Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2021r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2021r.Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2018-2023

 

(podjęte w 2021 roku)

 
numer data w sprawie

1/2021

04-01-2021 Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2021 rok.
2/2021 04-01-2021 Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie  planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2021 r.
3/2021 04-01-2021 Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 r.
4/2021 05-01-2021 Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie  realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Człuchów w roku 2021.
5/2021 05-01-2021 Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
6/2021 06-01-2021 Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminny Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
7/2021 14-01-2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
8/2021 15-01-2021 Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
9/2021 15-01-2021 Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
10/2021 21-01-2021 Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Człuchów.
11/2021 25-01-2021 Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminny Człuchów.
12/2021  25-01-2021 Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, stanowiącej własność Gminy Człuchów. 
13/2021 28-01-2021 Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
14/2021 28-01-2021 Zarządzenie Nr 14 /2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2021 zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Człuchów.
15/2021 28-01-2021 Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

16/2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

28-01-2021 Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Człuchów.
17/2021 28-01-2021 Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18/2021 28-01-2021 Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie diagnozy stanu i potrzeb rozwojowych placówek przedszkolnych Gminy Człuchów.
19/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 
20/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.
21/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Kiełpin.
22/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr  22/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
23/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr  23/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Człuchów położonego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 17.
24/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Człuchów położonego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 17.
25/2021 29-01-2021 Zarządzenie Nr  25/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  powołania Komisji Wyboru Partnerów do wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych.
26/2021 08-02-2021

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

27/2021 08-02-2021 Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
28/2021 09-02-2021 Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.   
29/2021 09-02-2021 Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
30/2021 16-02-2021 Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
31/2021 16-02-2021 Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
32/2021 23-02-2021 Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinach  
33/2021 23-02-2021 Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia usług dodatkowych związanych ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz ustalenia cennika do w/w usług.
34/2021 25-02-2021 Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publlcznych w 2021 r.
35/2021 15-03-2021 Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjno - informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Gminy Człuchów.
36/2021 15-03-2021 Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
37/2021 15-03-2021 Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów. 
38/2021 16-03-2021 Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości.
39/2021 16-03-2021 Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości.
40/2021 16-03-2021 Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości. 
41/2021 16-03-2021 Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości.
42/2021 25-03-2021 Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
43/2021 26-03-2021 Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
44/2021 26-03-2021 Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć. 
45/2021 26-03-2021 Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
46/2021 26-03-2021 Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
47/2021 26-03-2021 Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
48/2021 29-03-2021 Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
49/2021 08-04-2021 Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Człuchów.
50/2021 08-04-2021 Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
51/2021 08-04-2021 Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.
52/2021 08-04-2021 Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie  przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod kryptonimem JESION 2021
53/2021 12-04-2021 Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.  
54/2021 26-04-2021

Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

55/2021 26-04-2021 Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
56/2021 26-04-2021 Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
57/2021 26-04-2021 Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
58/2021 26-04-2021 Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
59/2021 07-05-2021 Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok.
60/2021 10-05-2021 Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
61/2021 12-05-2021 Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

62/2021

Raportu o stanie Gminy Człuchów

13-05-2021 Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Człuchów za 2020 r.
63/2021 17-05-2021 Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021- 2028.
64/2021  17-05-2021 Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 maja 2021r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Człuchów.
65/2021 28-05-2021 Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 9/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Człuchów.
66/2021 28-05-2021 Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
67/2021 28-05-2021
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
68/2021 07-06-2021 Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
69/2021 08-06-2021 Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów zatwierdzonym zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019r. 
70/2021  08-06-2021 Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
71/2021 08-06-2021 Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
72/2021 08-06-2021 Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
73/2021  08-06-2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia
Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Człuchów.

74/2021

załącznik

14-06-2021 Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Człuchów. 
75/2021 16-06-2021

Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzeźno.

76/2021 21-06-2021 Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Brzeźno
77/2021 21-06-2021 Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Człuchów.
78/2021 21-06-2021 Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Człuchów.
79/2021 21-06-2021 Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
80/2021 21-06-2021 Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
81/2021 25-06-2021 Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych. 
82/2021 29-06-2021 Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
83/2021 12-07-2021 Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów
84/2021 15-07-2021

Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach.

