0,00%.35
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 933 położonych w miejscowości KRĘPSK.0,00%.28
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.119
.Dostawa płyt betonowych JUMBO0,00%.133
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 18844 położonych w miejscowości BUKOWO i KRĘPSK.0,00%.85
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 933 położonych w miejscowości BUKOWO i KRĘPSK.0,00%.95
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.104
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.144
.Dostawa płyt betonowych JUMBO0,00%.108
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno0,00%.128
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.50
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.67
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.58
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.63
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.88
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.59
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.82
.Dostawa materiałów do wykonania nawierzchni drogi Dębnica - Płonica0,00%.142
.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu0,00%.158
.Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych0,00%.145
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.90
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.53
.Dostawa fabrycznie nowej maszyny do układania kostki brukowej0,00%.171
.XIII-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.79
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.60
.Dostawa materiałów do wykonania nawierzchni drogi Dębnica - Płonica0,00%.77
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonych do sprzedaży ujawnionej w KW 20090 położone w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.90
.Dostawa fabrycznie nowej maszyny do układania kostki brukowej0,00%.104
.Dostawa paliwa - oleju nepędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunlanej przy UG Człuchów0,00%.115
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.42
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.38
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.41
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.51
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.57
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością ZGK przy UG Człuchów0,00%.80
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.52
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.95
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.50
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.51
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.58
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.69
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.70
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.75
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.73
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.72
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.90
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.121
.Ubezpieczenie majątku Gminy Człuchów.0,00%.142
.Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Płonica.0,00%.91
.Ubezpieczenie majątku Gminy Człuchów.0,00%.87
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.51
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.49
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.44
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.38
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.67
.Dostawa materiałów do budowy drogi na osiedlu Rychnowy - Przylesie.0,00%.137
.Dostawa paliwa0,00%.124
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.65
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.39
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.48
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.36
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.36
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczona do sprzedaży ujawniona w KW 20090 położona w miejscowości NIEŻYWIĘĆ.0,00%.65
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.75
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.66
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.67
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczona do sprzedaży ujawniona w KW 19360 położona w miejscowości MOSINY.0,00%.51
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.71
.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Rychnowach0,01%.371
.Remont boiska sportowego w Polnicy0,01%.370
.Remont boiska sportowego w Ględowie0,01%.455
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Polnica0,00%.322
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.56
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.55
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.59
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.71
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.70
.Budowa boiska sportowego w Polnicy0,01%.551
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.107
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.119
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.138
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.128
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.153
.Usługi geodezyjne0,00%.170
.Zarządzenie Nr 218/09 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotację w postępowaniu konkursowym.0,02%.1255
.Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica oraz Jaromierz.0,01%.642
.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno.0,01%.456
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.114
.Promocja Gminy Człuchów poprzez sport.0,00%.289
.Usługi geodezyjno - kartograficzne0,00%.115
.Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie.0,01%.447
.Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.0,01%.411
.Dostawa 2 sztuk nowych samochodów 5 - osobowych dla Straży Gminnej w Człuchowie.0,00%.225
.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach0,00%.144
.Budowa boiska sportowego w Polnicy0,00%.129
.Remont boiska sportowego w Ględowie0,00%.125
.Remont boiska sportowego w Polnicy0,00%.139
.Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno0,00%.90
.Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Polnica oraz Jaromierz.0,00%.95
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.113
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.121
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.104
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.94
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.119
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.82
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.109
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.128
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.85
.Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych które otrzymały dotację z budżetu gminy w formie wsparcia na realizację zadań gminy w 2010 roku.0,01%.1006
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.154
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.112
.Projekt Planu Gospodarki Odpadami, będącego częścią Programu Ochrony Środowiska Gminy Człuchów na lata 2009-2017.0,01%.1100
.Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Człuchów0,01%.1097
.Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Człuchów0,02%.1251
.Projekt Planu Gospodarki Odpadami, będącego częścią Programu Ochrony Środowiska Gminy Człuchów na lata 2009-2017.0,01%.1061
.Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie0,00%.107
.Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu0,00%.101
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.128
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica0,00%.173
.Dostawa samochodów dla Straży Gminnej0,00%.285
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.145
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.151
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miejscowości Jaromierz oraz Sieroczyn.0,00%.344
.III-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.61
.Dostawa 2 sztuk nowych samochodów 5-osobowych dla Straży Gminnej w Człuchowie0,00%.118
.III-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.141
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.120
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.138
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.189
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.121
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.105
.Program Ochrony Środowiska0,06%.4400
.Procedura Środowiskowa0,12%.8678
.Druki0,00%.40
.Plan Gospodarki Odpadami0,06%.4479
.Opracowanie dokumentacjiprojektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych na terenie miejscowości Jaromierz oraz Sieroczyn0,00%.99
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynku w Ględowie0,00%.202
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej0,00%.208
.Dostawa materiałów do wykonania docieplenia budynków Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu0,00%.248
.Druki0,06%.4577
.Program Usuwania Azbestu0,06%.4138
.Ogłoszenia0,04%.3097
.Zarządzenia Wójta 2010r.0,08%.5687
.Dostawa materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich0,00%.265
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.82
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.84
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg0,00%.184
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.133
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynku w Ględowie0,00%.57
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej0,00%.56
.Dostawa materiałów do docieplenia budynków Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dw.0,00%.64
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.91
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.92
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.93
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.119
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.119
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,00%.159
.Przebudowa drogi gminnej Dębnica - Płonica.0,00%.194
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2010 r.0,02%.1203
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinku0,00%.166
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Jęcznikach Małych0,00%.178
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzeźnie0,00%.329
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.105
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.192
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,00%.178
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.211
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.277
.Opracowamie dokumentacji projektowej przebudowy dróg0,00%.133
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży0,00%.98
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.92
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.104
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.84
.Hjghjff0,04%.3108
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wierzchowie.0,02%.1205
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,00%.79
.Oświadczenia majątkowe za rok 20090,02%.1459
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.221
.Przebudowa drogi gminnej Dębnica - Płonica0,00%.79
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Jęcznikach Małych0,00%.181
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinku0,00%.116
.Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012.0,00%.323
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,02%.1140
.Informacja o sprzedaży0,02%.1261
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.113
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.82
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14292, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.90
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.184
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.233
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzeźnie0,00%.157
.Dostawa materiałów do wykonania remontu drogi w Jęcznikach Małych0,00%.140
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.110
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.109
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.127
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.208
.Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu w ramach programu Moje Boisko Orlik 20120,00%.136
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.103
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.108
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego.0,00%.258
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.86
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.0,00%.245
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce0,00%.3
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce0,01%.580
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.85
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.415
.USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH0,01%.483
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.91
.VII-my przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.540
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno0,00%.164
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejsocowości Czarnoszyce0,00%.103
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinku.0,00%.245
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW 3986, położonej w obrębie geodezyjnym JAROMIERZ.0,00%.177
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionionych w KW 15120, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,00%.194
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20060,06%.4433
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20100,12%.8932
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20090,08%.5751
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20080,08%.5603
.USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH0,00%.82
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. ochrony środowiska.0,02%.1792
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.115
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.118
.Powszechny Spis Rolny 2010 - obchód przedspisowy0,01%.1029
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 20090, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.267
.Dostawa materiałów do wykonania parkingu i chodników przy Szkole w Bukowie gm. Człuchów0,00%.161
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.75
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.90
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinku0,00%.88
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.95
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.105
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.108
.Dostawa materiałów do wykonania remontu drogi w Płonicy.0,00%.123
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14292, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.104
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.111
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko pracy - podinspektora ds. ochrony środowiska.0,02%.1350
.Powszechny Spis Rolny0,02%.1182
.Dostawa materiałów do wykonania remontu drogi w Płonicy0,00%.200
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionionych w KW 15120, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,00%.115
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością ZGK przy UG Człuchów0,00%.162
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.134
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.106
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.107
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.129
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.94
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW 14407, położonej w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY.0,00%.153
.Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego0,03%.2415
.ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI0,05%.4038
.AKTY PRAWNE0,05%.3539
.SZCZEGÓŁOWY TRYB KONSULTOWANIA0,08%.5658
.DRUKI DO POBRANIA0,00%.32
.KONKURSY0,09%.6674
.INICJATYWA LOKALNA0,05%.3576
.DRUKI DO POBRANIA0,06%.4546
.Test0,00%.2
.Budowa sieci wodociągowej w Rychnowach.0,00%.176
.Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu.0,00%.132
.Budowa sieci wodociągowej w Czarnoszycach.0,00%.147
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.111
.Oświadczenia majątkowe - radni kadencji 2006-2010 złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji0,01%.974
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.84
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 20090, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.77
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14292, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.78
.MAŁE GRANTY0,05%.4032
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 22480, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,00%.123
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieżywięciu.0,00%.158
.Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu0,00%.92
.Budowa sieci wodociagowej w Rychnowach0,00%.114
.Budowa sieci wodociągowej w Czarnoszycach0,00%.97
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.134
.OGŁOSZENIA0,07%.5236
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.887
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.97
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.866
