Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2010 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2010 

 

 

numer data w sprawie
XL/295/10 19.01.2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLI/296/10 

załączniki

15.02.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
XLI/297/10 15.02.2010  zmian w Planie Odnowy Miejscowości Barkowo na lata 2008-2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/138/08 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barkowo na lata 2008-2015.
XLI/298/10 15.02.2010  sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo na rzecz wieczystego użytkowania.
XLI/299/10 15.02.2010  przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin.
XLI/300/10  15.02.2010  przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy - dróg położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XLI/301/10 15.02.2010  nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy Człuchów - lokali mieszkanlnych położonych w miejscowościach Bukowo, Gębarzewo i Kujanki będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XLI/302/10 15.02.2010  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/264/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżywięć.
XLI/303/10  15.02.2010  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/265/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Czarnoszyce.
XLI/304/10  15.02.2010  rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.
XLII/305/10  24.02.2010   przystąpienia Gminy Człuchów do stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie" jako członek zwyczajny.

XLIII/306/10

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

10.03.2010  uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

 XLIII/307/10

załączniki

załączniki

 załączniki

10.03.2010  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy.

 XLIII/308/10

załączniki

 załączniki

załączniki

10.03.2010  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo,  Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo .

XLIII/309/10

załączniki

załączniki

załączniki

10.03.2010  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz, Chrząstowo.
XLIII/310/10 10.03.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
XLIII/311/10 10.03.2010 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XLIII/312/10 10.03.2010 nabycia przez Gminę Człuchów  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLIII/313/10 10.03.2010 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XLIII/314/10 10.03.2010 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżywięć.
XLIII/315/10 10.03.2010 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy Człuchów lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kujanki bedącego własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XLIII/316/10 10.03.2010 nieodpłatnego nabycia od Pana Piotra Kalinowskiego do zasobu mienia Gminy Człuchów nieruchomości połozonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XLIV/317/10 22.03.2010 zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLIII/306/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

XLV/318/10

załączniki

30.03.2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLV/319/10

30.03.2010

uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Człuchów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2018, którego część stanowi aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2018.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

XLV/320/10

30.03.2010

uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobó zawierających azbest dla Gminy Człuchów na lata 2010-2015 z perspektywą do 2032 roku.

PLAN USUWANIA AZBESTU

XLV/321/10

30.03.2010

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

XLV/322/10

30.03.2010

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

XLV/323/10

załącznik

30.03.2010

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człuchów na lata 2010-2020.

XLVI/324/10

30.04.2010

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009.

XLVI/325/10

30.04.2010

absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

XLVI/326/10

30.04.2010

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLVI/327/10

30.04.2010

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

XLVI/328/10

30.04.2010

sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XLVI/329/10

30.04.2010

sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jaromierz.

XLVI/330/10

30.04.2010

zmiany w uchwale Nr XXIX/222/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".

XLVI/331/10

30.04.2010

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

XLVII/332/10

załączniki

27.05.2010

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLVII/333/10

27.05.2010

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

XLVII/334/10

27.05.2010

zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie projektu systemowego pt: "Pomysł na integrację".

XLVII/335/10

27.05.2010

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

XLVIII/336/10

23.06.2010

udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego dotkniętej klęską powodzi.

XLVIII/337/10

załączniki

23.06.2010

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLVIII/338/10

23.06.2010  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.

XLVIII/339/10

23.06.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

XLVIII/340/10

23.06.2010  sprzedaży lokalu użytkowaego miejscowości Jaromierz.

XLVIII/341/10

23.06.2010 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XLVIII/342/10

23.06.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.

XLVIII/343/10

23.06.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Czarnoszyce.

XLVIII/344/10

23.06.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XLVIII/345/10

23.06.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XLVIII/346/10

załączniki

załączniki

23.06.2010  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębnica na lata 2010-2017.

XLVIII/347/10

23.06.2010  zmian w Planie Odnowy Miejscowości Barkowo na lata 2008-2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XVII/138/08 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barkowo na lata 2008-2015.

XLVIII/348/10

23.06.2010  zmian w Planie Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/243/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.

XLVIII/349/10

23.06.2010  zmian w Planie Organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy  zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie.

XLVIII/350/10

23.06.2010  zmianu uchwały nr XXXIII/299/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie przystąpienia do Fundacji - "Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy".

XLVIII/351/10

23.06.2010  rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.

XLIX/352/10

05.07.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

XLIX/353/10

05.07.2010 zaciagnięcia kredytu na dofinansowanie zadania p.n. "Remont  drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek".

XLIX/354/10

05.07.2010  zaciagnięcia kredytu na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica".

XLIX/355/10

05.07.2010 zaciagnięcia kredytu na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Ględowie i Polnicy".