85/2021 15-07-2021 Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jasia i Małgosi w Ględowie
86/2021 15-07-2021 Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
87/2021 20-07-2021 Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
88/2021 20-07-2021 Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
89/2021 20-07-2021 Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
90/2021 20-07-2021 Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bukowo.
91/2021 22-07-2021 Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zasad wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Człuchów w okresie obowiązywania stanu epidemii wirusa Sars-CoV-2.
92/2021 22-07-2021 Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
93/2021 23-07-2021 Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
94/2021 30-07-2021 Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Człuchów.
95/2021 03-08-2021 Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
96/2021 04-08-2021 Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 sierpnia 2021 r.  w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
97/2021 04-08-2021 Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 sierpnia  2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
98/2021 04-08-2021 Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica. 
99/2021 16-08-2021 Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Człuchów.
100/2021 18-08-2021 Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
101/2021 26-08-2021 Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. 
102/2021 26-08-2021 Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2021 r. 
103/2021 30-08-2021 Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Jaromierz.
104/2021 31-08-2021 Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin.

105/2021

Załączniki nr 1 -5

Załączniki nr 6-10

Załączniki nr 11-15

Załączniki nr 16-20

Załączniki nr 21-25

Załączniki nr 26-30

Załączniki nr 31-34

31-08-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Człuchów.
106/2021 10-09-2021 Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy. 
107/2021 10-09-2021 Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
108/2021 10-09-2021 Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
109/2021 10-09-2021 Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
110/2021 10-09-2021 Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
111/2021 13-09-2021 Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13.09.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów. 
112/2021 13-09-2021 Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 13 września 2021r. w sprawie udziału i realizacji zadań obronnych Urzędu Gminy w Człuchowie w ramach kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem JANTAR 2021

113/2021

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego

Wykaz numerów telefonów wewnętrznych poszczególnych biur

13-09-2021 Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 września 2021r. w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Człuchów.
114/2021 28-09-2021 Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.  
115/2021 04-10-2021 Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów. 
116/2021 04-10-2021 Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 4 października 2021r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
117/2021 05-10-2021 Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
119/2021 15-10-2021 Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
120/2021 15-10-2021 Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
121/2021 25-10-2021 Zarządzenie 121/2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy nas 2021 r. 
122/2021 25-10-2021 Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
123/2021 27-10-2021 Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Człuchów położonego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 17.
124/2021 03-11-2021

Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

125/2021 05-11-2021 Zarządzenie nr 125/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj.
126/2021 12-11-2021 Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035. 
127/2021 12-11-2021 Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok.
128/2021 16-11-2021 Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
129/2021 01-12-2021 Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofer.
130/2021  02-12-2021 Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania zawodów sportowych organizowanych przez Gminę Człuchów.
131/2021 02-12-2021 Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny. 
132/2021  06-12-2021 Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 
133/2021 06-12-2021 Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 129/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia O1.12.Z021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizaci.ę zadań publicznych oraz naboru kandydatów na cztonków Komisji Konkursowei. do oceny ofert.
134/2021 06-12-2021

Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

135/2021 06-12-2021 Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
136/2021 07-12-2021 Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujacych zgłoszeń.
137/2021 13-12-2021 Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Człuchów.
138/2021 13-12-2021 Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Człuchów.
139/2021 13-12-2021 Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów.
140/2021 13-12-2021 Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu usługi Mobilny Urzędnik w Urzędzie Gminy Człuchów.
141/2021 13-12-2021 Zarządzenie nr 141/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Człuchów.
142/2021 16-12-2021 Zarządzenie nr 142/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie  wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
143/2021 17-12-2021 Zarządzenie nr 143/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
144/2021 21-12-2021 Zarządzenie nr 144/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2022 rok.
145/2021 27-12-2021

Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jaromierz, gmina Człuchów.

146/2021 27-12-2021 Zarządzenie Nr 146/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.
147/2021 27-12-2021 Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  wprowadzenia Oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy Mobilnego Urzędnika oraz Procedury bezpiecznego wykonywania pracy dla Pracowników Urzędu Gminy Człuchów  w ramach czynności Mobilnego Urzędnika.

148/2021

załącznik nr 1

28-12-2021

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Człuchów w roku 2022.

149/2021

31-12-2021

Zarządzenie nr 149/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.

150/2021

31-12-2021 Zarządzenie Nr 150/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych, oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

151/2021

31-12-2021 Zarządzenie Nr 151/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

152/2021

31-12-2021 Zarządzenie Nr 152/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn. 

153/2021

31-12-2021 Zarządzenie Nr 153/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów.
drukuj    

wstecz