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2010 r.0,01%.938
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.966
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,00%.108
.Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie m. Nieżywięć0,00%.78
.DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PRĘDKOŚCI I REJESTRACJI POJAZDÓW PRZEKRACZAJĄCYCH DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I INSTALACJĄ0,00%.132
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego.0,00%.145
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionionych w KW 15120, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,00%.87
.II-gi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW 14407, położonej w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY.0,00%.114
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 22480, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,00%.120
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.72
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy aplikanta w sekcji prewencji Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1177
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.925
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.843
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1005
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.935
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego0,00%.122
.DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PRĘDKOŚCI I REJESTRACJI POJAZDÓW PRZEKRACZAJĄCYCH DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I INSTALACJĄ0,00%.110
.Dostawa paliwa - oleju napedowego dla pojazdów będących wlasnością Gminy Człuchów0,00%.142
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.108
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikant Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1176
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,00%.297
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.980
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.847
.Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przu Urzędzie Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. płac.0,02%.1373
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynku w Kujankach0,00%.260
.I-szy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 22480, położonych w obrebie geodezyjnym Ględowo0,00%.4
.II-gi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 933, położonych w obrębie geodezyjnym Krępsk0,00%.1
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.762
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.927
.Dostawa materiałów elektrycznych do wykonania remontu budynku w Kujankach.0,00%.144
.OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaromierzu, gmina Człuchów.0,01%.1072
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynku w Kujankach0,00%.96
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rychnowy, Piaskowo0,00%.182
.Dostawa materiałów elektrycznych do wykonania remontu budynku w Kujankach.0,00%.129
.Dostawa materiałów do wykonania remontu budynku w Kujankach0,00%.2
.Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. płac.0,02%.1442
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.68
.V-ty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW 14292, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,00%.82
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018842/7, położonej w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,00%.86
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,00%.96
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.74
.III-ci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SLl1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.66
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,00%.104
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.887
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.911
.Przetarg nieograniczony na budowę instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów oraz na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów w ramach proje0,00%.221
.Oświadczenia majątkowe - radni kadencji 2010-2014 złożone na począteku kadencji0,02%.1335
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00022480/2, położonej w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,00%.138
.Promocja Gminy Człuchów poprzez sport.0,00%.141
.Dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem.0,00%.207
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartał 2010 r.0,02%.1186
.Usługi geodezyjno - kartograficzne.0,01%.636
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20110,12%.8668
.Obsługę bankowa budżetu Gminy Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych.0,01%.832
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1048
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1029
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1002
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1049
.Budowa sieci wodociągowej na odcinku Polnica - Kiełpin.0,01%.815
.WÓJT GMINY CZŁUCHÓW ADAM MARCINIAK informuje: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2011 R.0,02%.1188
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1075
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1207
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1115
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1259
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1032
.Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.0,02%.1195
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1210
.Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie.0,02%.1124
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,00%.107
.IV-ty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SLl1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,00%.98
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ględowo.0,02%.1336
.ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH0,08%.5524
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1223
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.983
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1171
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.981
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.1068
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00022480/2, położonej w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.913
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.930
.Przydomowe Oczyszczalnie Ściekow0,08%.5688
.AZBEST0,06%.4554
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1038
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1303
.Remontu boiska sportowego w Ględowie0,01%.844
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1007
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1137
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1022
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.968
.VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1010
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.968
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1035
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00032437/9, położonej w obrębie geodezyjnym CZARNOSZYCE.0,00%.332
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.1072
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1037
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1053
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1040
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.916
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1033
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1050
.Edukacja ekologiczna0,06%.4216
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.994
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.1059
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.1022
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.821
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.904
.Dostawa i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.0,01%.742
.Remontu boiska sportowego w Polnicy - dokończenie prac.0,01%.766
.Informacja o odwołaniu przetargu0,01%.1084
.I-wszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w MOSINACH NR 26.0,01%.921
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.966
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/0006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.848
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne, ujawnione w KW SL1Z/0003864/9, położone w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.908
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.971
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.929
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.962
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1083
.Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Czarnoszyce, Piaskowo, Krzyżanki, Rychnowy.0,01%.1009
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.813
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.939
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.944
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1044
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.885
.Oświadczenia majątkowe za rok 20100,03%.2263
.Wykaz jednostek odbierających stałe i ciekłe odpady komunalne z terenu Gminy Człuchów0,06%.4268
.Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 maja 2011r. (poniedziałek) o godz. 10-000,01%.988
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.1035
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Organizacyjnym.0,02%.1530
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.913
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.935
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.911
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.945
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.820
.I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SLl1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.1012
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne, ujawnione w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1038
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.1008
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.933
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.917
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.882
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Bukowie.0,01%.615
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rychnowy.0,01%.1002
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.875
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1141
.Opracowanie zmiany dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,01%.767
.WYBORY ŁAWNIKÓW - kadencja 2011-20150,02%.1207
.Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 21 czerwca 2011r. (wtorek) o godz. 10-000,01%.1059
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Kiełpinie.0,01%.841
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.973
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1081
.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,01%.829
.Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów.0,01%.941
.Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kultury, sportu i turystyki w Referacie Organizacyjnym.0,02%.1254
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1203
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.1053
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1109
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1030
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne, ujawnione w KW SL1Z/0003864/9, położone w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.980
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00022480/2, położonej w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.981
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,02%.1113
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rychnowy.0,01%.826
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1044
.Wykonanie prac polegających na demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie.0,01%.647
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.899
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.882
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.990
.Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego GMINY CZŁUCHÓW W 2010r.0,01%.1070
.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ0,03%.1993
.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie.0,02%.1475
.Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie.0,02%.1162
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.896
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1154
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1064
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1129
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.927
.Remont mieszkań komunalnych0,01%.718
.Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Kołdowo.0,01%.725
.Informacja o odwołaniu przetargu0,02%.1254
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rychnowy.0,01%.825
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.885
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.931
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.860
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.1044
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.929
.Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 22 lipca 2011r. (piątek) o godz. 10-000,00%.118
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1013
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.827
.Dostawa materiałów sanitarnych i hydraulicznych - szkoła Rychnowy0,01%.742
.Dostawa materiałów elektrycznych - szkoła Rychnowy0,01%.908
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1020
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1123
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1094
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego0,02%.1342
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1072
.Dostawa materiałów budowlanych - szkoła Rychnowy0,01%.762
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00022480/2, położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.0,01%.708
.I -szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00020090/7, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,02%.1195
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.842
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.965
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014396/7, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.898
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.892
.Budowa terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Barkowie0,01%.818
.III -ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00003864/0, położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.0,01%.984
.III -ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00006263/7, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.0,01%.1050
.Dostawa materiałów sanitarnych i hydraulicznych do wykonania remontu budynku w Kujankach0,01%.773
.Informacja o wynikach przetargu- dostawa materiałów elektrycznych do wykonania remontu Szkoły Podstawowej w Rychnowach0,01%.916
.Informacja o wynikach przetargu- remont mieszkań komunalnych0,01%.920
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.951
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1007
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1105
.Tutaj załączaj plki dotyczące przetargów0,00%.229
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.795
.Informacja o wyborze oferty – dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania remontu Szkoły Podstawowej w Rychnowach0,01%.904
.Informacja o wyborze oferty – budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie0,01%.1060
.Informacja o wyborze oferty – budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie0,01%.933
.Wybory do Sejmu i Senatu RP - 20110,04%.2711
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.906
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.902
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.910
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1032
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.884
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.923
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.977
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.979
.IV -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.849
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.940
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.799
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1060
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.977
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.866
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.981
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.817
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1076
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością ZGK przy UG Człuchów0,01%.689
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetu.0,01%.827
.Informacja o wyborze oferty - zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego0,01%.900
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.889
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.930
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.891
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.807
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.1071
