Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2019Uchwały Rady Gminy rok 2019

 

numer data w sprawie
V.29.2019 29-01-2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
V.30.2019 29-01-2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
V.31.2019 29-01-2019 zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
V.32.2019 29-01-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
V.33.2019 29-01-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
V.34.2019 29-01-2019 określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
V.35.2019 29-01-2019 przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo.
V.36.2019 29-01-2019 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowości Wierzchowo-Dworzec.
V.37.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
V.38.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
V.39.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć. 
V.40.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
V.41.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.
V.42.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
V.43.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
V.44.2019 29-01-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
V.45.2019 29-01-2019 oddania w drodze bezprzetargowej w najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Jęczniki Wielkie nr 28.
V.46.2019 29-01-2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
V.47.2019 29-01-2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
V.48.2019 29-01-2019 rozpatrzenia skarg K.W. na działalność Wójta Gminy Człuchów.
V.49.2019 29-01-2019 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2019 r.
VI.50.2019 12-02-2019 zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów.
VI.51.2019 12-02-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VI.52.2019 12-02-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028. 
VI.53.2019 12-02-2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
VI.54.2019 12-02-2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
VII.55.2019 29-03-2019 zmian w uchwale Nr II.5.2018 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(z późn.  zm: uchwała Nr III.16.2018. Rady Gminy Człuchów z dnia 18 grudnia 2018 r.)
VII.56.2019 29-03-2019 funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
VII.57.2019 29-03-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VII.58.2019 29-03-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.  
VII.59.2019 29-03-2019 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2019 rok".
VII.60.2019 29-03-2019 przekazania przez Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na własność gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
VII.61.2019 29-03-2019 sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Człuchów.
VII.62.2019 29-03-2019 sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w miejscowości Wierzchowo-Dworzec, stanowiącego własność Gminy Człuchów.
VII.63.2019 29-03-2019 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Biskupnica nr 10A, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VII.64.2019 29-03-2019 sprzedaży w drodze przetargu budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnoszki 2/3, stanowiącego własność Gminy Człuchów.
VII.65.2019 29-03-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
VII.66.2019 29-03-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
VII.67.2019 29-03-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Skarszewo.
VII.68.2019 29-03-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
VII.69.2019 29-03-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
VII.70.2019 29-03-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
VII.71.2019 29-03-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
VII.72.2019 29-03-2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
VII.73.2019 29-03-2019 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polnicy, gmina Człuchów.
VII.74.2019 29-03-2019 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowie-Dworcu, gmina Człuchów.
VII.75.2019 29-03-2019 skarg na kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
VII.76.2019 29-03-2019 wskazania przedstawiciela do reprezentowania Gminy Człuchów w Związku Samorządów na rzecz Modernizacji drogi Krajowej Nr 22.
VIII.77.2019 26-04-2019 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2019 rok".
VIII.78.2019 26-04-2019 uchylenia uchwał.
VIII.79.2019 26-04-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Biskupnica nr 10A, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VIII.80.2019 26-04-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Czarnoszki 2/3, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
VIII.81.2019 26-04-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych, położonych w miejscowości Wierzchowo-Dworzec, stanowiących własność Gminy Człuchów.
VIII.82.2019 26-04-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
VIII.83.2019 26-04-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
VIII.84.2019 26-04-2019 zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Człuchów".
VIII.85.2019 26-04-2019 petycji.
VIII.86.2019 26-04-2019 udzielenia pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2556G.

IX.87.2019

załącznik nr 1

11-06-2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gminy Człuchów.

IX.88.2019

11-06-2019 udzielenia pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 2534G.

IX.89.2019

11-06-2019 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.

IX.90.2019

11-06-2019

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

IX.91.2019

11-06-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

IX.92.2019

11-06-2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

IX.93.2019

11-06-2019 zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Człuchów".

IX.94.2019

11-06-2019 przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

IX.95.2019

11-06-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

IX.96.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy. 

IX.97.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

IX.98.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

IX.99.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny. 

IX.100.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX.101.2019

 11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX.102.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX.103.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica. 

IX.104.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

IX.105.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.

IX.106.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.

