Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2021Uchwały Rady Gminy oraz Imienne Wykazy Głosowania rok 2021

numer data w sprawie
XXVI.314.2021 22-01-2021 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Człuchów na lata 2020 ? 2023 wraz z perspektywą na lata 2024 ? 2027.
XXVI.315.2021 22-01-2021 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
XXVI.316.2021 22-01-2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Człuchów na lata 2021-2030
XXVI.317.2021 22-01-2021 przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 
XXVI.318.2021 22-01-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
XXVI.319.2021 22-01-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVI.320.2021 22-01-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVI.321.2021 22-01-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVII.322.2021 26-02-2021 rozpatrzenia petycji.
XXVII.323.2021 26-02-2021 rozpatrzenia petycji.
XXVII.324.2021 26-02-2021 rozpatrzenia petycji.
XXVII.325.2021 26-02-2021 uchwalenia statutów sołectw.
XXVII.326.2021 26-02-2021 szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021-2028, w tym trybu jej konsultacji.
XXVII.327.2021 26-02-2021 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
XXVII.328.2021 26-02-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
XXVII.329.2021 26-02-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.
XXVIII.330.2021 26-03-2021 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2021 r.
XXVIII.331.2021 26-03-2021 ustanowienia użytku ekologicznego ?Głogi nad Kamionką?.
XXVIII.332.2021 26-03-2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaskowo, w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XXVIII.333.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XXVIII.334.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVIII.335.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVIII.336.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXVIII.337.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XXVIII.338.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy
XXVIII.339.2021 26-03-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXIX.340.2021 23-04-2021 rozpatrzenia petycji.
XXIX.341.2021 23-04-2021 rozpatrzenia petycji.
XXIX.342.2021 23-04-2021 uchwalenia statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy.
XXIX.343.2021 23-04-2021 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów.
XXIX.344.2021 23-04-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
XXIX.345.2021 23-04-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXIX.346.2021

program

23-04-2021  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Człuchów na lata 2021 – 2024.

XXIX.347.2021

23-04-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIX.348.2021

23-04-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIX.349.2021

23-04-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIX.350.2021

23-04-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychowy.

XXX.351.2021

załączniki

Czluchow_zmiana_studium_zal_1A

Czluchow_zmiana_studium_zal_1B

analiza oddzialywania

28-05-2021

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

XXX.352.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”. 

XXX.353.2021

28-05-2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

XXX.354.2021

28-05-2021 dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna.

XXX.355.2021

28-05-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

XXX.356.2021

28-05-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXX.357.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXX.358.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin. 

XXX.359.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXX.360.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXX.361.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXX.362.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXX.363.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin. 

XXX.364.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XXX.365.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XXX.366.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XXX.367.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Krępsk. 

XXX.368.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk. 

XXX.369.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość z dotychczasowym dzierżawcą, położoną w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

XXX.370.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XXX.371.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XXX.372.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XXX.373.2021

28-05-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn. 

XXXI.374.2021

07-06-2021 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów wotum zaufania.

XXXI.375.2021

07-06-2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2020 rok.

XXXI.376.2021

07-06-2021 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

XXXII.377.2021

09-07-2021 ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii w Barkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

XXXII.378.2021

09-07-2021 przekazania skargi.

XXXII.379.2021

09-07-2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Człuchów w roku szkolnym 2021/2022.

XXXII.380.2021

09-07-2021 obniżenia wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie Gminy Człuchów.

XXXII.381.2021

09-07-2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gm. Człuchów.

XXXII.382.2021

09-07-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

XXXII.383.2021

09-07-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXXII.384.2021

09-07-2021 wyrażenia opinii o uznanie za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Lipka położonych w granicach administracyjnych gminy Człuchów.

XXXIII.385.2021

07-09-2021 ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii w Barkowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

XXXIII.386.2021

07-09-2021 przekazania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Człuchów Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania.

XXXIII.387.2021

07-09-2021 określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.

XXXIII.388.2021

07-09-2021 określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

XXXIII.389.2021

mapa

07-09-2021 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy.

XXXIII.390.2021

07-09-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXXIII.391.2021

07-09-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

XXXIII.392.2021

07-09-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.

XXXIII.393.2021

07-09-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XXXIII.394.2021

07-09-2021 udzielenia dotacji na renowację ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Krępsku.

XXXIII.395.2021

07-09-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
XXXIII.396.2021 07-09-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.
XXXIV.397.2021 22-10-2021 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021-2028.
XXXIV.398.2021 22-10-2021 wprowadzenia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Człuchów.
XXXIV.399.2021 22-10-2021 uchylenia uchwały Nr XXXIII.387.2021 Rady Gminy Człuchów z dnia 7 września 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
XXXIV.400.2021 22-10-2021 wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Człuchów.
XXXIV.401.2021 22-10-2021 rozwiązania Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej.
XXXIV.402.2021 22-10-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXIV.403.2021 22-10-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXIV.404.2021 22-10-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
XXXIV.405.2021 22-10-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.
XXXV.406.2021 30-11-2021 zasad zarządzania obiektami sportowymi, które stanowią mienie gminy Człuchów oraz powierzenia Wójtowi Gminy Człuchów uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie gminy Człuchów.
XXXV.407.2021  30-11-2021 wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Człuchów.

XXXV.408.2021

XXXV.408.2021_rysunek planu Jaromierz

 30-11-2021 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jaromierz, gmina Człuchów.

XXXV.409.2021

 30-11-2021 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Człuchów na lata 2021 – 2026.

XXXV.410.2021

30-11-2021 określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

XXXV.411.2021

 30-11-2021 określenia stawek podatku od nieruchomości.

XXXV.412.2021

30-11-2021 zwolnień z podatku od nieruchomości inne niż określone w ustawie.

XXXV.413.2021

30-11-2021 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako  podstawę  do  ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Człuchów  na rok 2022.

XXXV.414.2021

30-11-2021 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XXXV.415.2021

30-11-2021 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

XXXV.416.2021

30-11-2021 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Człuchów.

XXXV.417.2021

30-11-2021 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

XXXV.418.2021

30-11-2021 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

XXXV.419.2021

30-11-2021 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XXXV.420.2021

30-11-2021 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie. 

XXXV.421.2021

30-11-2021 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Człuchów.

XXXV.422.2021

30-11-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

XXXV.423.2021

30-11-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXXV.424.2021

30-11-2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXXVI.425.2021

30-12-2021 ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Człuchów.

XXXVI.426.2021

30-12-2021 ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów.

XXXVI.427.2021

30-12-2021 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2022 r.

XXXVI.428.2021

30-12-2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

XXXVI.429.2021

30-12-2021 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035.

XXXVI.430.2021

30-12-2021 uchwalenia budżetu Gminy Człuchów na 2022 rok.

XXXVI.431.2021

30-12-2021 dofinansowania modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie.
XXXVI.432.2021 30-12-2021 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
XXXVI.433.2021 30-12-2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.
 XXXVI.434.2021 30-12-2021 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Człuchów na lata 2022 – 2027.
XXXVI.435.2021 30-12-2021

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

XXXVI.436.2021 30-12-2021

zmieniająca uchwałę Nr XXXV.417.2021 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

drukuj    

wstecz