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.943
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00022480/2, położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.0,01%.879
.Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,01%.966
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.864
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,01%.729
.IV -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne, ujawnione w KW SL1Z/00003864/9, położone w miejscowości Ględowo.0,01%.923
.IV -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.0,01%.876
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,02%.1226
.Informacja o wynikach przetargu na prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowyc0,01%.826
.Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,01%.907
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy C0,01%.905
.Dostawa kruszonego tłucznia betonowego0,01%.701
.Zgloszenie instalacji przydomowej oczyszcalni ścieków0,06%.4280
.Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rychnowach0,01%.859
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,02%.1160
.Dostawa materiałów edukacyjnych na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Cz0,01%.1046
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.871
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1056
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.894
.Informacja o wynikach przetargu na prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowyc0,01%.883
.Archiwum0,06%.4510
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.931
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.860
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.903
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.924
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.919
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1086
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego0,01%.982
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki.0,02%.1607
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.938
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1046
.V -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.935
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.888
.Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 października 2011r. (poniedziałek) o godz. 10-000,01%.1014
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżankach.0,01%.884
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1135
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1099
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWIE.0,01%.978
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.856
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.997
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych , ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.864
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2011 r.0,01%.984
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy C0,01%.1050
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ględowo0,01%.879
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,01%.865
.V -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.0,01%.895
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną , ujawnioną w KW SL1Z/00020090/7, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.948
.Dostawa paliwa – oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.670
.Dostawa materiałów edukacyjnych na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Cz0,01%.1101
.Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżankach0,01%.845
.Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 18 listopada 2011r. (piątek) o godz. 10-000,01%.979
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.894
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ględowo0,01%.855
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do najmu.0,01%.1079
.Dostawa materiałów edukacyjnych na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Cz0,01%.708
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Człuchów.0,01%.956
.Informacja o wynikach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy C0,01%.814
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.861
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.756
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.884
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikanta w sekcji prewencji Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1232
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikanta w sekcji pozyskiwania i przetwarzania danych Straży Gminnej w Człuchowie0,02%.1270
.I - wszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych0,02%.1179
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1070
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.963
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1151
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1227
.Komendant Straży Gminnej w Człuchowie ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikanta w sekcji prewencji Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1112
.Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów.0,01%.553
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta w sekcji prewencji w Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1313
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta w sekcji pozyskiwania i przetwarzania danych w Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1188
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.561
.Dostawa materiałów elektrycznych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.580
.Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 grudnia 2011r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.905
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.751
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.839
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.931
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza konkurs ofert na audytora wewnętrznego - usługodawcę.0,02%.1225
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko aplikanta w sekcji prewencji w Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1279
.Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.0,01%.1087
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikanta w sekcji prewencji Straży Gminnej w Człuchowie.0,01%.1053
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikanta w sekcji pozyskiwania i przetwarzania danych Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1118
.Zakończenie procedury naboru na stanowisko aplikanta w sekcji prewencji Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1360
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego w Polnicy.0,01%.835
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,01%.547
.Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,02%.1576
.Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów.0,02%.1299
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.873
.Dostawa materiałów elektrycznych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.840
.Zarządzenia Wójta 2012r.0,06%.4436
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 R.0,01%.998
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,01%.976
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego w Polnicy.0,01%.887
.Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy.0,01%.938
.Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 stycznia 2012r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.1050
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.984
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1063
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1112
.Informacja o wyniku wyboru oferty na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę.0,02%.1420
.Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy.0,01%.993
.Usługi geodezyjno - kartograficzne.0,01%.614
.Budowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,01%.918
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20120,09%.6643
.Usługi geodezyjno - kartograficzne.0,01%.906
.Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Bukowie.0,02%.1124
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartał 2011 r.0,01%.1059
.Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy.0,01%.1060
.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,01%.952
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych.0,02%.1202
.Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 23 marca 2012r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.978
.Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Bukowie.0,01%.947
.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.0,01%.939
.Dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.663
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych.0,01%.1008
.Dostawa materiałów hydraulicznych do wykonania rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,02%.1214
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.0,02%.1215
.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem.0,01%.931
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1017
.Usługi transportowo - sprzętowe przy budowie drogi.0,02%.1137
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.1329
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,02%.1195
.Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 10-00.0,01%.955
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.905
.Usługi transportowo - sprzętowe przy budowie drogi.0,01%.849
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2012 r.0,01%.880
.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem.0,01%.773
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.834
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1032
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.868
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00020090/7, położonych w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.823
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.0,01%.786
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,02%.1337
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetu.0,01%.1098
.Oświadczenia majątkowe za rok 20110,04%.2775
.Wykaz osób i fizycznych prawnych, którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2011 r.0,01%.943
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.1021
.Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 maja 2012r. (czwartek) o godz. 10-00.0,02%.1171
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie.0,01%.962
.Kontrola zarządcza0,03%.2034
.Dostawa fabrycznie nowej prasy zwijającej stałokomorowej do słomy.0,01%.1088
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.1002
.Ogłoszenie "Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie"0,01%.928
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć.0,01%.827
.Dostawa fabrycznie nowej prasy zwijającej stałokomorowej do słomy.0,01%.847
.Wykonanie prac polegających na demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie.0,01%.880
.Dostawa i montaż mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.890
.Dostawa fabrycznie nowej prasy zwijającej stałokomorowej do słomy.0,01%.763
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.870
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 czerwca 2012r. (czwartek) o godz. 10-00.0,01%.925
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.924
.Wykonanie posadzek w Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,01%.1030
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1003
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetu.0,01%.840
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiące mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.761
.Dostawa i montaż mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.783
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.0,02%.1307
. Dostawa prasy zwijającej zmiennokomorowej0,02%.1481
.Dostawa i montaż mebli do Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,02%.1104
.Dostawa prasy zwijającej zmiennokomorowej do słomy.0,01%.879
.Wykonanie posadzek w Szkole Podstawowowej w Rychnowach0,01%.854
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.966
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.1015
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 R.0,01%.860
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.992
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.821
.Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 lipca 2012r. (wtorek) o godz. 9-00.0,01%.1056
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za II kwartał 2012 r.0,01%.1097
.Dostawa i montaż mebli do budynku zaplecza sportowego w Dębnicy.0,01%.1097
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.1043
.Dostawa i montaż mebli do Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.944
.Ogłoszenie o przetagu na sprzedaż sprzętu ochrony dróg oddechowych0,01%.946
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.0,01%.1063
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.753
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.0,01%.874
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 10 sierpnia 2012r. (piątek) o godz. 9-00.0,01%.959
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.776
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.0,01%.1007
.Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki.0,02%.1229
.Dostawa i montaż mebli do budynku zaplecza sportowego w Dębnicy.0,01%.938
.ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU ZŁOTÓWKOWEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO0,02%.1222
.Język migowy0,05%.3485
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,02%.1322
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referent ds. mieszkalnictwa, dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.0,04%.2825
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.929
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.757
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.809
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.1000
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Straży Gminnej w Człuchowie0,01%.878
.DOSTAWA PALIWA - OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY UG CZŁUCHÓW0,01%.998
.Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Dąbki.0,01%.1020
.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,02%.1192
.Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Ekonomicznym.0,02%.1224
.Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. mieszkalnictwa, dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.0,02%.1464
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.962
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1034
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.1064
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Straży Gminnej w Człuchowie0,01%.1051
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 13 wrzesień 2012r. (czwartek) o godz. 10-00.0,02%.1125
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.0,02%.1105
.Świadczenie usług polegających na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania wydruku dokumentów i nadaniu korespondencji.0,02%.1277
.Dostawa paliwa - oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów0,01%.1029
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.912
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.987
.UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO0,02%.1142
.Świadczenie usług polegających na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania wydruku dokumentów i nadaniu korespondencji.0,01%.897
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.864
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów - przeznaczonej do najmu.0,01%.1019
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 27 wrzesień 2012r. (czwartek) o godz. 10-00.0,01%.1071
.Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.0,01%.1047
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,02%.1198
.ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU ZŁOTÓWKOWEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO0,02%.1166
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1024
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1263
.Dostawa i montaż lamp solarnych.0,02%.1218
.UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO0,01%.926
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.1039
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1072
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.897
.II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.0,01%.1074
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1080
.Dostawa i montaż lamp solarnych.0,01%.963
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2012 r.0,02%.1214
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 października 2012r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.1031
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.975
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.864
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.1002
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,02%.1260
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.923
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.1025
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.845
.Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 listopada 2012r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.979
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.989
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.930
