Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2007 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2007

 

numer data w sprawie
V/21/07 06-02-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Barkowo stanowiących własność Gminy Człuchów.
V/22/07 06-02-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.
V/23/07 06-02-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Polnica stanowiącej własność Gminy Człuchów.
V/24/07 06-02-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć stanowiących własność Gminy Człuchów.
V/25/07 06-02-2007 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
V/26/07  06-02-2007 zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/184/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Człuchów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywanych zadań zleconych.
V/27/07 06-02-2007 określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
V/28/07 06-02-2007 powołania Skarbnika Gminy Człuchów.
VI/29/07 30-03-2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
VI/30/07 30-03-2007 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów. 

VI/31/07

30-03-2007 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębie geodezyjnym Kiełpin zatwierdzonym uchwałą nr XXV/155/97 Rady Gminy Człuchów z dnia 07 sierpnia 1997 r.
VI/32/07 30-03-2007 zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
VI/33/07 30-03-2007 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo będących własnością Państwa Ewy i Dominika Wirkus.
VI/34/07 30-03-2007  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo będących własnością Pani Małgorzaty Klicner.
VI/35/07 30-03-2007  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo będących własnością Państwa Jolanty i Mariusza Kwaśniak.
VI/36/07  30-03-2007  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowy będących własnością Państwa Ewy i Artura Matczak.
VI/37/07 30-03-2007  uchylenia Uchwały  Nr IX/107/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany działki Nr 421/30 o pow. 0,2670 ha położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy miejscowość Zagórki stanowiącej własność Gminy Człuchów na działkę Nr 421/27 o pow. 0,0982 ha, stanowiącej własność Państwa Haliny i Bernarda Niesłonych.
VI/38/07  30-03-2007  utworzenia sołectwa Płonica oraz zmiany Statutu Sołectw.
VI/39/07 30-03-2007  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, w wysokości i formie zawartej w umowie o dofinansowaniu projektu nr Z/2.22/III/3.1/341/05 "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejsowości Rychnowy".
VI/40/07 30-03-2007  przyjęcia na własność gminy samochodu marki Audi 80.
VI/41/07 30-03-2007  zmiany uchwały Nr XXII/143/01 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 marca 2001r. w sprawie świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".
VI/42/07  30-03-2007  zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/47/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie poboru podatków inkasa na terenie gminy Człuchów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasenta.
VI/43/07 30-03-2007  wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów.
VI/44/07  30-03-2007  rozpatrzenia  skargi Pana Marka Kołodzieja.
VII/45/07 12-04-2007  opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obrębu geodezyjnego Kiełpin.
VII/46/07 12-04-2007  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w Zagórkach, w obrębie geodezyjnym Rychnowy, będącej własnością Pana Romana Mamczarek.
VII/47/07 12-04-2007  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Stołczno stanowiących własność Gminy Człuchów.
VII/48/07  12-04-2007  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Dobojewo, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VII/49/07  12-04-2007  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VII/50/07  12-04-2007  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VII/51/07 12-04-2007  sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Polnica, stanowiących własność Gminy Człuchów.
VII/52/07 12-04-2007  złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika i Sekretarza Gminy Człuchów.
VII/53/07 12-04-2007  rozpatrzenia skargi na bezczynnosć organu.
VIII/54/07  27-04-2007  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006.
VIII/55/07  27-04-2007  absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
VIII/56/07 27-04-2007  zaciągnęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć.
VIII/57/07  27-04-2007  zaciągnęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin.
VIII/58/07  27-04-2007  zaciągnęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy.

VIII/59/07

27-04-2007  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
VIII/60/07  27-04-2007  zmiany w uchwale nr XXXVI/339/06 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2006r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
VIII/61/07 27-04-2007 rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer na działalność Wójta Gminy Człuchów.
VIII/62/07 27-04-2007 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
VIII/63/07 27-04-2007 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
IX/64/07 12-06-2007 zmian w uchwale Nr V/46/99 z dnia 29 marca 1999r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet sołtysów.
IX/65/07 12-06-2007 uchylenia uchwały Nr IV/18/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia poręczenia firmie "Rola" Sp. z o.o. w Człuchowie.

IX/66/07

12-06-2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
IX/67/07 12-06-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Nieżywięć, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
IX/68/07 12-06-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Jaromierz, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
IX/69/07 12-06-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Mosiny, stanowioącej własność Gminy Człuchów.
IX/70/07 12-06-2007 zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
IX/71/07 12-06-2007 zmiany regulaminu Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/357/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
X/72/07 04-07-2007 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
X/73/07 04-07-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć stanowiących własność Gminy Człuchów.
X/74/07 04-07-2007 rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Jażdżewskiej na działalność Urzędu Gminy w Człuchowie.
X/75/07 04-07-2007 uchylenia uchwały Nr IX/61/07 na wniosek Mirosława Dalmera.
XI/76/07 28-09-2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
XI/77/07 28-09-2007 powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do sądów powszechnych.
XI/78/07 28-09-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć stanowiących własność Gminy Człuchów.
XI/79/07 28-09-2007 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo,  stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XI/80/07 28-09-2007 wydzierżawienia nieruchomości rolnych połozonych w obrębach geodezyjnych: Barkowo, Biskupnica, Krępsk, Sieroczyn, Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.
XI/81/07 28-09-2007 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w Zagórkach, w obrębie geodezyjnym Rychnowy, będącej własnościa Pana Romana Mamczarek.
XI/82/07 28-09-2007 zmiany regulaminu Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/357/06 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
XI/83/07 28-09-2007 zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
XI/84/07 28-09-2007 sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/72/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XI/85/07 28-09-2007 wyboru ławników.

XII/86/07

20-11-2007 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PRZY TORZE" Gmina Człuchów, obręb Ględowo.
XII/87/07 20-11-2007 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
XII/88/07 20-11-2007 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XII/89/07 20-11-2007 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niz określone w ustawie.
XII/90/07 20-11-2007 uchylenia uchwały Nr II/9/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 08 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnień niż okreslone w ustawie.

XII/91/07

20-11-2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

XII/92/07

20-11-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć stanowiących własność Gminy Człuchów.

XII/93/07

20-11-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Brzeźno stanowiących własność Gminy Człuchów.

XII/94/07

20-11-2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo stanowiących własność Gminy Człuchów.

XII/95/07

20-11-2007 wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XII/96/07

20-11-2007 zmiany w uchwale Nr VII/50/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XII/97/07

20-11-2007 zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznania pomocy materialnej dla studentów.

XII/98/07

20-11-2007 zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/47/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 marca 2003r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie gminy Człuchów, określenia  inkasentów i wysokości wynagordzenia za czynności inkasenta.

XII/99/07

20-11-2007 rozpatrzenia skargi Pani Ireny Babka von Gostomski.

XII/100/07

20-11-2007 udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Człuchów na realizację zadania dot. ochrony zabytku.

XIII/101/07

28-12-2007 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2008.

XIII/102/07

28-12-2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

XIII/103/07

28-12-2007 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

XIII/104/07

28-12-2007 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XIII/105/07

28-12-2007 przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

XIII/106/07

28-12-2007 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w komisji stałych na 2008r.
drukuj    

wstecz