L/356/10

04.08.2010  zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Człuchów a Gminą Koczała, Gminą Przechlewo oraz Gminą Rzeczenica.

L/357/10

załączniki

04-08-2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

L/358/10

04.08.2010  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

L/359/10

04.08.2010  opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Człuchów.

L/360/10

04.08.2010   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejsowościach Piaskowo i Dąbki.

L/361/10

04.08.2010  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.

L/362/10

04.08.2010  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaromierz.

L/363/10

04.08.2010  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

L/364/10

04.08.2010  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

L/365/10

04.08.2010  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

L/366/10

04.08.2010 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

LI/367/10

02.09.2010  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaromierzu gm. Człuchów.

LI/368/10

02.09.2010  zamiany działki nr 324/1, obręb Polnica, własności Gminy Człuchów na działkę nr 5298/1, obręb Rychnowy, własności Skarbu Państwa  PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Człuchów.

LII/369/10

17.09.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

LII/370/10

załączniki

załączniki

17.09.2010 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIEŻYWIĘĆ.

LII/371/10

17.09.2010  przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

LII/372/10

17.09.2010  określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz projektów programu współpracy Gminy Człuchów z podmiotami.

LII/373/10

17.09.2010  rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.

LII/374/10

17.09.2010   zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dębnica na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/346/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębnica na lata 2010-2017.

LIII/375/10

30.09.2010  dofinansowania zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie".

LIV/376/10

15.10.2010  dotacji celowej na remont Kościoła Filialnego w Krępsku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Człuchowie.

LIV/377/10

załączniki

załączniki

załączniki

15.10.2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

LIV/378/10

15.10.2010  sprzedażynieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.

LIV/379/10

15.10.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.

LIV/380/10

15.10.2010   nabycia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy lokalu Nr 1 w budynku nr 34 położonego na działce nr 399/2 w obrębie geodezyjnym Barkowo, stanowiącego własność Powiatu Człuchowskiego.

LIV/381/10

15.10.2010  przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

LIV/382/10

załączniki

15.10.2010  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowo na lata 2010 - 2017.

LIV/383/10

załączniki

15.10.2010  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stołczno na lata 2010 - 2017.

LIV/384/10

15.10.2010 rozpatrzenia skargi.

LIV/385/10

15.10.2010  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały Nr LII/374/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dębnica na lata 2010-2017. 

LIV/386/10

15.10.2010  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2010.

LV/387/10

26.10.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

LVI/388/10

04.11.2010  ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

LVI/389/10

04.11.2010  określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

LVI/390/10

04.11.2010 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

LVI/391/10

04.11.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

LVI/392/10

04.11.2010  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów oraz planów miejscowych dla terenów gminy Człuchów.

LVI/393/10

04.11.2010  przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

LVI/394/10

04.11.2010 przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki połozonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

LVI/395/10

04.11.2010  uchylenia Uchwały Nr XXXVI/273/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości.

LVI/396/10

04.11.2010  zamiany nieruchomości.

LVI/397/10

04.11.2010  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Człuchów z tymi organizacjami i podmiotami.

LVI/398/10

04.11.2010  uchylenia uchwały.

LVII/399/10

załączniki

10.11.2010 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

LVII/400/10

10.11.2010  udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

LVII/401/10

10.11.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo stanowiących własność Gminy Człuchów. 

LVII/402/10

10.11.2010 przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, miejscowość Krzyżanki będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

LVII/403/10

10.11.2010  określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Człuchów.

LVII/404/10

załączniki

10.11.2010 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LVII/405/10

10.11.2010  rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 -  2014

 

numer data w sprawie
I/1/10 29.11.2010 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

I/2/10

29.11.2010 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

I/3/10

29.11.2010 powołania komisji stałych Rady Gminy.

II/4/10

06.12.2010 przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działek położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

II/5/10

06.12.2010 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

II/6/10

06.12.2010  powołania doraźnej Komisji ds. zmian Statutu Gminy Człuchów.

III/7/10

załączniki

załączniki

21.12.2010  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

III/8/10

21.12.2010  nadania nazwy dla terenu budowlanego położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

III/9/10

21.12.2010  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działanosci statutowej tych organizacji.

IV/10/10

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

30.12.2010  uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2011.

IV/11/10

załączniki

30.12.2010  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016.

LVII/401/10

10.11.2010  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo stanowiących własność Gminy Człuchów.

LVII/402/10

10.11.2010  przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, miejscowość Krzyżanki będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

LVII/403/10

10.11.2010  określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Człuchów.

LVII/404/10

załączniki

10.11.2010 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LVII/405/10

10.11.2010 rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.
drukuj    

wstecz