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.1040
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych.0,02%.1128
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.0,01%.1061
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.879
.Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie.0,02%.1568
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.787
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.809
.Unieważnienie przetargu na najem lokalu użytkowego.0,01%.845
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.921
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 07 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 10-00.0,02%.1176
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.1053
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014133/6, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.976
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy elektrowni wiatrowych.0,02%.1125
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.827
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 21 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.930
.Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów.0,01%.1097
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1070
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 grudnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 12-00.0,01%.876
.Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie.0,01%.954
.Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu Gminy Człuchów.0,01%.860
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,02%.1265
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1012
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1018
.Kontrole zewnętrzne0,05%.3919
.Zarządzenia Wójta 2013r.0,07%.5052
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1015
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2013 r.0,02%.1183
.Przetarg na sprzedaż sprzętu ochrony dróg oddechowych0,02%.1136
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,02%.1190
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 styczenia 2013r. (czwartek) o godz. 10-00.0,01%.1094
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1099
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.1070
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.908
.Usługi geodezyjne dla Gminy Człuchów.0,02%.1122
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1198
.Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych0,00%.1
.Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych0,02%.1693
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20130,09%.6573
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,02%.1173
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 01 marca 2013r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.902
.Usługi geodezyjne dla Gminy Człuchów.0,01%.1067
.II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.0,01%.997
.Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych0,02%.1130
.Dostawa materiałów do remontu lokali komunalnych położonych na terenie gminy Człuchów.0,02%.1199
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1193
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.982
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 marca 2013r. (poniedziałek) o godz. 10-00.0,02%.1183
.Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych0,02%.1405
.Dostawa kruszonego tłucznia z gruzu betonowego i ceglanego o frakcji 30-100mm0,00%.287
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1141
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1325
.Remont sali gimnastycznej w Barkowie.0,02%.1277
.Budowa i utrzymanie geoportalu do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.0,02%.1575
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 18 kwietnia 2013r. (czwartek) o godz. 10-00.0,02%.1236
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2013 r.0,02%.1302
.Remont sali gimnastycznej w Barkowie0,01%.975
.Budowa i utrzymanie geoportalu do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego0,01%.1088
.Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie.0,02%.1296
.Oświadczenia majątkowe za rok 20120,04%.2937
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1044
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.628
.Wójt Gminy Człuchów na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczony0,01%.854
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 maja 2013r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.852
.Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych0,02%.1184
.Wykaz osób i fizycznych prawnych, którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2012 r.0,00%.3
.Wykaz osób i fizycznych prawnych, którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2012 r.0,01%.993
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,02%.1441
.Wykonanie prac polegających na demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych, ich zabezpieczeniu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu.0,02%.1232
.Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Człuchów oraz Straży Gminnej w Człuchowie.0,01%.1052
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do najmu.0,01%.946
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 czerwca 2013r. (czwartek) o godz. 9-00.0,01%.979
.Zaciągnięcie kredytu złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego0,02%.1170
.Wykonanie prac polegających na demontażu pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych, ich zabezpieczeniu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu.0,01%.866
.Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór SP. Z O.O. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko operator wózka widłowego w ZZO w Nowym Dworze w gminie Chojnice.0,02%.1412
.I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.0,02%.1114
.Dostawa materiałów do remontu dachu w budynku komunalnym.0,02%.1138
.Dostawa przyczepy transportowej.0,01%.990
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.952
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.1098
.Dostawa materiałów do remontu dachu w budynku komunalnym.0,02%.1104
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2013r.0,01%.1024
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.1029
.Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 19 lipca 2013r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.971
.Dostawa przyczepy transportowej.0,02%.1152
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1067
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.0,02%.1186
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I półrocze 2013 r.0,01%.1024
.Dostawa przyczepy transportowej.0,01%.978
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy.0,02%.1439
.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Polnica.0,01%.1027
.Dostawa autobusu do przewozu dzieci.0,01%.1010
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1031
.Zaciągnięcie kredytu złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego0,01%.1004
.Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 9 sierpnia 2013r. (piątek) o godz. 9-00.0,01%.970
.Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 19 sierpnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 10-00.0,01%.1036
.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Polnica.0,01%.1046
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy.0,01%.981
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.822
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.910
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.555
.Dostawa paliwa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,01%.957
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy.0,01%.931
.Dostawa paliwa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,01%.941
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.0,01%.1086
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk oraz Stołczno.0,01%.1056
.Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 września 2013r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.844
.Zawiadomienie że ulega zmianie godzina rozpoczecia XLIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 września 2013r. (piątek) na godz. 14-00.0,01%.841
.Dostawa fabrycznie nowych zatapialnych pomp szlamowych oraz nowej pompy głębinowej.0,02%.1145
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy0,02%.1284
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.596
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.576
.Dostawa fabrycznie nowych zatapialnych pomp szlamowych oraz nowej pompy głębinowej.0,01%.1046
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo0,01%.1095
.Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krępsk i Stołczno0,01%.1071
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.909
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.847
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.953
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.0,02%.1315
.Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 17 października 2013r. (czwartek) o godz. 10-00.0,01%.889
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1038
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.866
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2013 r.0,01%.965
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin.0,01%.842
.Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 12 listopada 2013r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.980
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.1013
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00024846/0, położonej w obrębie geodezyjnym JAROMIERZ.0,02%.1184
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.971
.Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji.0,02%.1127
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.918
.Zawiadomienie o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 listopada 2013r. (wtorek) o godz. 10-00.0,00%.2
.Zawiadomienie o zwołaniu XLVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 listopada 2013r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.1047
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno.0,02%.1581
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.1103
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością gminy Człuchów0,01%.1056
.Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie.0,02%.1459
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.973
.Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy.0,02%.1455
.Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywięć.0,02%.1146
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.957
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.912
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.954
.Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 grudnia 2013r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.947
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,02%.1113
.Informacja o wyborze oferty: Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroczynie0,01%.959
.Informacja o wymorze oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno0,01%.912
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1010
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1053
.Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji.0,01%.890
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.984
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014292/8, położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA.0,01%.875
.Informacja o wyborze oferty: Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy0,01%.982
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2014r.0,02%.1117
.Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywięć0,01%.989
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,02%.1160
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1199
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,01%.840
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.698
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,02%.1175
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.1019
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1047
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.901
.Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 7 lutego 2014r. (piątek) o godz. 10-00.0,01%.923
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.1074
.Zarządzenia Wójta 2014r.0,05%.3814
.Obsługa bankowa budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.0,02%.1160
.Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Ględowo.0,02%.1115
.Uchwały Rady Gminy kadencji 20140,05%.3987
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.928
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.996
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1005
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.0,02%.1104
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,02%.1144
.Obsługa bankowa budżetu gminy oraz samorządowych jednostek organizacyjnych0,01%.1053
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za 2013 r.0,01%.1090
.Dostawa materiałów do remontu budynku komunalnego.0,02%.1284
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.902
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.1019
.Informacja o wyborze oferty - Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej - w miejscowości Ględowo0,01%.890
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.887
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.965
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.947
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,02%.1154
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.859
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G.0,02%.1154
.Dostawa materiałów do remontu budynku komunalnego.0,02%.1278
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1021
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.0,01%.933
.Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 24 marca 2014r. (poniedziałek) o godz. 11-00.0,02%.1204
.Dostawa materiałów do remontu budynku komunalnego.0,01%.1002
.Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki.0,02%.1231
.Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki.0,01%.1031
.Informacja o przystąpieniu do opracowania gminnej ewidencji zabytków0,01%.997
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G.0,01%.1057
.Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym.0,01%.1085
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.930
.Udzielenie kredytu złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.0,01%.987
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.910
.Zawiadomienie o zwołaniu L sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 24 kwietnia 2014r. (czwartek) o godz. 11-00.0,01%.904
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,02%.1139
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.1044
.Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy.0,01%.1029
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.788
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.846
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.929
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.864
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2014 r.0,02%.1173
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.904
.Budowa placu zabaw w Zagórkach wraz z oświetleniem solarnym0,01%.1031
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,02%.1118
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.976
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.966
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.973
.Oświadczenia majątkowe za rok 20130,04%.3235
.Usługi geodezyjne dla Gminy Człuchów.0,02%.1208
.Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupnicy0,01%.917
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,02%.1199
.Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 27 maja 2014r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.921
.I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.0,01%.955
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,02%.1184
.Usługi geodezyjne dla Gminy Człuchów.0,01%.794
.Udzielenie kredytu złotówkowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.0,01%.916
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.827
.Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 17 czerwca 2014r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.835
.Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1173
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.984
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.846
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.802
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1004
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.886
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.990
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,02%.1136
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.922
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1062
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.778
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.773
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1040
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.847
.Dostawa kruszonego tłucznia z gruzu betonowego i ceglanego o frakcji 30 - 100 mm.0,01%.994
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.857
.Wybory samorządowe 20140,03%.2481
