Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2004 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2004

 

numer data w sprawie
XVII/164/04 03-08-2004 wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004r.
XVII/165/04 03-08-2004  uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Człuchów na lata 2004-2006". 
XVII/166/04 03-08-2004  zmian w uchwale Nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2005. 
XVII/167/04 03-08-2004 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym STOŁCZNO miejscowść Dobojewo będącej własnością Pana Bogdana Krawczyk zam.Dobojewo.
XVII/168/04 03-08-2004 zmian uchwały Nr XVI/107/00 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wysokosci jednego punktu dla potrzeb określenia wynagordzenia zasadniczego pracowników gminnych jednostek organizacyjnych: Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami.
XVIII/169/04 04-10-2004  wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 r.
XVIII/170/04 04-10-2004   zmian w uchwale Nr X/110/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XVIII/171/04 04-10-2004  nabycia do zasobów mienia gminy Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dębnica będącej własnością Pana Zeonona Psztur.
XIX/172/04
 
10-11-2004 zmiany w uchwale Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
XIX/173/04 10-11-2004 przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ględowo gm. Człuchów.
XIX/174/04 10-11-2004 nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrebie geodezyjnym BARKOWO będącej własnością Państwa Danuty i Andrzeja Chabowskich zam. Barkowo.
XIX/175/04 10-11-2004 przystapienia do zmian w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Zespółu obsługi podróżnych w Sieroczynie" zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/196/98 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 17 czerwca 1998r.
XIX/176/04 10-11-2004 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy 2005r. na realizację Pilotażowego Programu LEADER+ w ramach Schematu I.
XIX/177/04 10-11-2004 diet ryczałtowych dla radnych.
XX/178/04 10-12-2004 średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów.
 XX/179/04 10-12-2004 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 XX/180/04 10-12-2004 stawek podatku od środków transportowych w 2005r. i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie. 
XX/181/04 10-12-2004 stawek podatku od posiadania psa i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XX/182/04 10-12-2004 ustalenia wzoru formularza - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego , deklaracja na podatek leśny.
XX/183/04 10-12-2004 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
XX/184/04 10-12-2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Człuchów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadan zleconych.

XX/185/04

wzór-oferty

10-12-2004  przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami gminy Człuchów a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

XX/186/04

10-12-2004  wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 r.

XX/187/04

10-12-2004 nabycia do zasobów mienia gminy Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie będącej własnością Pana Jarosława Wijaty zam. Jęczniki 34.

XX/188/04

10-12-2004  nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy dróg położonych w miejscowości: Krzyżanki, Zagórki, Rychnowy, Nieżywięć, Brzeźno będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

XX/189/04

10-12-2004  nieodpłatnego przejęcia do zasobów mienia gminy nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie wsi: Krzyżanki, Zagórki, Nieżywięć, Brzeźno będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

XX/190/04

10-12-2004 nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia gminy lokali mieszkalnych położonych w miejscowości: Zagórki i Nieżywięć będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

XX/191/04

10-12-2004 przystąpienia do zmiany w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Zespołu obsługi podróżnych w Sieroczynie" zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/196/98 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 17 czerwca 1998r.

XXI/192/04

29-12-2004 budżetu gminy na 2005 rok.

XXI/193/04

29-12-2004 wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 r.

XXI/194/04

29-12-2004 zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VIII/90/03 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 września 2003 roku  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Człuchów na lata 2003-2006.

XXI/195/04

29-12-2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

XXI/196/04

29-12-2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 182/2 w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gm. Człuchów.

XXI/197/04

29-12-2004 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XXI/198/04

29-12-2004  zmian w Regulaminie organizacyjnym Straży Gminnej w Człuchowie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/150/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.
XXI/199/04 29-12-2004  zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2005 r.
drukuj    

wstecz