Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2022Uchwały Rady Gminy oraz Imienne Wykazy Głosowania rok 2022

numer data w sprawie
XXXVII.437.2022 27-01-2022

zmiany uchwały Nr XXXV.418.2021 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

XXXVII.438.2022 27-01-2022 utworzenia Punktu Przedszkolnego w Barkowie przy Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Stołcznie.
 XXXVII.439.2022 27-01-2022 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Człuchów na 2022 rok.
XXXVII.440.2022 27-01-2022 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Człuchów do realizacji projektu „#Stawiamy Na Młodych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

XXXVII.441.2022

27-01-2022 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gm. Człuchów.

XXXVII.442.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

XXXVII.443.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XXXVII.444.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XXXVII.445.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XXXVII.446.2022

 27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XXXVII.447.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.

XXXVII.448.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica 

XXXVII.449.2022

27-01-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XXXVII.450.2022

27-01-2022 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.

XXXVII.451.2022

27-01-2022 uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Człuchów.

XXXVII.452.2022

27-01-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XXXVII.453.2022

27-01-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXXVII.454.2022

27-01-2022 określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

XXXVIII.455.2022

24-02-2022 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Człuchów na lata 2022-2024.

XXXVIII.456.2022

24-02-2022 zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  i organizacyjnej gminnym jednostkom oświatowym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Człuchów.

XXXVIII.457.2022

24-02-2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

XXXVIII.458.2022

24-02-2022 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.

XXXVIII.459.2022

24-02-2022 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Człuchów, a Gminą Miejską Człuchów w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

XXXVIII.460.2022

24-02-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XXXVIII.461.2022

24-02-2022 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchowo-Dworzec, w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XXXVIII.462.2022

24-02-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XXXIX.463.2022

25-03-2022 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2022 rok.

XXXIX.464.2022

25-03-2022 likwidacji Filii w Barkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

XXXIX.465.2022

25-03-2022 zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy.

XXXIX.466.2022

25-03-2022 rozpatrzenia wniosku.

XXXIX.467.2022

25-03-2022 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

XXXIX.468.2022

25-03-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XXXIX.469.2022

25-03-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XL.470.2022

14-04-2022 zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

XL.471.2022

14-04-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLI.472.2022

29-04-2022 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człuchów.

XLI.473.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XLI.474.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XLI.475.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Jaromierz.

XLI.476.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XLI.477.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XLI.478.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XLI.479.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Skarszewo.

XLI.480.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Skarszewo.

XLI.481.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na cześć nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XLI.482.2022

29-04-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na cześć nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XLI.483.2022

29-04-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLI.484.2022

29-04-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Człuchów.

XLII.485.2022

31-05-2022 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów wotum zaufania.

XLII.486.2022

31-05-2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za  2021 rok.

XLII.487.2022

31-05-2022 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

XLII.488.2022

31-05-2022 wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”. 

XLII.489.2022

31-05-2022 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

XLII.490.2022

31-05-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLII.491.2022

31-05-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XLIII.492.2022

28-06-2022 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Człuchów w roku szkolnym 2022/2023.

XLIII.493.2022

załącznik nr 1 rysunek planu

28-06-2022 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gm. Człuchów.

XLIII.494.2022

28-06-2022 zmiany Uchwały Nr XLII.489.2022 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

XLIII.495.2022

28-06-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLIII.496.2022

28-06-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XLIII.497.2022

28-06-2022 warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

XLIV.498.2022

21-07-2022 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XLIV.499.2022

21-07-2022 nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kołdowo, miejscowość Kołdowo.

XLIV.500.2022

21-07-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.

XLIV.501.2022

21-07-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowość Wierzchowo-Dworzec.

XLIV.502.2022

21-07-2022 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XLV.503.2022

11-08-2022 zmiany Uchwały Nr XLIV.502.2022 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XLV.504.2022

11-08-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 

XLV.505.2022

11-08-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów. 

XLVI.506.2022

31-08-2022 powierzenia przez Gminę Człuchów zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie Gminy Człuchów.

XLVI.507.2022

31-08-2022 zmiany Uchwały Nr XL/372/18 Rady Gminy Człuchów z dnia 9 sierpnia 2018 r.,  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XLVII.508.2022

16-09-2022 rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Człuchowie.

XLVII.509.2022

16-09-2022 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

XLVII.510.2022

16-09-2022 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

XLVII.511.2022

16-09-2022 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2553G Dębnica – Skarszewo.

XLVII.512.2022

16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XLVII.513.2022

16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XLVII.514.2022

16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.

XLVII.515.2022

 16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XLVII.516.2022

16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

XLVII.517.2022

16-09-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XLVII.518.2022

16-09-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 

XLVII.519.2022

16-09-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XLVIII.520.2022

28-09-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLVIII.521.2022

28-09-2022 zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XIII.161.2019 Rady Gminy Człuchów z dnia 24 października 2019 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów. 

XLIX.522.2022

27-10-2022 zmiany Uchwały nr XXV/168/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo

XLIX.523.2022

27-10-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XLIX.524.2022

27-10-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

XLIX.525.2022

27-10-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

L.526.2022

30-11-2022 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Człuchów na rok 2023.

L.527.2022

30-11-2022 określenia stawek podatku od nieruchomości.

L.528.2022

30-11-2022 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

L.529.2022

30-11-2022 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

L.530.2022

30-11-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.

L.531.2022

30-11-2022 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.

L.532.2022

30-11-2022 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gm. Człuchów.

L.533.2022

30-11-2022 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

L.534.2022

 30-11-2022 zmiany uchwały Nr XLVI.506.2022 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Człuchów zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych przebiegających na terenie Gminy Człuchów.

L.535.2022

30-11-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

L.536.2022

30-11-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

LI.537.2022

19-12-2022 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

LI.538.2022

19-12-2022 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

LI.539.2022

19-12-2022 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

LI.540.2022

19-12-2022 zmiany uchwały Nr L.528.2022 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone.

LI.541.2022

19-12-2022 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

LI.542.2022

19-12-2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

LII.543.2022

30-12-2022 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.

LII.544.2022

30-12-2022 uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2023 rok.

LII.545.2022

30-12-2022 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2023 r.

LII.546.2022

30-12-2022 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.

LII.547.2022

30-12-2022 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

LII.548.2022

30-12-2022 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
drukuj    

wstecz