Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2020 

Uchwały Rady Gminy rok 2020

 

numer data w sprawie
XVI.189.2020 30-01-2020 rozpatrzenia skargi.
XVI.190.2020 30-01-2020 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
XVI.191.2020 30-01-2020 zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2031.
XVI.192.2020 30-01-2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
XVI.193.2020 30-01-2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Człuchów roku szkolnym 2019/2020.
XVI.194.2020 30-01-2020 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg.
XVI.195.2020 30-01-2020 przystąpienia Gminy Człuchów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
XVI.196.2020 30-01-2020 wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego z siedzibą w Człuchowie.
XVI.197.2020 30-01-2020 nadania imienia Szkole Podstawowej w Stołcznie.
XVI.198.2020 30-01-2020 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2020 r.  
XVI.199.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XVI.200.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XVI.201.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
XVI.202.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XVI.203.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica. 
XVI.204.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
XVI.205.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie. 
XVI.206.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XVI.207.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVI.208.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XVI.209.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XVI.210.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XVI.211.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XVI.212.2020 30-01-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo. 
XVII.213.2020 20-03-2020 wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego.
XVII.214.2020 20-03-2020 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
XVII.215.2020 20-03-2020 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg.
XVII.216.2020 20-03-2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Nieżywięć i Rychnowy, gm. Człuchów.
XVII.217.2020 20-03-2020 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2020 rok".
XVII.218.2020 20-03-2020 sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
XVII.219.2020 20-03-2020 utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" na terenie Gminy Człuchów.
XVII.220.2020 20-03-2020 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Ględowie.
XVII.221.2020 20-03-2020 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Człuchów.
XVII.222.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica. 
XVII.223.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVII.224.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVII.225.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVII.226.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XVII.227.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo. 
XVII.228.2020 20-03-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XVIII.229.2020 29-04-2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku.
XIX.230.2020 05-06-2020 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów wotum zaufania.
XIX.231.2020 05-06-2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2019 rok.
XIX.232.2020 05-06-2020 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
XX.233.2020 19-06-2020 udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w kościele p.w. Św. Józefa w Polnicy.
XX.234.2020 19-06-2020 ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzenia ścieków.
XX.235.2020 19-06-2020 zmian w budżecie gminy na 2020 r.
XX.236.2020 19-06-2020 zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2031.
XX.237.2020 19-06-2020 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Człuchów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu

XX.238.2020

załącznik nr 1

19-06-2020 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.

XX.239.2020

19-06-2020 warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

XX.240.2020

19-06-2020 sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Człuchów.

XX.241.2020

19-06-2020 pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

XX.242.2020

19-06-2020 zamian w uchwale NR  XVII.215.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie zamian w uchwale Nr  XVII.215.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia  20 marca 2020 r. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg.

XX.243.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XX.244.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

XX.245.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

XX.246.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XX.247.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XX.248.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XX.249.2020

19-06-2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Człuchów roku szkolnym 2020/2021.

XX.250.2020

19-06-2020 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

XXI.251.2020

31-07-2020 zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

XXI.252.2020

31-07-2020 zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXI.253.2020

31-07-2020 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człuchów.

XXI.254.2020

31-07-2020 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Człuchów.

XXI.255.2020

31-07-2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchowo-Dworzec. 

XXI.256.2020

31-07-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn. 

XXI.257.2020

31-07-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XXI.258.2020

31-07-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo. 

XXII.259.2020

09-10-2020 uchwalenia Statutu Gminy Człuchów.

XXII.260.2020

09-10-2020 zwiększenia dotacji na wykonanie robót budowlanych w kościele p.w. Św. Józefa w Polnicy.

XXII.261.2020

09-10-2020 udzielenia pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2524G.

XXII.262.2020

09-10-2020 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

XXII.263.2020

09-10-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXII.264.2020

09-10-2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów. 

XXII.265.2020

09-10-2020  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząta a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Człuchów.

XXII.266.2020

09-10-2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

XXII.267.2020

09-10-2020 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XXII.268.2020

09-10-2020 określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

XXII.269.2020

09-10-2020 przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Człuchów na lata 2021-2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030.

XXII.270.2020

09-10-2020 ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Polnicy.

XXII.271.2020

09-10-2020 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Człuchów zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie.

XXII.272.2020

09-10-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXII.273.2020

09-10-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXII.274.2020

09-10-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.275.2020

27-11-2020 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Człuchów na rok 2021.

XXIII.276.2020

27-11-2020 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

XXIII.277.2020

27-11-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.

XXIII.278.2020

27-11-2020 przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów na 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

XXIII.279.2020

27-11-2020 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Człuchów.

XXIII.280.2020

27-11-2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.

XXIII.281.2020

27-11-2020 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

XXIII.282.2020

27-11-2020 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XXIII.283.2020

27-11-2020 uchwalenia Statutu Gminy Człuchów.

XXIII.284.2020

27-11-2020 rozpatrzenia skargi.

XXIII.285.2020

27-11-2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaskowo, w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XXIII.286.2020

27-11-2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Sieroczyn, w obrębie geodezyjnym Sieroczyn

XXIII.287.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XXIII.288.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.

XXIII.289.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.

XXIII.290.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.291.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.292.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.293.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.294.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.295.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.296.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.297.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.298.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.299.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.300.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.301.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.302.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.303.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.304.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XXIII.305.2020

27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXIII.306.2020 27-11-2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXIV.307.2020 04-12-2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
XXIV.308.2020 04-12-2020 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.  
XXIV.309.2020 04-12-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Człuchów.
XXV.310.2020 29-12-2020 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033.
XXV.311.2020 29-12-2020 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2021 rok.
XXV.312.2020 29-12-2020 zatwierdzenia planów pracy Rady i komisji stałych na 2021 r.
XXV.313.2020 29-12-2020 konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Człuchów w zakresie projektów statutów sołectw.
drukuj    

wstecz