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.975
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.970
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne, ujawnionej w KW SL1Z/00003864/9, położonej w miejscowości GLĘDOWO.0,01%.1018
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2014 r.0,01%.1000
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.834
.Zawiadomienie o zwołaniu LIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 18 lipca 2014r. (piątek) o godz. 11-00.0,01%.822
.Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1170
.Budowa ulicznego oświetlenia solarnego z wykorzystaniem technologii LED na terenie Gminy Człuchów.0,01%.1014
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego.0,02%.1114
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.794
.I przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż urządzenia rejestrującego MULTANOVA 6F.0,01%.1036
.Informacja o wynikach przetargu0,02%.1105
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.852
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.1074
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce.0,02%.1501
.Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Człuchów0,01%.810
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.717
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.815
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.821
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.786
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica.0,01%.1034
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,01%.1093
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.904
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.762
.Dostawę materiałów do budowy drogi.0,01%.835
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.0,01%.955
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.0,01%.945
.Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż urządzenia rejestrującego MULTANOVA 6F0,01%.845
.Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 2 września 2014r. (wtorek) o godz. 10-00.0,01%.1026
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego.0,01%.873
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Polnica.0,01%.910
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.841
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.813
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.913
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,02%.1180
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.968
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.965
.: Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,01%.926
.Dostawę materiałów do budowy drogi.0,01%.972
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce0,01%.990
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.956
.Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach.0,02%.1382
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,01%.876
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.1076
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.840
.Zawiadomienie o zwołaniu LV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 września 2014r. (czwartek) o godz. 10-00.0,01%.955
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.957
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.962
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.902
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1180
.Dostawa materiałów do budowy drogi.0,01%.798
.Dostawa materiałów do remontu budynku komunalnego położonego w Jęcznikach Małych.0,01%.1067
.Remont świetlicy w Czarnoszycach0,01%.931
.DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO WE WIERZCHOWIE.0,02%.1213
.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.0,02%.1180
.Dostawa materiałów do remontu budynku komunalnego położonego w Jęcznikach Małych.0,01%.906
.DOSTAWA MATERIAŁÓW DO REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO POŁOŻONEGO WE WIERZCHOWIE.0,01%.801
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.1082
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.836
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.980
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.704
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2014 r.0,01%.889
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.898
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.703
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.975
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1015
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1101
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1061
.Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania idoręczania korespondencji.0,03%.1938
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1030
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.1026
.Zawiadomienie o zwołaniu LVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 19 listopada 2014r. (środa) o godz. 11-00.0,01%.979
.Oświadczenia majątkowe - Wójt, radni kadencji 2010-2014 złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji0,01%.1089
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.921
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.1081
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.913
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,02%.1126
.Informacja o wynikach przetargu - ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY0,01%.826
.Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Człuchów na dzień 28 listopada 2014r. (piątek) o godz. 13-00.0,01%.853
.: Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.1074
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.904
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.786
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.861
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.893
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.759
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.955
.Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji.0,01%.867
.Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 09-30.0,01%.788
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.830
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.788
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.819
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.791
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00015120/9, położonej w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,02%.1229
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,02%.1222
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,02%.1245
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,02%.1173
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,02%.1184
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.929
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.1065
.Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych.0,02%.1401
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny.0,02%.1350
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2015r.0,01%.789
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo.0,02%.1505
.Zarządzenia Wójta 2015r.0,04%.2759
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,01%.765
.Oświadczenia majątkowe - Wójt, radni kadencji 2014-2018 złożone na począteku kadencji0,03%.2265
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, instalacji wod. - kan., c.o. i elektrycznej.0,02%.1342
.Sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego0,01%.802
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, instalacji wod. - kan., c.o. i elektrycznej.0,01%.728
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.683
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.840
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.779
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.872
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny.0,01%.976
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo.0,01%.893
.Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych.0,01%.971
.Zawiadomienie o zwołaniu IiI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 2 marca 2015r. (poniedziałek) o godz. 10-00.0,01%.812
.AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ0,01%.994
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartał 2014 r.0,01%.754
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.992
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1092
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.1051
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00006263/7, położonej w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO, miejscowość WIERZCHOWO-DWORZEC.0,01%.1099
.Zawiadomienie dotyczące wyborów sołtysa i rady sołeckiej0,02%.1457
.Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE wChojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym0,02%.1209
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.862
.Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 marca 2015r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów0,01%.781
.Dostawa materiałów do budowy dróg i parkingów na terenie kompleksu sportowego w Polnicy0,02%.1135
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.963
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,02%.1282
.Uchwały Rady Gminy rok 20150,05%.3437
.Dostawa materiałów do budowy dróg i parkingów na terenie kompleksu sportowego w Polnicy0,01%.731
.Gmina Człuchów1,38%.101808
.Gmina Człuchów1,38%.101769
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.777
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.782
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.756
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.940
.Gmina Człuchów1,38%.101673
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,02%.1147
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,02%.1141
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,02%.1134
.Zawiadomienie dotyczące wyborów sołtysa i rady sołeckiej0,01%.895
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2015 r.0,01%.761
.Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów0,01%.880
.Gmina Człuchów1,37%.100677
.Gmina Człuchów1,37%.100637
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,01%.1067
.Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym0,01%.851
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,01%.1055
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.1043
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.837
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.930
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.878
.Udzielenie kredytu złotówkowego długoterminowego0,01%.766
.Gmina Człuchów1,35%.99034
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.870
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.867
.Gmina Człuchów1,35%.98954
.Gmina Człuchów1,34%.98927
.Gmina Człuchów1,34%.98910
.Gmina Człuchów1,34%.98883
.Gmina Człuchów1,34%.98868
.Gmina Człuchów1,34%.98832
.Gmina Człuchów1,34%.98815
.Gmina Człuchów1,34%.98799
.Gmina Człuchów1,34%.98784
.Gmina Człuchów1,34%.98752
.Gmina Człuchów1,34%.98732
.Gmina Człuchów1,34%.98717
.Gmina Człuchów1,34%.98702
.Gmina Człuchów1,34%.98686
.Gmina Człuchów1,34%.98665
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1328
.Gmina Człuchów1,34%.98378
.Gmina Człuchów1,34%.98363
.Gmina Człuchów1,34%.98342
.Gmina Człuchów1,34%.98327
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1267
.Gmina Człuchów1,34%.98285
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1264
.Gmina Człuchów1,34%.98237
.Gmina Człuchów1,33%.98184
.Gmina Człuchów1,33%.98167
.Gmina Człuchów1,33%.98150
.Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2014 – 2020”.0,01%.890
.Gmina Człuchów1,33%.98131
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1251
.Gmina Człuchów1,33%.98086
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1248
.Gmina Człuchów1,33%.98045
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1246
.Gmina Człuchów1,33%.97994
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1243
.Gmina Człuchów1,33%.97947
.Gmina Człuchów1,33%.97932
.Gmina Człuchów1,33%.97917
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1240
.Gmina Człuchów1,33%.97883
.Gmina Człuchów1,33%.97862
.Gmina Człuchów1,33%.97823
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów.0,02%.1236
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.814
.Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 2 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów0,01%.871
.Oświadczenia majątkowe za rok 20140,00%.3
.Oświadczenia majątkowe za rok 20140,02%.1803
.I przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż kontenera ochronnego Multa Guard dla urządzenia rejestrującego MULTANOVA 6F.0,01%.779
.WYBORY ŁAWNIKÓW - kadencja 2016-20190,01%.842
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów0,01%.896
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.877
.Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 23 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.989
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.807
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.832
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.932
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.802
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.794
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.850
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.848
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.791
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.857
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz0,01%.913
. I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.904
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.951
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2015r.0,01%.817
.Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.0,01%.907
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za II kwartał 2015 r.0,01%.754
.Tutaj załączaj pliki zarządzeń0,00%.271
.Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 5 sierpnia 2015r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.782
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.849
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.890
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,01%.769
.Modernicacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym w Jaromierz0,01%.722
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.770
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.773
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.768
. II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.733
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.848
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.6
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.866
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.786
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.756
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.788
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.742
.Obwieszczenie0,01%.826
.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Gminy Człuchów na lata 2015-20300,00%.4
.Dostawa paliw do pojazdów Zakładu Gospodarki KOmunalnej przy UG w Człuchowie0,01%.954
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.669
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.735
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.759
.Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 września 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.717
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.826
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.958
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.884
.Oświadczenia majątkowe za rok 20130,03%.2377
.Oświadczenia majątkowe za rok 20130,03%.2376
.Oświadczenia majątkowe za rok 20130,03%.2376
.Oświadczenia majątkowe za rok 20130,03%.2376
.Dostawa paliw do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.0,01%.709
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.722
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,01%.811
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.583
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.696
. III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.646
. III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.690
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.0,01%.761
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.576
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.669
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2015 r.0,01%.909
. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 października 2015r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.646
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.0,01%.708
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.633
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.688
.Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 18 listopada 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.536
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz wieczystego użytkowania..0,01%.725
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.652
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.615
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.542
.Projekty Uchwał Rady Gminy0,02%.1646
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.55
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.532
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.730
