Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2019r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2019r.Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2018-2023

 

(podjęte w 2019 roku)

 
numer data w sprawie
3/2019 02-01-2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z sal wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
4/2019 07-01-2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Człuchów.
5/2019 08-01-2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6/2019 09-01-2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Człuchów.
7/2019 09-01-2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok.
8/2019 11-01-2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9/2019 16-01-2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Człuchów.
10/2019 17-01-2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji w Urzędzie Gminy Człuchów.
11/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
12/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność gminy Człuchów.
13/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad realizacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów"
14/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów"
15/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu unijnego dofinansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
16/2019 21-01-2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 11/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
17/2019 24-01-2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Człuchów w roku 2019.
18/2019 30-01-2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
19/2019 31-01-2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 11.5.2018 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" (z późn. zm.: Uchwała Nr 111.16.2018. RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2018 r.).
20/2019 31-01-2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Człuchów.
21/2019 01-02-2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Człuchów.
22/2019 01-02-2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Śocjalnych Urzędu Gminy w  Człuchowie.
23/2019 01-02-2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 3/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 stycznia w sprawie korzystania z sal wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
24/2019 01-02-2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Człuchów.
25/2019 18-02-2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
26/2019 25-02-2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy.
27/2019 26-02-2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
28/2019 27-02-2019 Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Człuchów.
29/2019 27-02-2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą własność gminy Człuchów.
30/2019 04-03-2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 marca 2019 r w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Śocjalnych przy Urzędzie Gminy w  Człuchowie.
     
     
32/2019 18-03-2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przetwarzania danych osobowych.
33/2019 18-03-2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
34/2019 27-03-2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
35/2019 29-03-2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
36/2019 29-03-2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość, stanowiącą własność gminy Człuchów.
37/2019 03-04-2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
38/2019 03-04-2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy.
39/2019 03-04-2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Człuchów.
40/2019 03-04-2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie Polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Człuchów.
41/2019 03-04-2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zespołu ds. realizacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów"
42/2019 09-04-2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia  polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Człuchów.
43/2019 09-04-2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
44/2019 09-04-2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części dachu nieruchomości  stanowiących własność Gminy Człuchów na montaż masztów antenowych.
45/2019 26-04-2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie finansowania zawodów sportowych organizowanych przez Gminę Człuchów.
46/2019 29-04-2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
47/2019 29-04-2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

48/2019

załącznik

29-04-2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie  przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

49/2019

07-05-2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
50/2019 08-05-2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości, stanowiące własność gminy Człuchów.
51/2019 15-05-2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
52/2019 15-05-2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r.
53/2019 15-05-2019 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Człuchów.
54/2019 23-05-2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
55/2019 28-05-2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Człuchów za 2018 r.
56/2019 28-05-2019 Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
57/2019 30-05-2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
58/2019 05-06-2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
59/2019 10-06-2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Człuchów.
60/2019 10-06-2019 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polnicy.
61/2019 10-06-2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołcznie. 
62/2019 10-06-2019 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowie - Dworcu.
63/2019 10-06-2019 Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnoszyce, obręb geodezyjny Polnica.
64/2019 12-06-2019 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.  
65/2019 17-06-2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" imprezy masowej pod nazwą "Dni Gminy Człuchów".
66/2019 25-06-2019 Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 247/18 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Człuchów.
67/2019 01-07-2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
68/2019 09-07-2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
69/2019 19-07-2019 Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów.
70/2019 26-07-2019 Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach.
71/2019 29-07-2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
72/2019 31-07-2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie korzystania z sal wiejskich położonych na terenie gminy Człuchów.
73/2019 31-07-2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Człuchów.
74/2019 31-07-2019 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy Człuchów oraz odpłatności najemców za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, ustalenia czynszu za pomieszczenia gospodarcze, garaże, a także opłat za ścieki i śmieci oraz czyszczenie przewodów kominowych.
75/2019 31-07-2019 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Człuchów.
76/2019 01-08-2019 Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
77/2019 01-08-2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
78/2019 01-08-2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
79/2019 20-08-2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na 13 października 2019 r.
80/2019 20-08-2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości, stanowiące własność gminy Człuchów.
81/2019 27-08-2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
82/2019 28-08-2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 
83/2019 28-08-2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2019 r.
84/2019 28-08-2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Ględowie.
85/2019 30-08-2019 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
86/2019 02-09-2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
87/2019 05-09-2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
88/2019 26-09-2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
89/2019 26-09-2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany zespołu ds. realizacji projektu pn. "Edukacja dzieci przyszłością Gminy Człuchów"
90/2019 10-10-2019 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
91/2019 10-10-2019 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
92/2019 16-10-2019 Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
93/2019 16-10-2019 Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
94/2019 29-10-2019 Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
95/2019 04-11-2019 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
96/2019 05-11-2019 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
97/2019 13-11-2019 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031.
98/2019 13-11-2019 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie  projektu budżetu gminy na 2020 rok.
99/2019 13-11-2019 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie czynności dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związanych z likwidacją wygaszanego Gimnazjum Gminnego w Rychnowach.
100/2019 14-11-2019 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Krępsk dotyczących podziału sołectwa i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
101/2019 15-11-2019 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
102/2019 05-12-2019 Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
103/2019 06-12-2019 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
104/2019 16-12-2019 Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
105/2019 16-12-2019 Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie  opłat za korzystanie z obiektów sportowych.
106/2019 16-12-2019 Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zamknięcia kasy oraz skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Człuchów.
107/2019 16-12-2019 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 103/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
108/2019 30-12-2019 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
109/2019 30-12-2019 Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
110/2019 30-12-2019 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 
111/2019 30-12-2019 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
112/2019 30-12-2019 Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów.
113/2019 31-12-2019 Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
114/2019 31-12-2019 Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność gminy Człuchów.
115/2019 31-12-2019 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wydatków, przestrzegania i przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Człuchów.
drukuj    

wstecz