Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2009 

Uchwały Rady Gminy rok 2009

 

numer data w sprawie
XXV/192/09 02-02-2009 zatwierdzenia projektu "Moblina kobieta za kółkiem" realizowanego przez Gminę Człuchów i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spłecznego.

XXV/193/09

02-02-2009 wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/4/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych.
XXVI/194/09 16-02-2009 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Człuchów, Miastem i Gminą Czarne, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą i Miastem Jastrowie, Miastem i Gminą Kamień Krajeński, Gminą Koczała, Gminą Lipka, Miastem i Gminą Okonek, Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica, Gminą Zakrzewo, w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego.
XXVI/195/09 16-02-2009  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
XXVI/196/09 16-02-2009  objęcia udziałów w spółce prawa handlowego z o.o. "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór".

XXVI/197/09

załączniki

załączniki

załączniki

16-02-2009  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
XXVI/198/09 16-02-2009  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Bukowo stanowiących własność Gminy Człuchów. 
XXVI/199/09 16-02-2009  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępsk stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXVI/200/09 16-02-2009  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXVI/201/09 16-02-2009  przekazania skargi Mirosława Dalmera do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
 XXVI/202/09  16-02-2009  wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej gminy Człuchów Straży Gminnej w Człuchowie.
XXVI/203/09 16-02-2009  przekazania prawa wieczystego użytkowania dla jednostki organizacyjnej gminy Człuchów Straży Gminnej w Człuchowie.

XXVII/204/09 

załączniki

26-02-2009  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
XXVII/205/09  26-02-2009  zatwierdzenia projektu "Otwarci na zmianę na rynku pracy - rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy" realizowanego przez Gminę Człuchów i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
XXVII/206/09 26-02-2009  zatwierdzenia projektu "Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów" realizowanego przez Gminę Człuchów i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
XXVIII/207/09  30-03-2009  przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2012.
XXVIII/208/09  30-03-2009  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polnica na lata 2009-2016.

XXVIII/209/09

załączniki

załączniki

30-03-2009  zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Człuchów a: Gminą Czarne, Gminą Miejską Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica.
XXVIII/210/09 30-03-2009  wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/172/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

XXVIII/211/09

załączniki

załączniki

30-03-2009  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
XXVIII/212/09 30-03-2009  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, rekreację i zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Krępsk, gmina Człuchów.
XXVIII/213/09 30-03-2009  nabycia przez Gminę Człuchów udziału 56/100 częsci we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Kujanki.
XXVIII/214/09  30-03-2009  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo będącej w użytkowaniu wieczystym Przez Panią Teresę Krawiec.
XXVIII/215/09 30-03-2009  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo będących własnością Pani Ewy Wirkus.
XXVIII/216/09 30-03-2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XXIX/217/09 29-04-2009 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
XXIX/218/09 29-04-2009 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

XXIX/219/09

załączniki

29-04-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXIX/220/09

29-04-2009 dotacji celowej na remont zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Nawiedzenia N.M.P. w Chrząstowie.

XXIX/221/09

29-04-2009 wprowadzenia zmian w umowie partnerskiej pomiędzy  Gminą Człuchów a Powiatem Człuchowskim i Gdańskim Związkiem Pracodawców przyjętej uchwałą Nr XXI/165/2008 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 października 2008 r., podpisanej w dniu 03 listopada 2008 r.

XXIX/222/09

29-04-2009 świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".

XXIX/223/09

29-04-2009 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

XXIX/224/09

29-04-2009 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

XXX/225/09

14-05-2009 zatwierdzenia do realizacji projektu "Przedszkole - weselej niż w szkole" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

XXX/226/09

załączniki

14-05-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXX/227/09

14-05-2009 zmiany regulaminu Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącego załącznik do uchawły Nr XXXIX/357/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.

XXXI/228/09

załączniki

załączniki

27-05-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXI/229/09

27-05-2009 zawarcia porozumienia komunalnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów, a Gminą Człuchów w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie.

XXXI/230/09

27-05-2009 zatwierdzenia do realizacji projektu "Możesz więcej - wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

XXXI/231/09

załączniki

załączniki

27-05-2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polnica na lata 2009-2016.

XXXI/232/09

załączniki

27-05-2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźno na lata 2009-2016.

XXXI/233/09

załączniki

27-05-2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaromierz na lata 2009-2016.

XXXI/234/09

27-05-2009 nabycia przez Gminę Człuchów lokalu mieszkalnego położonego w Kujankach nr 1 oraz 56/100 części wspólnych w budynku i nieruchomości gruntowych.

XXXI/235/09

27-05-2009 przekazania kompetencji do realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.