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.702
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,00%.6
.III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.576
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.617
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.644
. III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.639
.Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 11 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.572
.Petycje0,02%.1375
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.589
.Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.518
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.504
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.580
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.587
.Konsultacje społeczne - statuty sołectw0,01%.703
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.750
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.644
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.613
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.620
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.674
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.613
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016 r.0,01%.662
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,01%.847
.Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.652
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.651
.Rejestr instytucji kultury0,02%.1296
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.464
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.1
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.1
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.548
.IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.620
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.770
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.531
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie.0,01%.425
.Uchwały Rady Gminy rok 20160,03%.2453
.Zarządzenia Wójta 2016r.0,03%.1930
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.497
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.476
.Obwieszczenie Stosty Człuchowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,01%.592
.Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej0,00%.34
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.602
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartał 2015 r.0,01%.762
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.525
. Informacja o wynikach przetargu0,01%.578
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.554
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.607
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.576
. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.587
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.500
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.859
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.535
.Gmina Człuchów1,03%.76072
.Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.447
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.543
.V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.712
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.497
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.518
.Obwieszczenie Stosty Człuchowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,01%.437
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.448
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.0,01%.548
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.448
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.606
.Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.575
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.442
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.539
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.470
.Obwieszczenie Starosty0,01%.557
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.483
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2016 r.0,01%.479
.Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej.0,01%.616
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.571
.Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatoską0,01%.536
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.448
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.580
.Frezowanie nawierzchni drogi0,01%.778
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.537
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.560
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.486
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.552
.Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej.0,01%.431
.Oświadczenia majątkowe za rok 20150,03%.2377
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.558
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn.0,01%.784
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.546
.Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.478
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,01%.589
.Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatoską0,01%.488
.Frezowanie nawierzchni drogi0,01%.506
.OGŁOSZENIE O JAKOŚCI WODY W ZAGÓRKACH0,00%.51
.Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.504
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.567
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.588
. Informacja o wynikach przetargu0,01%.445
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.416
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.426
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.509
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.662
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.556
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.0,01%.805
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW 18844, położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO.0,01%.530
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.490
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.642
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.516
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.570
. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.553
. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,01%.558
.Gmina Człuchów0,93%.68543
.Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.553
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016 r.0,01%.446
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.0,01%.650
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec0,01%.501
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I półrocze 2016 r.0,01%.553
.Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.437
.Budowa lub modernizacja indywidualnego ujęcia wody0,01%.795
.Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowach0,01%.421
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.587
. I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.558
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.520
. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.0,01%.457
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.493
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.511
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.452
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.438
.Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.0,01%.678
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.437
. Informacja o wynikach przetargu0,01%.539
.Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.0,01%.504
.Dostawa oleju napędowego, etyliny 95 oraz płynów i olei eksploatacyjnych0,01%.539
. Informacja o wynikach przetargu0,01%.668
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.535
.Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.0,01%.734
.Dostawę materiałów budowlanych, instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania0,01%.667
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.556
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.506
.Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.395
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć0,01%.856
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.540
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.554
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.515
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miesjcowości Rychnowy0,01%.479
.Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.483
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywięć0,01%.438
.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej0,02%.1265
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.459
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.406
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.496
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.536
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.544
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.583
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.504
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.620
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.582
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.621
.Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.518
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.414
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.488
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.458
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.659
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,01%.505
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.404
.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ0,01%.957
.Rejestr aktów prawa miejscowego0,01%.1048
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.451
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,01%.457
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.466
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.530
.KONSULTACJE SPOŁECZNE - REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH0,01%.575
.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ0,01%.510
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.504
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.508
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.492
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.589
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.449
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.464
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.482
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.516
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.466
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.523
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/0006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.509
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno.0,01%.503
.Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.430
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku0,01%.546
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,01%.493
.Zarządzenia Wójta 2017r.0,02%.1658
.Uchwały Rady Gminy rok 20040,02%.1370
. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku - ZGK0,01%.643
.Uchwały Rady Gminy rok 20050,02%.1667
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.414
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.403
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.633
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.566
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za 2016 r.0,01%.392
.Uchwały Rady Gminy rok 20170,03%.2077
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.446
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.361
. Informacja o wynikach przetargu0,00%.366
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.340
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.473
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.366
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.357
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.419
.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika0,01%.621
. Informacja o wynikach przetargu0,00%.335
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.327
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,00%.360
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.384
.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika0,00%.339
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.461
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/0006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.420
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,00%.357
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,00%.354
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.404
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.562
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.303
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.374
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.418
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.474
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.434
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.485
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.421
.CZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 20170,01%.888
.II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.402
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. ochrony środowiska.0,01%.613
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie0,01%.560
.I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek zabudowanych garażami, położonych w obrębie geodezyjnym Miasta Człuchów, ujawnionych w KW SLIZ/00022698/30,01%.914
.I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż przysługującego Gminie Człuchów udziału w wysokości 61/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Miasta Człuc0,00%.350
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.394
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.348
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.295
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.355
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.372
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.0,00%.325
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2017 r.0,00%.360
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.329
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.331
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska0,01%.580
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie0,00%.322
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.349
.Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Człuchów0,01%.562
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. ochrony środowiska.0,01%.630
.Oświadczenia majątkowe za rok 20160,03%.1913
.Rekrutacja do XVI edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2017/2018.0,01%.418
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowo0,01%.488
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.478
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.473
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.392
.Dostawa autobusu0,01%.555
.Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Człuchów0,00%.332
.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,01%.371
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowo0,00%.326
.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy0,01%.639
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.338
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.374
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska0,01%.626
.Dostawa autobusu0,00%.332
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo0,01%.565
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.505
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW z dnia 03 lipca 2017 roku o przystąpieniu do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów zajętych pod urządzenia infrastruktury te0,01%.478
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2017 r.0,01%.458
.Budowa budynku socjalnego w Bukowie0,01%.746
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,00%.332
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.435
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.446
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00014396/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.415
.Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/0006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO.0,01%.477
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo0,00%.336
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za II kwartał 2017 r.0,01%.410
.Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.448
.Rozpoznanie cenowe w sprawie wykonania: opracowania dokumentacji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na tere0,01%.489
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.345
.II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż przysługującego Gminie Człuchów udziału w wysokości 61/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Miasta Człuc0,00%.360
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.373
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.354
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.395
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.382
.Budowa budynku socjalnego w Bukowie0,01%.416
.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy0,01%.408
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.470
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.938
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 5 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.371
