Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2008r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2008r.Zarządzenia Wójta
kadencja 2006-2010
(podjęte w 2008 r)
 

Numer

data

w sprawie

 

   

75/08

załączniki

załączniki

załączniki

 

   

 17-01-2008

Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. 

76/08

17-01-2008

 Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy na 2008 r.

77/08

17-01-2008

Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2008 r.

78/08

30-01-2008

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

79/08

30-01-2008

Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie finansowania zawodów sportowych organizowanych przez Gminę Człuchów.

80/08

13-02-2008

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

81/08

załączniki

25-02-2008

Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

82/08

29-02-2008

Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

83/08

załączniki

14-03-2008

Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

84/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

17-03-2008

Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.

85/08

załączniki

27-03-2008

Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

86/08

 27-03-2008

Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

87/08

załączniki

27-03-2008

Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Człuchów.

88/08

31-03-2008

Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

89/08

10-04-2008

Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

90/08

załączniki

Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

91/08

załączniki

29-04-2008

Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

92/08

29-04-2008

Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Ekonomicznym w Urzędzie Gminy Człuchów.

93/08

załączniki

07-05-2008

Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

94/08

08-05-2008

Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 maja 2008r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnień za zaległości podatkowe i inne należności.

95/08

15-05-2008

Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej na konkurs "PTAKI I PTASZKI POLNE" który odbędzie sie w dniu 27 maja 2008r. o godz. 10 w sali MDK w Człuchowie.

96/08

załączniki

załączniki

27-05-2008

Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

97/08

załączniki

30-05-2008

Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

98/08

10-06-2008

Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

99/08

załączniki

18-06-2008

Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

100/08

25-06-2008

Zarządzenie Nr 100/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie Regulaminu podziału z Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych oraz podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów oraz zmian w Zarządzeniu Nr 179/06 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

101/08

załączniki

27-06-2008

Zarządzenie Nr 101/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

102/08

01-07-2008

Zarządzenie Nr 102/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Człuchów Nr 179/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz wprowadzenia zmian dotyczacych procedury kontroli wydatków, przestrzegania i przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Człuchów zawartych w Zarządzeniu Nr 180/06 z dnia 27 czerwca 2006r.

103/08

załączniki

23-07-2008

Zarządzenie Nr 103/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

104/08

załączniki

25-07-2008

Zarządzenie Nr 104/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

105/08

25-07-2008

Zarządzenie Nr 105/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/07 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 września 2007r w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy Człuchów oraz odpłatności najemców za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, ustalenia czynszu za pomieszczenia gospodarcze, garaże, a także opłat za ścieki i śmieci.

106/08

14-08-2008

Zarządzenie Nr 106/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Człuchów Nr 179/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

107/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

18-08-2008

Zarządzenie Nr 107/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 r.

108/08

załączniki

załączniki

załączniki

19-08-2008

Zarządzenie Nr 108/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 sierpnią 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy na 2008 r.

109/08

02-09-2008

Zarządzenie Nr 109/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Kwallifikacyjnych.

110/08

03-09-2008

Zarządzenie Nr 110/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 03 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 r.

111/08

załączniki

załączniki

23-09-2008

Zarządzenie Nr 111/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  gminy na 2008 r.

112/08

23-09-2008

Zarządzenie Nr 112/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 września 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu na 2009 r. 

113/08

23-09-2008

Zarządzenie Nr 113/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 201/06 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 października 2006 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Człuchów Nr 179/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz Zarządzenia Nr 16/07 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych Urzędu Gminy w Człuchowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie, Straży Gminnej , Instytucji Kultury.

114/08

załączniki

załączniki

załączniki

10-10-2008

Zarządzenie Nr 114/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 października 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

115/08

załączniki

załączniki

załączniki

17-10-2008

Zarządzenie Nr 115/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

116/08

17-10-2008

117/08

załączniki

21-10-2008

Zarządzenie Nr 117/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

118/08

załączniki

31-10-2008

Zarządzenie Nr 118/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 października 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

119/08

załączniki

załączniki

załączniki

06-11-2008

Zarządzenie Nr 119/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

120/08

14-11-2008

Zarządzenie Nr 120/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie projektu budzetu gminy na 2009 rok.

121/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

19-11-2008

Zarządzenie Nr 121/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2008 rok.

122/08

załączniki

02-12-2008

Zarządzenie Nr 122/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

123/08

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

03-12-2008

Zarządzenie Nr 123/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.

124/08

08-12-2008

Zarządzenie Nr 124/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotację w postępowaniu konkursowym.

125/08

załączniki

10-12-2008

Zarządzenie Nr 125/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  budżetu gminy na 2008 r.

126/08

załączniki

załączniki

15-12-2008

Zarządzenie Nr 126/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  budżetu gminy na 2008 r.

127/08

załączniki

29-12-2009

Zarządzenie Nr 127/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym  budżetu gminy na 2008 r.

128/08

31-12-2008

Zarządzenie Nr 128/08 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

drukuj    

wstecz