Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2020r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2020r.Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2018-2023

 

(podjęte w 2020 roku)

 
numer data w sprawie

1/2020

02-01-2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2020 r.

2/2020

02-01-2020 Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 r. 

3/2020

02-01-2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

4/2020

załącznik

08-01-2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Człuchów.

5/2020

09-01-2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Śocjalnych Urzędu Gminy w  Człuchowie.

6/2020

13-01-2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Człuchów w roku 2019.
 7/2020 13-01-2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy Człuchów oraz odpłatności najemców za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, ustalenia czynszu za pomieszczenia gospodarcze, garaże, a także opłat za ścieki i śmieci oraz czyszczenie przewodów kominowych.
8/2020 16-01-2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
9/2020 16-01-2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowość Wierzchowo-Dworzec.
10/2020 16-01-2020 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin.
11/2020 16-01-2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
12/2020 20-01-2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Człuchów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Człuchów.
     
14/2020 21-01-2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
15/2020 22-01-2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
16/2020 30-01-2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
17/2020 31-01-2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
18/2020 31-01-2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
19/2020 31-01-2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, oraz ustalenia regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania dopłat do różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadączym jest Gmina Człuchów.
20/2020 10-02-2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Człuchów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
21/2020 17-02-2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.

22/2020

załączniki

21-02-2020 Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Człuchów.
23/2020 26-02-2020 Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
24/2020 26-02-2020 Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.
25/2020 26-02-2020 Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
26/2020 28-02-2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
27/2020 16-03-2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyznawania nagród dla wyróżniających się absolwentów szkół podstawowych.
28/2020 16-03-2020 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy Człuchów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.
29/2020 25-03-2020 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
30/2020 26-03-2020 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
31/2020 27-03-2020 Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy Człuchów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.
32/2020 30-03-2020 Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
33/2020 31-03-2020 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
34/2020 31-03-2020 Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Człuchów.
35/2020 02-04-2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Człuchów.
36/2020 06-04-2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
37/2020 06-04-2020 Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
38/2020 10-04-2020 Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
39/2020 24-04-2020 Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
40/2020 27-04-2020 Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach.
41/2020 27-04-2020 Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Ględowie.
42/2020 05-05-2020 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży bezprztargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Stołczno. 
43/2020 19-05-2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Człuchów za 2019 r. 
44/2020 19-05-2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
45/2020 21-05-2020 Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
46/2020 25-05-2020 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości na cele zagospodarowania i oznakowania.
47/2020 25-05-2020 Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
48/2020 25-05-2020 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Człuchów w 2020 roku.
49/2020 25-05-2020 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. 
50/2020 28-05-2020 Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.
51/2020 29-05-2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów. 
52/2020 04-06-2020 Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie  ograniczonej działalności świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
53/2020 08-06-2020 Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Człuchów - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
54/2020 19-06-2020 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom obejmującym działki nr 157/14, 157/21 i 157/6 w miejscowości Wierzchowo-Dworzec.
55/2020 25-06-2020 Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
56/2020 08-07-2020 Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
57/2020 14-07-2020 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
58/2020 14-07-2020 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
59/2020 03-08-2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
60/2020 12-08-2020 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
61/2020 14-08-2020 Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze.
62/2020 14-08-2020 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
     
64/2020 20-08-2020 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. transportu gminnego w Urzędzie Gminy Człuchów.
65/2020 20-08-2020 Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniaja rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
66/2020 07-09-2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
67/2020 08-09-2020 Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
68/2020 08-09-2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
69/2020 08-09-2020 Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów zatwierdzonym zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r.
70/2020 23-09-2020 Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 września 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo. 
71/2020 25-09-2020 Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.
72/2020 25-09-2020 Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2020 r.
73/2020 25-09-2020 Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
74/2020 29-09-2020 Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołectwa Jaromierz.
75/2020 29-09-2020 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
76/2020 29-09-2020 Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Człuchów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
77/2020 02-10-2020 Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds. promocji w Urzędzie Gminy Człuchów.
78/2020 02-10-2020 Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Człuchów.
79/2020 02-10-2020 Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
80/2020 02-10-2020 Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Człuchów.
81/2020 13-10-2020 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
82/2020 14-10-2020 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
83/2020 19-10-2020 Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wstrzymania udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
84/2020 19-10-2020 Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie  powołania Komisji Przetargowej.
85/2020 26-10-2020 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
86/2020 26-10-2020 Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Człuchów.
87/2020 02-11-2020 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Człuchów.
88/2020 18-11-2020 Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 9/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Człuchów.
89/2020 19-11-2020 Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033.
90/2020 19-11-2020 Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie  projektu budżetu gminy na 2021 rok.
91/2020 24-11-2020 Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
92/2020 27-11-2020 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
93/2020 27-11-2020 Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.
94/2020 02-12-2020 Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektor ds. opłat za odpady w Urzędzie Gminy Człuchów.
95/2020 02-12-2020 Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Stołczno.
96/2020 02-12-2020 Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
97/2020 04-12-2020 Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie powołania "Administratora systemu teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie Gminy Człuchów.
98/2020 04-12-2020 Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
99/2020 07-12-2020 Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
100/2020 07-12-2020 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność gminy Człuchów.
101/2020 07-12-2020 Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.
102/2020 07-12-2020 Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Człuchów.
103/2020 08-12-2020 Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia darowizny.

104/2020

mapa

08-12-2020 Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 08 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Człuchów.

105/2020

18-12-2020 Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

106/2020

18-12-2020 Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
drukuj    

wstecz