Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2022r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2022r.Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2018-2023

 

(podjęte w 2022 roku)

 
numer data w sprawie

1/2022

03-01-2022 Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie  planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2022 r.
2/2022 03-01-2022 Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla Dyrektorów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy na 2022 r.
3/2022

04-01-2022

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2022 roku.
 4/2022 17-01-2022 Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
5/2022 17-01-2022 Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2022 zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Człuchów.
6/2022 18-01-2022 Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
7/2022 25-01-2022 Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Człuchów.
8/2022  27-01-2022 Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu pn. „#Stawiamy Na Młodych”, realizowanego przez Gminę Człuchów oraz wprowadzenia „Regulaminu Projektu” oraz „Regulaminu uczestnictwa w projekcie”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
9/2022  27-01-2022 Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu unijnego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
10/2022  08-02-2022 Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy Człuchów.
11/2022  09-02-2022 Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 lutego 2022 r.w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Człuchów.
12/2022  10-02-2022 Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Człuchów.
13/2022 21-02-2022 Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 lutego 2022. w sprawie zmiany zespołu ds. realizacji projektu pn. „#StawiamyNaMłodych”
14/2022 21-02-2022 Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów. 
15/2022 22-02-2022 Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych.
16/2022 22-02-2022 Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Człuchów.
17/2022 25-02-2022 Zarządzenie nr 17/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
18/2022 25-02-2022 Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
19/2022 25-02-2022 Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży  bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo, miejscowość Dąbki.
20/2022 25-02-2022 Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
21/2022 10-03-2022 Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej za osiągnięte wyniki sportowe.
22/2022 14-03-2022 Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
23/2022 17-03-2022

Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

24/2022 17-03-2022 Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Człuchów.
25/2022 24-03-2022 Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ględowo
26/2022 25-03-2022 Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
27/2022 28-03-2022 Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
28/2022 29-03-2022

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

29/2022 29-03-2022 Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Człuchów.
30/2022 29-03-2022 Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
31/2022 04-04-2022 Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy w sprawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy
32/2022 04-04-2022 Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
33/2022 04-04-2022 Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025 w Gminie Człuchów.
34/2022 21-04-2022 Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
35/2022 22-04-2022 Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
36/2022 22-04-2022 Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
37/2022  06-05-2022 Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie  powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
39/2022 06-05-2022 Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
40/2022 16-05-2022 Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 maja 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 r.
41/2022 16-05-2022 Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie  przedstawienia Raportu o stanie Gminy Człuchów za 2021 r. 
42/2022 20-05-2022 Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 maja 2022 r.  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach. 
43/2022 20-05-2022 Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jasia i Małgosi w Ględowie.
44/2022 20-05-2022 Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
45/2022 02-06-2022 Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
46/2022 06-06-2022 Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Człuchów.
47/2022 06-06-2022 Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej 
48/2022 06-06-2022 Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.
49/2022 08-06-2022 Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
50/2022 10-06-2022 Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów. 
51/2022 10-06-2022 Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin. 
52/2022 13-06-2022 Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 czerwca 2022r. sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. Rady Gminy w Urzędzie Gminy Człuchów.
53/2022 14-06-2022 Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 czerwca 2022r. sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy Człuchów odzieży, obuwia roboczego,  środków czystości i ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
54/2022 23-06-2022 Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów. 
55/2022 23-06-2022 Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
56/2022 23-06-2022 Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo. 
57/2022 29-06-2022 Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie korzystania z sal wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
58/2022 29-06-2022 Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy Człuchów oraz odpłatności najemców za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, ustalenia czynszu za pomieszczenia gospodarcze, garaże, a także opłat za ścieki i śmieci oraz czyszczenie przewodów kominowych.
59/2022 04-07-2022 Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
60/2022 05-07-2022 Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
61/2022 20-07-2022 Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człuchów.
62/2022 20-07-2022 Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2022roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział oraz zamianę lokalu należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Człuchów.
63/2022 20-07-2022 Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2022r w sprawie zmiany zarządzenia NR 57/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie korzystania z sal wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
64/2022 22-07-2022 Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
65/2022 26-07-2022 Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
66/2022 22-08-2022 Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu  i zakończenia służby przygotowawczej.
67/2022 22-08-2022 Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
68/2022 25-08-2022 Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. 
69/2022 30-08-2022 Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
70/2022 22-08-2022 Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów. 
71/2022 20-09-2022 Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.  
72/2022 21-09-2022 Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.  
73/2022 13-10-2022 Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
74/2022 13-10-2022 Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów
75/2022 13-10-2022 Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora zadania w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną na terenie Gminy Człuchów
76/2022 17-10-2022 Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"
79/2022 28-10-2022 Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
80/2022 02-11-2022 Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej użytkownika Mieszkania Wspomaganego, utworzonego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
81/2022 02-11-2022 Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
82/2022 14-11-2022 Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035.
83/2022 14-11-2022 Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Człuchów na 2023 rok.
84/2022 16-11-2022 Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
85/2022 17-11-2022 Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów. 
87/2022 23-11-2022 Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opracowania planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na obszarze Gminy Człuchów. 
88/2022 23-11-2022 Zarządzenie Nr 88/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
89/2022  01-12-2022 Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 
90/2022 01-12-2022 Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wdrożenia od 1 grudnia 2022 roku oszczędności w zakresie zużycia energii elektronczej.
91/2022  05-12-2022 Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
92/2022 05-12-2022 Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
93/2022 14-12-2022 Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofer.
94/2022  16-12-2022 Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Człuchów w roku 2023.
95/2022 16-12-2022 Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Człuchów. 
96/2022  16-12-2022 Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Człuchów.  
97/2022 16-12-2022 Zarządzenie Nr 97/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów zatwierdzonym zarządzeniem Nr 139/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r.   
97a/2022 16-12-2022
Zarządzenie Nr 97a/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2022 rokuw sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów.
98/2022  22-12-2022 Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
99/2022  30-12-2022 Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
100/2022 31-12-2022 Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 

drukuj    

wstecz