XXXII/236/09

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

19-07-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXII/237/09

załączniki

załączniki

załączniki

19-07-2009 zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Człuchów, a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Przechlewo, Gminą Czersk, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Debrzno, Gminą Czarne.

XXXII/238/09

19-07-2009 nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych wybudowanych w ramach operacji: "Budowa i remont obiektów sportowych w Rychnowach, Ględowie i Polnicy.

XXXII/239/09

19-07-2009 uchylenia uchwały Nr XXXI/285/05 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 07 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wielkości opłaty procentowej od wzrostu/spadku wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

XXXII/240/09

19-07-2009 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

XXXIII/241/09

załączniki

załączniki

załączniki

28-07-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXIII/242/09

28-07-2009 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.

XXXIV/243/09

31-08-2009 utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach.

XXXIV/244/09

31-08-2009 utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie.

XXXV/245/09

załączniki

załączniki

załączniki

18-09-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXV/246/09

18-09-2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zabezpieczenie roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie.

XXXV/247/09

18-09-2009 ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XXXV/248/09

18-09-2009 zmian w Statucie Gminy Człuchów zatwierdzonym uchwałą Nr VI/64/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Człuchów.

XXXVI/249/09

02-11-2009 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

XXXVI/250/09

załączniki

załączniki

załączniki

02-11-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXVI/251/09

02-11-2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny.

XXXVI/252/09

02-11-2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXXVI/253/09

02-11-2009 uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Człuchów na lata 2009 - 2013".

XXXVI/254/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chrząstówko, obręb geodezyjny Chrząstowo.

XXXVI/255/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XXXVI/256/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości - lokalu położonej w budynku nr 10 w miejscowości Kujanki.

XXXVI/257/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XXXVI/258/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.

XXXVI/259/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.

XXXVI/260/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.

XXXVI/261/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.

XXXVI/262/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

XXXVI/263/09

02-11-2009 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bukowo Człuchowskie, w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XXXVI/264/09

02-11-2009 zbycia nieruchomości niezabudowaanej położonej w miejscowości Nieżywięć.

XXXVI/265/09

02-11-2009 zbycia nieruchomości niezabudowaanej położonej w miejscowości Czarnoszyce.

XXXVI/266/09

02-11-2009 zbycia nieruchomości niezabudowaanej położonej w miejscowości Ględowo.

XXXVI/267/09

02-11-2009 sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XXXVI/268/09

02-11-2009 nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie, będących własnością Państwa Ewy i Piotra Kobus.

XXXVI/269/09

02-11-2009 nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XXXVI/270/09

02-11-2009 nabycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.

XXXVI/271/09

02-11-2009 przedłużenia okresu dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

XXXVI/272/09

02-11-2009 zmian w uchwale Nr XXVI/199/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępsk stanowiących własność Gminy Człuchów.

XXXVI/273/09

02-11-2009 zamiany nieruchomości.

XXXVI/274/09

02-11-2009 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego.

XXXVII/275/09

20-11-2009 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.

XXXVII/276/09

20-11-2009 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XXXVII/277/09

20-11-2009 przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NIEŻYWIĘĆ.

XXXVII/278/09

załączniki

załączniki

załączniki

20-11-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXVII/279/09

20-11-2009 przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy  Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

XXXVII/280/09

20-11-2009 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

XXXVII/281/09

20-11-2009 dotacji celowej na remont zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Krzyża w Dębnicy.

XXXVII/282/09

20-11-2009 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Człuchów na rok 2010 z przeznaczeniem na realizację projektu pt: "Remont świetlicy wiejskiej w Ględowie".

XXXVII/283/09

20-11-2009 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Człuchów na rok 2010 z przeznaczeniem na realizację projektu pt: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bukowie".

XXXVII/284/09

20-11-2009 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Człuchów na rok 2010 z przeznaczeniem na realizację projektu pt: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Wielkich".

XXXVII/285/09

20-11-2009 rozpatrzenia skargi Przedsiębiorstwa Robót Eleketrycznych Sp. z o.o.

XXXVII/286/09

20-11-2009 rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Woźniaka na Komendanta Straży Gminnej.

XXXVIII/287/09

załączniki

załączniki

02-12-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXIX/288/09

29-12-2009 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2010.

XXXIX/289/09

29-12-2009 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

XXXIX/290/09

załączniki

załączniki

29-12-2009 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.

XXXIX/291/09

załączniki

29-12-2009 powołania Stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej".

XXXIX/292/09

29-12-2009 zmian w uchwale Nr XXXVII/276/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XXXIX/293/09

29-12-2009 rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Piątek.

XXXIX/294/09

29-12-2009 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych ma 2010r.
drukuj    

wstecz