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.337
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.375
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.333
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.369
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.300
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.283
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.513
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.501
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.559
.Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON)0,01%.462
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.326
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,00%.306
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 3 października 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.425
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.364
.Rozpoznanie cenowe polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.416
.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.396
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.346
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.346
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.364
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.354
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,00%.328
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.553
.Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON)0,01%.399
.Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sieroczyn0,01%.370
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.397
.Trzeci PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż przysługującego Gminie Człuchów udziału w wysokości 61/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Miasta Człu0,01%.823
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.431
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.378
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.452
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.500
.Sprzedaż autobusu Iveco Turbo Daily0,01%.436
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.373
.II PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTUBUSU IVECO TURBO DAILY0,01%.462
.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnychprzestrzeniach publicznych w Gminie Człuchów.0,02%.1455
. Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2017 roku.0,01%.395
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów0,01%.614
. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.368
.Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środkó0,01%.520
.Zamówienie na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i po0,01%.519
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.416
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.310
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.328
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.319
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.443
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, wod. - kan., c.o. i elektrycznych0,01%.482
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.363
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.448
.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, wod. - kan., c.o. i elektrycznych0,00%.318
.Zamówienie na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i po0,00%.280
.Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środkó0,00%.318
.Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środkó0,01%.426
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.356
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.547
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. księgowości budżetowej.0,01%.800
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych.0,01%.662
.Zarządzenia Wójta 2018r.0,03%.2394
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny0,01%.753
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w 2018 r.0,01%.371
.Prowadzenie pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.0,01%.379
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku0,01%.553
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych.0,01%.673
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. księgowości budżetowej.0,01%.773
.IV -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.0,00%.332
.IV -ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.0,00%.332
.Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środkó0,01%.474
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku - ZGK0,01%.476
.Zakład Gospodarki Komunalnej0,08%.5564
.Zakład Gospodarki Komunalnej0,08%.5564
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.384
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.403
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.351
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.546
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych.0,01%.730
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny0,00%.343
.Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów” współfinansowanego ze środkó0,00%.347
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartał 2017 roku.0,01%.386
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.524
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.587
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych.0,01%.712
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza konkurst na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach.0,01%.754
.Uchwały Rady Gminy rok 20180,04%.2764
.Wybory samorządowe 20180,04%.3067
.Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r0,01%.777
.Wybory do Sejmu i Senatu 20150,01%.893
.Referendum Ogólnokrajowe 20150,01%.798
.Wybory Prezydenta RP 20150,01%.863
.Wybory samorządowe 20140,01%.967
.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Człuchów0,01%.1037
.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach0,02%.1563
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.468
.Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską0,01%.415
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.360
.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Człuchów0,00%.364
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.332
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.368
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.353
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.425
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.438
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.492
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.505
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.541
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.360
.CZYSTE POWIETRZE POMORZA EDYCJA 20180,01%.730
.Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Człuchów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.0,00%.356
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. ewidencji ludności0,01%.716
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. sekretariatu.0,01%.733
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.406
.Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnychprzestrzeniach publicznych w Gminie Człuchów.0,01%.471
.Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu – I etap.0,01%.671
.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach0,01%.387
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,01%.443
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.415
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00000933/3, położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK.0,01%.386
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014409/2, położonej w obrębie geodezyjnym POLNICA.0,01%.529
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności.0,01%.594
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. sekretariatu.0,01%.778
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.309
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.269
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.268
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.288
.Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu – I etap0,01%.399
.Oświadczenia majątkowe za rok 20170,03%.2490
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo.0,01%.497
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.256
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.363
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.290
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.461
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.475
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej0,01%.540
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.0,01%.952
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo.0,00%.261
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.367
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.583
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.389
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych0,01%.603
.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ0,00%.338
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów0,01%.545
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.405
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.436
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.394
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.478
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Dobojewo0,01%.519
.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych0,01%.418
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych0,01%.751
.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Dobojewo0,00%.270
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 r.0,01%.398
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży.0,01%.394
.Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.356
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za II kwartał 2018 roku.0,01%.413
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.379
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.321
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.376
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.412
.Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Człuchów0,00%.286
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.371
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.531
.Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.404
.Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.540
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.526
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.490
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.488
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.586
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. infrastruktury technicznej i środków pozabudżetowych.0,01%.836
.Pozostałe informacje0,01%.814
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego0,01%.645
.Gmina Człuchów - Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów: Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON)0,01%.552
.Gmina Człuchów - Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów: Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON)0,01%.393
.Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej (Pb95) i oleju napędowego (ON)0,00%.271
.Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.330
.Oświadczenia majątkowe - Wójt, radni kadencji 2014-2018 złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji0,02%.1206
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego0,00%.296
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 PLN.0,01%.538
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.400
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.309
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.331
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.411
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.432
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.1
.Informacja o wynikach przetargu0,01%.395
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2018 roku.0,01%.403
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000,00 PLN.0,01%.399
.Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 9 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.348
.Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.351
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.436
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży.0,01%.403
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży.0,01%.392
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.662
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży.0,01%.481
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,03%.1972
.Przedszkole Samorządowe w Ględowieggggg0,02%.1511
.Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.373
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,01%.374
.Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.332
.Interpelacje i zapytania radnych0,01%.890
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.331
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.6
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,01%.686
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,01%.710
.Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów”0,01%.560
.Zarządzenia Wójta 2019r.0,03%.2304
.Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika działu obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.0,01%.967
.Oświadczenia majątkowe - Wójt, radni kadencji 2018-2023 złożone na początek kadencji0,03%.2246
.Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów”0,01%.535
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji.0,02%.1129
.I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w 2019 r.0,01%.417
.Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.455
.Uchwały Rady Gminy rok 20190,02%.1511
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku0,01%.515
.Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów” realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego współf0,01%.483
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.0,01%.1069
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku - ZGK0,01%.488
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,01%.372
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji.0,01%.861
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.419
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik działu obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej0,01%.732
.Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów”0,00%.219
.Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów” realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego współfinan0,00%.347
.Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów”0,00%.310
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.496
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00002215/8, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.405
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.521
.Dostawa i montaż placów zabaw0,01%.543
.Dostawa i montaż siłowni plenerowej w Ględowie.0,01%.447
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za 2018 rok.0,01%.385
.Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu0,01%.906
.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH0,01%.381
.Wybory do Parlamentu Europejskiego 20190,01%.765
.Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.341
.Dostawa i montaż placów zabaw0,00%.298
.Dostawa i montaż siłowni plenerowej w Ględowie.0,00%.325
.Oświadczenia majątkowe za rok 20180,03%.1873
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.429
. Informacja o wynikach przetargu0,01%.370
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,01%.406
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00006263/7, położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO, miejscowości Wierzchowo-Dworzec ul. Brz0,01%.423
.Ierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.393
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.469
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów przeznaczonych do sprzedaży.0,01%.401
.Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.300
.Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu0,00%.286
.Dostawa i montaż placów zabaw0,00%.353
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.0,01%.694
.Bilanse jednostkowe0,01%.569
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,00%.338
.Sprawozdania zbiorcze0,01%.411
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo0,01%.468
.Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kołdowo0,01%.460
.Remont budynku świetlicy w Wierzchowie0,01%.472
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów przeznaczonej do sprzedaży.0,01%.459
.Dostawa materiałów do budowy drogi0,01%.386
.Dostawa i montaż placu zabaw0,01%.385
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,01%.384
.Wybory ławników na kadencję 2020 - 20230,01%.499
.Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych0,01%.444
.Dostawa i montaż placów zabaw0,01%.527
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.320
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.350
.Informacja o wynikach przetargu0,00%.318
.Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.299
.Przebudowa ulicy Kwiatowej w Ględowie0,01%.519
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kołdowo0,00%.330
.Test0,00%.1
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.0,02%.1183
.Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kołdowo0,00%.367
