Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2005 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2005

 

numer data w sprawie
XXII/200/05 18-02-2005 przyjęcia stanowiska w sprawie regionalnego  zakładu zagospodarowania odpadów.
XXII/201/05 18-02-2005 zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XXII/202/05 18-02-2005 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowie.
XXII/203/05 18-02-2005 zmian w Uchwale Nr XX/180/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2005r. i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXII/204/05 18-02-2005 rozpatrzenia skargi Pana Czesława Drabenta na działalność Wójta Gminy Człuchów.
XXIII/205/05 30-03-2005 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej, handlowej i obsługi drogi "Jęczniki Wielkie".
XXIII/206/05 30-03-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. 
XXIII/207/05 30-03-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica będącej własnością Pana Jarosza Sikorskiego.
XXIII/208/05 30-03-2005 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXIII/209/05 30-03-2005 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXIII/210/05 30-03-2005 wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie geodezyjnym Barkowo, Polnica stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXIII/211/05 30-03-2005 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
XXIII/212/05 30-03-2005 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kotłowni na słomę dla obiektów szkolnych w Polnicy.
XXIII/213/05 30-03-2005 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.
XXIII/214/05 30-03-2005 zmian w Regulaminie organizacyjnym Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/150/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
XXIII/215/05 30-03-2005 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
XXIII/216/05 30-03-2005 regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
XXIII/217/05 30-03-2005 rozpatrzenia skargi Pani Izabeli Braciszewskiej na działalność Wójta Gminy Człuchów.
XXIII/218/05 30-03-2005 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
XXIV/219/05 20-04-2005 zaopiniowania propozycji planu aglomeracji.
XXIV/220/05 20-04-2005 zmian w uchwale Nr VII/165/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 03 sierpnia 2004 roku w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Człuchów na lata 2003-2006"
XXIV/221/05 20-04-2005 zmian w uchwale Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2006.
XXIV/222/05 20-04-2005 zatwierdzenia Planu rozwoju sołectwa Kołdowo na lata 2005-2013
XXIV/223/05 20-04-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.
XXIV/224/05 20-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/225/05 27-04-2005 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004.
XXV/226/05 27-04-2005 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok.
XXV/227/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym BISKUPNICA będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/228/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym KIEŁPIN będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/229/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym POLNICA będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/230/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym JĘCZNIKI WIELKIE będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/231/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym WIERZCHOWO będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/232/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym SKARSZEWO będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/233/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym PŁONICA będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/234/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/235/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym SIEROCZYN będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/236/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym BUKOWO będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/237/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym KRĘPSK będącą własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXV/238/05 27-04-2005 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym CHRZĄSTOWO będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXVI/239/05 15-05-2005 udzielenia poręczenia dla Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku "ROLA" w Człuchowie.
XXVI/240/05 15-05-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.
XXVI/241/05 15-05-2005 zatwierdzenia programu gospodarczego gminy.
XXVI/242/05 15-05-2005 zmian w Regulaminie organizacyjnym Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/150/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów. 
XXVI/243/05 15-05-2005 likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowie.
XXVI/244/05 15-05-2005 określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.
XXVI/245/05 15-05-2005 zmiany uchwały Nr IX/65/99 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Człuchów.
XXVI/246/05 15-05-2005 określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania  nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
XXVI/247/05 15-05-2005 rozpatrzenia skargi mieszkańców byłego osiedla PGR w Brzeźnie.
XXVI/248/05 15-05-2005 uchylenia uchwał Rady Gminy Człuchów.
XXVI/249/05 15-05-2005 wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący szkołę do komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworcu.
XXVII/250/05 11-06-2005 zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Kołdowo na lata 2005-2013.
XXVII/251/05 11-06-2005 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej,  handlowej i obsługi drogi "Jęczniki Wielkie" gm. Człuchów zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/205/05 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 30 marca 2005 roku.
XXVII/252/05 11-06-2005 przejęcia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach geodezyjnych: Sieroczyn i Krępsk będących własnością Pana Władysława Knaś. 
XXVII/253/05 11-06-2005 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębnica, Płonica.
XXVII/254/05 11-06-2005 rozpatrzenia skargi Pani Ireny Babka von Gostomski.
XXVIII/255/05 23-09-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.
XXVIII/256/05 23-09-2005 przystąpienia Gminy Człuchów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Sopocie.
XXVIII/257/05 23-09-2005 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXVIII/258/05 23-09-2005 wydzierżawienia działki - gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Jaromierz stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXVIII/259/05 23-09-2005 zmiany uchwały Rady Gminy w Człuchowie Nr XXVI/246/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonfikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
XXVIII/260/05 23-09-2005 zatwierdzenia cen jednostkowych za przyjęcie i składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Kiełpinie oraz cen jednostkowych odpadów gromadzonych czasowo na składowisku i przekazywanych do dalszego wykorzystania lub utylizacji.
XXVIII/261/05 23-09-2005 przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów.
XXVIII/262/05 23-09-2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ględowo, gmina Człuchów.
XXVIII/263/05 23-09-2005 rozpatrzenia skargi Pani Zofii Wachnik.
XXVIII/264/05 23-09-2005 rozpatrzenia skargi Pana Waldemara Zasowskiego.
XXIX/265/05 26-10-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.
XXIX/266/05 26-10-2005 zatwierdzenia porozumienia z Gminą Czarne.
XXIX/267/05 26-10-2005 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Jęczniki Małe, Płonica będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXIX/268/05 26-10-2005 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy nieruchomości zabudowanych położonych w obrębach geodezyjnych: Brzeźno, Jęczniki Wielkie, Płonica będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXIX/269/05 26-10-2005 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy dróg położonych w obrębach geodezyjnych: Kiełpin, Jęczniki Wielkie, Brzeźno będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXIX/270/05 26-10-2005 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXIX/271/05 26-10-2005 rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Adamczyka.
XXIX/272/05 26-10-2005 uchylenia uchwały Rady Gminy Człuchów.
XXX/273/05 28-11-2005 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Zespołu obsługi podróżnych" w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
XXX/274/05 28-11-2005 zmian w uchwale nr VIII/90/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów.
XXX/275/05 28-11-2005 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy  nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kujanki, Brzeźno będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XXX/276/05 28-11-2005 nadania nazwy dla terenu budowlanego położonego w obrębie geodezyjnym Jaromierz.
XXX/277/05 28-11-2005 konsultacji społecznych wymaganych do utowrzenia jednostki pomocniczej.
XXXI/278/05 07-12-2005 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
XXXI/279/05 07-12-2005 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXXI/280/05 07-12-2005 stawek podatku od środków transportowych w 2006r. i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXXI/281/05 07-12-2005 stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXXI/282/05 07-12-2005 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.
XXXI/283/05 07-12-2005 przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XXXI/284/05 07-12-2005 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Polnica, gmina Człuchów.
XXXI/285/05 07-12-2005 ustalenia wielkości opłaty procentowej od wzrostu/spadku wartości nieruchomości na skutek wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
XXXI/286/05 07-12-2005 wydzierżawienia działki - gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie, stanowiącego własność Gminy Człuchów.
XXXI/287/05 07-12-2005 przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
XXXI/288/05 07-12-2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.
XXXI/289/05 07-12-2005 zatwierdzenia porozumienia z Gminą Debrzno.
XXXII/290/05 28-12-2005 budżetu gminy na 2006 rok.
XXXII/291/05 28-12-2005 zmiany regulaminu Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/150/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
XXXII/292/05 28-12-2005 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2006r.
drukuj    

wstecz