Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2018 

Uchwały Rady Gminy rok 2018

 

numer data w sprawie
XXXV/309/18 28-02-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXXV/310/18 28-02-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
XXXV/311/18 28-02-2018 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Człuchów Umowy Współpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii.
XXXV/312/18 28-02-2018 zamiany nieruchomości połozonych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo.
XXXV/313/18 28-02-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXV/314/18 28-02-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XXXV/315/18 28-02-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.
XXXV/316/18 28-02-2018 nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie, miejscowość Jęczniki Wielkie.
XXXV/317/18 28-02-2018 nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Wierzchowo, miejscowość Wierzchowo-Dworzec.
XXXV/318/18 28-02-2018 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2018 rok".
XXXV/319/18 28-02-2018 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
 XXXV/320/18 28-02-2018  określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Człuchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
XXXV/321/18 28-02-2018 podziału Gminy Człuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
XXXV/322/18 28-02-2018 podziału gminy Człuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXV/323/18 28-02-2018  skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.
XXXV/324/18 28-02-2018 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2018 r.
XXXV/325/18 28-02-2018 ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług odprowadzenia ścieków.
XXXVI/326/18 30-03-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXXVI/327/18 30-03-2018 funduszu sołeckiego.
XXXVI/328/18 30-03-2018 przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018).
XXXVI/329/18  30-03-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica. 
XXXVI/330/18 30-03-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVI/331/18 30-03-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVI/332/18 30-03-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVI/333/18 30-03-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.
XXXVI/334/18 30-03-2018 darowizny na rzecz gminy Człuchów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XXXVI/335/18 30-03-2018 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
XXXVI/336/18 30-03-2018 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
XXXVII/337/18 25-04-2018 dofinansowania zakupu kolonoskopu i gastroskopu.
XXXVII/338/18 25-04-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXXVII/339/18 25-04-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
XXXVII/340/18 25-04-2018 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
XXXVII/341/18 25-04-2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gm. Człuchów.
XXXVII/342/18 25-04-2018 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVII/343/18 25-04-2018 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXXVII/344/18 25-04-2018 przejęcia od Skarbu Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.
XXXVII/345/18 25-04-2018 nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XXXVII/346/18 25-04-2018 wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie do realizacji z Gminą Miejską Człuchów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych"
XXXVIII/347/18 19-06-2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2017 rok.
XXXVIII/348/18 19-06-2018 absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
XXXVIII/349/18 19-06-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XXXVIII/350/18 19-06-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
XXXVIII/351/18 19-06-2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

XXXVIII/352/18

załącznik 1A

załącznik 1A - analiza

załącznik 1B

19-06-2018 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XXXVIII/353/18 19-06-2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy, gm. Człuchów.
XXXVIII/354/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno z dotychczasowym dzierżawcą.
XXXVIII/355/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XXXVIII/356/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnoszyce.
XXXVIII/357/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVIII/358/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVIII/359/18 19-06-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XXXVIII/360/18 19-06-2018 wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 188 w miejscowości Mosiny.
XXXVIII/361/18 19-06-2018 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021.
XXXIX/362/18 29-06-2018 przyjęcia projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gmine Człuchów.
XXXIX/363/18 29-06-2018 ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Człuchów.
XL/364/18 09-08-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XL/365/18 09-08-2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gm. Człuchów.
XL/366/18 09-08-2018 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
XL/367/18 09-08-2018 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin.
XL/368/18 09-08-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XL/369/18 09-08-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XL/370/18 09-08-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XL/371/18 09-08-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XL/372/18 09-08-2018 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XL/373/18 09-08-2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Człuchów oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.
XLI/374/18 05-10-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XLI/375/18 05-10-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027. 
XLI/376/18 05-10-2018 oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów oraz planów miejscowych dla terenów gminy Człuchów.
XLI/377/18 05-10-2018 zmian w Statucie Gminy Człuchów.
XLI/378/18 05-10-2018 przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Wójta oraz wskazania terminu rozpatrzenia skargi.
XLII/379/18 09-11-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
XLII/380/18 09-11-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
XLII/381/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Człuchów w zakresie opieki nad dzieckiem w żłobku.
XLII/382/18 09-11-2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.
XLII/383/18 09-11-2018 przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gmine Człuchów.
XLII/384/18 09-11-2018 nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lokalu mieszkalnego w Kujankach.
XLII/385/18 09-11-2018 przyjęcia do zasobu komunalnego Gminy darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XLII/386/18 09-11-2018 przyjęcia do zasobu komunalnego Gminy darowizny w postaci nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLII/387/18 09-11-2018 odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XLII/388/18 09-11-2018 zamiany nieruchomości.
XLII/389/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
XLII/390/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLII/391/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLII/392/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLII/393/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
XLII/394/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Stołczno.
XLII/395/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XLII/396/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XLII/397/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
XLII/398/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XLII/399/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XLII/400/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
XLII/401/18 09-11-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
XLII/402/18 09-11-2018 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Człuchów.
XLII/403/18 09-11-2018 wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS w Człuchowie.

 

 

Uchwały Rady Gminy kadencja 2018 - 2023

 

numer data w sprawie
I.1.2018 23-11-2018 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Człuchów.
I.2.2018 23-11-2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Człuchów.
I.3.2018 23-11-2018 poszerzenia porządku obrad I sesji Rady Gminy.
I.4.2018 23-11-2018 wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Człuchów.
II.5.2018 30-11-2018 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II.6.2018 30-11-2018 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2018 rok".
II.7.2018 30-11-2018 ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Człuchów.
II.8.2018 30-11-2018 powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
II.9.2018 30-11-2018 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
II.10.2018

30-11-2018

powołania stałych komisji Rady Gminy Człuchów oraz określenia ich składu ilościowego i osobowego.
II.11.2018 30-11-2018 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
II.12.2018 30-11-2018 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę Nr XXXV/318/18 Rady Gminy Człuchów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2018 rok" wraz z odpowiedzią na skragę.
III.13.2018 18-12-2018 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 
III.14.2018 18-12-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.
III.15.2018 18-12-2018 dofinansowania budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
III.16.2018 18-12-2018 wprowadzenia zmiany w rocznym programie współpracy Gminy Człuchów na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III.17.2018 18-12-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
III.18.2018  18-12-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
III.19.2018  18-12-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
III.20.2018  18-12-2018 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Biskupnica.
IV.21.2018 28-12-2018 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.
IV.22.2018 28-12-2018 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 rok.
IV.23.2018 28-12-2018 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Człuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
IV.24.2018 28-12-2018 warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
IV.25.2018 28-12-2018 skargi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.
IV.26.2018 28-12-2018 ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
IV.27.2018 28-12-2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki aIbo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
IV.28.2018 28-12-2018 wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Człuchów.
drukuj    

wstecz