.Remont budynku świetlicy w Wierzchowie0,00%.319
.Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów ogłasza sprzedaż zatapialnych pomp do ścieków MSV – 80 – 182H.0,01%.447
.Dostawa i montaż placu zabaw0,00%.343
.Dostawa i montaż placu zabaw0,01%.393
.Informacja o Raporcie o stanie Gminy Człuchów za 2018 rok0,01%.585
.Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Polnica.0,01%.466
.Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.288
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.298
.Dostawa i montaż placu zabaw0,00%.246
.Przebudowa ulicy Kwiatowej w Ględowie0,00%.328
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.420
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.416
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.392
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.447
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.381
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.532
.Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Polnica.0,01%.663
.Zastępca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych.0,01%.578
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat..0,00%.303
.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach - informacja o wszczęciu postępowania0,00%.342
.Usługa czyszczenia 10 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Człuchów0,01%.572
.Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów Ogłasza sprzedaż zatapialnych pomp do ścieków MSV – 80 – 182H0,00%.285
.Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów ogłasza sprzedaż zatapialnych pomp do ścieków MSV – 80 – 182H0,01%.416
.Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Polnica.0,00%.307
.Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.254
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych.0,01%.635
.Przebudowa drogi gminnej 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej0,02%.1316
.Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów0,01%.430
.KONSULTACJE - ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 250,01%.668
.Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.365
.Przebudowa drogi gminnej 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej0,00%.298
.Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Rychnowy0,01%.611
.Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.231
.Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Rychnowy0,00%.303
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za III kwartał 2019 roku.0,00%.340
.Sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego0,01%.626
.Dostawa pomocy dydaktycznych0,00%.363
.Dostawa pomocy dydaktycznych0,00%.279
.Sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego II0,01%.520
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,01%.411
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie JELEŃ w Czarnem0,00%.269
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BAŻANT w Człuchowie0,00%.313
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Człuchowie0,00%.255
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ORZEŁ w Człuchowie0,00%.289
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie SZARAK w Człuchowie0,00%.346
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego0,01%.391
.Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego pożarniczego III przetarg0,01%.559
.Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter0,01%.443
.Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.315
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie SZARAK w Człuchowie0,00%.317
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów.0,00%.359
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego0,00%.297
.Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.253
.I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00014298/0, położonej w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO.0,00%.274
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,00%.354
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.410
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.453
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców.0,00%.322
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie SZARAK w Człuchowie0,00%.314
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Człuchowie0,01%.390
.Zarządzenia Wójta 2020r.0,01%.640
.Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej0,01%.437
.Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 styczeń 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.269
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku0,01%.394
.Wykaz nieruchomości na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin.0,01%.374
.Wykaz nieruchomości na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w miejscowości Wierzchowo-Dworzec.0,00%.355
.Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej0,00%.358
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku - ZGK0,00%.366
.Budowa placów zabaw w miejscowości Kiełpinek, Nieżywięć i Polnica0,01%.835
.Uchwały Rady Gminy rok 20200,01%.504
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie SZARAK w Człuchowie0,00%.291
.Budowa oświetlenia na ul. Bajkowej w Kiełpinie0,01%.768
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za IV kwartały 2019 roku.0,00%.247
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.1087
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.337
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.258
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.282
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.340
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.597
.Budowa placów zabaw w miejscowości Kiełpinek, Nieżywięć i Polnica0,00%.322
.Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.333
.Wójt Gminy Człuchów zgodnie z art. 24e ust 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zamieszcza zatwierdzoną taryfę za zbiorowe zaopatrzenie0,00%.278
.Budowa oświetlenia na ul. Bajkowej w Kiełpinie0,00%.281
.Informacja o odwołaniu przetargów z dnia 8 kwietnia 2020 r.0,00%.256
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.236
.Numery kont bankowych0,01%.411
.Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.149
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 PLN0,01%.507
.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo0,00%.347
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.318
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.290
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.277
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.292
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/00018145/1, położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.460
.Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. kadr i obsługi sekretariatu.0,01%.1031
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00022480/2, położonych w obrębie geodezyjnym GLĘDOWO.0,01%.449
.Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000,00 PLN0,00%.197
.Informacja o Raporcie o stanie Gminy Człuchów za 2019 rok0,01%.387
.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Człuchów0,01%.527
.Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Polnicy.0,00%.187
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,00%.197
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2019r.0,00%.263
.Budowa chodnika w Nieżywięciu0,00%.347
.Ogłoszenie o sprzedaży - Rębak biomasy RB WC – 300,01%.393
. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo0,00%.183
.Remont świetlicy wiejskiej w Ględowie0,01%.384
.Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.156
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. kadr i obsługi sekretariatu.0,01%.475
.Budowa wiat drewnianych na terenie Gminy Człuchów0,01%.687
.DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ0,00%.353
.Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Człuchów0,00%.221
.ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Człuchów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom obejmującym działki nr 157/14, 157/21 i 157/6 w miejscowości Wierzchowo-Dworzec.0,00%.143
.Remont świetlicy wiejskiej w Ględowie0,00%.169
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00015120/9, położonych w obrębie geodezyjnym KOŁDOWO.0,01%.435
.Budowa wiat drewnianych na terenie Gminy Człuchów0,00%.223
.DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ0,00%.180
.Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 319 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.1
.Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 31 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.154
.Ogłoszenie o sprzedaży - Rębak biomasy RB WC – 300,00%.213
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “Szarak”0,00%.126
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,01%.378
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.195
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. transportu gminnego.0,00%.304
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “Szarak”0,00%.163
.Budowa chodnika w Nieżywięciu0,01%.464
.Wykonanie terenu utwardzonego pod wiatami drewnianymi0,00%.316
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. transportu gminnego.0,00%.315
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,00%.210
.Wykaz nieruchomości komunalnej Gminy Człuchów przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.0,00%.159
.BUDOWA WIAT DREWNIANYCH W JAROMIERZU0,00%.304
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “Szarak”0,00%.147
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. promocji.0,02%.1472
.Budowa chodnika w Nieżywięciu0,00%.233
.Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 9 października 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.174
.Przebudowa drogi w Barkowie0,00%.359
.Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów0,00%.300
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Gębarzewo0,00%.285
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,00%.300
.BUDOWA WIAT DREWNIANYCH W JAROMIERZU0,00%.230
.Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych0,01%.399
.Informacja o zamiarze zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy w części dotyczącej utworzenia filii0,00%.155
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,00%.206
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Gębarzewo0,00%.235
.Obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Człuchów na lata 2020-2023 wraz z perspektywą na lata 2024-2027.0,00%.275
.Przebudowa drogi w Barkowie0,01%.433
.Budowa wiaty drewnianej w Mosinach0,00%.334
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.141
.Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących własnością Gminy Człuchów0,00%.306
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.178
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. opłat za odpady.0,00%.343
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,01%.389
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.144
.Wykaz nieruchomości komunalnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat0,00%.188
.Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Człuchów.0,00%.253
.Serwis oraz naprawa pojazdów Urzędu Gminy w Człuchowie0,00%.348
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Inspektor ds. opłat za odpady.0,00%.270
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Referent ds. promocji.0,01%.439
.Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica0,01%.820
.Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.172
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Gębarzewo0,01%.576
.Przebudowa drogi na terenie miejscowości Kujanki0,01%.708
.Zarządzenia Wójta 2021r.0,01%.977
.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021.0,00%.188
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.154
.Konsultacje społeczne - statuty sołectw0,00%.215
.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.0,00%.287
.PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 20210,00%.185
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.142
.Wykaz Kielpin w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin.0,02%.1403
.Uchwały Rady Gminy rok 20210,01%.776
.Oświadczenia majątkowe za rok 20200,01%.1051
.Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych0,00%.155
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.124
.Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Ględowo0,00%.126
.Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego0,00%.145
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.248
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.238
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,00%.234
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, ujawnionych w KW SL1Z/00018145/1, położonych w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN.0,01%.604
.Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.126
.Test0,00%.269
.Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcą0,00%.127
.Nagrania sesji Rady Gminy Człuchów0,00%.134
.Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.190
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za I kwartał 2021 roku.0,00%.112
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.108
.Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kiełpin, przeprowadzonego dnia 23-04-2021 r.0,00%.357
.Rozpoznanie cenowe na wykonanie sieci WiFi w ramach projektu Internet dla Każdego w Gminie Człuchów0,00%.243
.Klauzula informacyjna skierowana do interesanta urzędu0,00%.151
.Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny0,00%.118
.Informacja o Raporcie o stanie Gminy Człuchów za 2020 rok0,00%.140
.Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej0,00%.105
.Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco0,00%.123
.Projekt Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021-20280,00%.220
.Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.293
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ujawnionej w KW SL1Z/0002215/8, położonej w obrębie geodezyjnym NIEŻYWIĘĆ.0,01%.408
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w0,00%.105
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w hali sportowej w Rychnowach.0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.1
.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2020r.0,00%.135
.Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku0,00%.138
.Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.0,00%.348
.Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.0,01%.444
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 9 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.216
.Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Niężywięć, przeprowadzonego dnia 25-06-2021 r.0,00%.138
.Sprawozdanie z konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021-20280,00%.129
.Zamiar likwidacji Filii w Barkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy0,00%.66
.Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Polnica, przeprowadzonego dnia 16-07-2021 r.0,00%.126
.Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kołdowo, przeprowadzonego dnia 16-07-2021 r.0,00%.157
.Informacja o wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Człuchów za II kwartały 2021 roku.0,00%.110
.Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.0,00%.155
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.148
.Zamiar likwidacji Filii w Barkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy oraz zamiar zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy0,00%.121
. Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie “Szarak”0,00%.137
.Wójt Gminy Człuchów podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne0,00%.169
.Plan postępowań u udzielenie zamówień na 2021 rok0,00%.153
.Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Szarak0,00%.130
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.200
.Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie polowań Koła łowieckiego Darzbór0,00%.96
.Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie polowań Koła łowieckiego Szarak0,00%.93
.Obwieszczenie Koło Łowieckie Darzbór0,00%.132
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Bażant0,00%.118
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Dzik0,00%.92
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Orzeł0,00%.129
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Dzik0,00%.120
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Jeleń0,00%.133
.Obwieszczenie polowania Koło Łowieckie Dzik0,00%.136
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.123
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o polowaniu dewizowym KŁ DZIK0,00%.64
.Obwieszczenie Wójta Gminy Człuchów o polowaniu zbiorowym KŁ SZARAK0,00%.77
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.153
.Plan postępowań u udzielenie zamówień na 2022 rok - ZGK0,00%.84
.Obwieszczenie polowania KŁ Darzbór0,00%.85
.Obwieszczenie polowanie KŁ Dzik0,00%.85
.Zarządzenia Wójta 2022r.0,01%.439
.Plan postępowań na 2022 rok0,00%.150
.Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Człuchów na dzień 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Człuchów.0,00%.85
.Plan postępowań u udzielenie zamówień na 2022 rok - ZGK0,00%.94
.Uchwały Rady Gminy rok 20220,01%.414
.Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Człuchów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców na kolejne 5 lat.0,00%.87
.Wójt Gminy Człuchów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. oś