IX.107.2019

11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.
IX.108.2019 11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.
IX.109.2019 11-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica. 
IX.110.2019 11-06-2019 przekazania przez Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na własność gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.
IX.111.2019 11-06-2019 powierzenia Wójtowi Gminy Człuchów uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Człuchów.
IX.112.2019 11-06-2019 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
X.113.2019 28-06-2019 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów wotum zaufania.
X.114.2019 28-06-2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2018 rok.
X.115.2019 28-06-2019 udzielenia Wójtowi Gminy Człuchów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
X.116.2019 28-06-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
X.117.2019 28-06-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
X.118.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
X.119.2019 28-06-2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Piaskowo, w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
X.120.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica. 
X.121.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
X.122.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
X.123.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
X.124.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
X.125.2019 28-06-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
X.126.2019 28-06-2019 utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego
XI.127.2019 06-08-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
XI.128.2019 06-08-2019 rozpatrzenia skargi.
XII.129.2019 20-09-2019 dotacji na wykonanie prac konserwatorskich w Kościele filialnym p.w. Krzyża Świętego w Biskupnicy.
XII.130.2019 20-09-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
XII.131.2019 20-09-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
XII.132.2019 20-09-2019 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Człuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
XII.133.2019 20-09-2019 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Czarnoszyce, obręb geodezyjny Polnica oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
XII.134.2019 20-09-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XII.135.2019 20-09-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XII.136.2019 20-09-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XII.137.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
XII.138.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
XII.139.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
XII.140.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XII.141.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XII.142.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XII.143.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XII.144.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XII.145.2019 20-09-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Człuchów.
XII.146.2019 20-09-2019 przyjęcia Statutu Człuchowskiego Związku Powiatowo - Gminnego.
XII.147.2019 20-09-2019 zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców gminy Człuchów.
XII.148.2019 20-09-2019 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XII.149.2019  20-09-2019 zasad udzielanla i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla nauczycieIi, którym powierzono stanowiska kierownicze w Szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XII.150.2019 20-09-2019  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Krępsk. 
XII.151.2019 20-09-2019 zmian w uchwale Nr II.8.2018 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
XII.152.2019 20-09-2019 wyboru ławników.
XIII.153.2019 24-10-2019 upoważnienia Wójta Gminy Człuchów do zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Człuchów, na realizację przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Rychnowy".
XIII.154.2019 24-10-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
XIII.155.2019 24-10-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

XIII.156.2019

załącznik nr 1

24-10-2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gminy Człuchów.

XIII.157.2019

24-10-2019 darowizny na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

XIII.158.2019

24-10-2019 określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niz 3 lata.

XIII.159.2019

24-10-2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Krępsk.

XIII.160.2019

24-10-2019 zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców gminy Człuchów.

XIII.161.2019

24-10-2019 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów. 

XIII.162.2019

24-10-2019 powałania doraźnej Komisji Statutowej.

XIV.163.2019

29-11-2019 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Człuchów na rok 2020.

XIV.164.2019

29-11-2019 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XIV.165.2019

29-11-2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XIV.166.2019

29-11-2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

XIV.167.2019

29-11-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

XIV.168.2019

29-11-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

XIV.169.2019

29-11-2019 dofinansowania budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

XIV.170.2019

29-11-2019 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów na 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

XIV.171.2019

29-11-2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jaromierz, gm. Człuchów. 

XIV.172.2019

29-11-2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Gminnego w Rychnowach.

XIV.173.2019

29-11-2019 określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego fukncjonowania.

XIV.174.2019

29-11-2019 odmowy podziału sołectwa Krępsk na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy.

XV.175.2019

20-12-2019 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031.

XV.176.2019

20-12-2019 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

XV.177.2019

20-12-2019 zmiany uchwały nr XIV.164.2019 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. 

XV.178.2019

20-12-2019 zmiany uchwały nr XIV.165.2019 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

XV.179.2019

20-12-2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

XV.180.2019

20-12-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028. 

XV.181.2019

20-12-2019 przystąpienia Gminy Człuchów do wykonywania działaności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

XV.182.2019

20-12-2019 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg.

XV.183.2019

20-12-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo. 

XV.184.2019

20-12-2019 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

XV.185.2019

20-12-2019 wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

XV.186.2019

20-12-2019 utworzenia na terenie Gminy Człuchów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+".

XV.187.2019

20-12-2019 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Wierzchowie.

XV.188.2019

20-12-2019 zmiany uchwały nr XIV.171.2019 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Jaromierz, gm. Człuchów.  
drukuj    

wstecz