Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2016r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2016r. 

Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2014-2018

 

(podjęte w 2016 roku)

 

 

numer data w sprawie
90/16
 
05-01-2016  Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
91/16
 
08-01-2016  Zarządzenie Nr 91/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2016 r.
92/16 08-01-2016  Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uprawnień do dokonywania  przeniesień planowanych wydatków Dyrektorom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy na 2016 r.
93/16 11-01-2016  Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Człuchów.
94/16
 
20-01-2016  Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
95/16 29-01-2016 Zarządzenie Nr 95/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
96/16 29-01-2016  Zarządzenie Nr 96/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie diagnozy stanu i potrzeb rozwojowych placówek przedszkolnych Gminy Człuchów.
97/16 09-02-2016 Zarządzenie Nr 97/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
98/16 24-02-2016  Zarządzenie Nr 98/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów.
     
100/16 10-03-2016  Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika tej jednostki do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
101/16 25-03-2016  Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie z wykonania budżetu za 2015 rok.
 102/16 25-03-2016  Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2015 rok.
 103/16 31-03-2016  Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie  stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów wykorzystywanych jako parking.
104/16 31-03-2016 Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
105/16 11-04-2016 Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Człuchów.
106/16
 
12-04-2016  Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 107/16 25-04-2016  Zarządzenie Nr 107/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/11 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów.
108/16 27-04-2016 Zarządzenie Nr 108/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
109/16 10-05-2016  Zarządzenie Nr 109/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
110/16 16-05-2016  Zarządzenie Nr 110/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2015 r.
111/16 23-05-2016  Zarządzenie Nr 111/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej na konkurs "PTAKI I PTASZKI POLNE".
112/16 31-05-2016 Zarządzenie Nr 112/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
113/16 01-06-2016  Zarządzenie Nr 113/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów.
114/16
 
03-06-2016  Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Człuchowie.
115/16 15-06-2016 Zarządzenie Nr 115/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego oraz struktury zatrudnienia Urzędu Gminy Człuchów.
116/16 20-06-2016  Zarządzenie Nr 116/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
117/16 30-06-2016  Zarządzenie Nr 117/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
118/16 11-07-2016  Zarządzenie Nr 118/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
119/16 25-07-2016  Zarządzenie Nr 119/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
     
121/16 12-08-2016 Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
122/16 19-08-2016  Zarządzenie Nr 122/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychnowach.

123/16

25-08-2016 Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
124/16 26-08-2016  Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 rok.
125/16 26-08-2016 Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2016 rok.
126/16 06-09-2016  Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
127/16 06-09-2016  Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Człuchów.
128/16 29-09-2016  Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
129/16
 
30-09-2016  Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
130/16 30-09-2016  Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
131/16 30-09-2016  Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów".
132/16
 
30-09-2016  Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów związanych z realizacją projektu unijnego realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
133/16 30-09-2016  Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad realizacji projektu pn. "Brawo My! - kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów"
134/16 10-10-2016  Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
135/16
 
17-10-2016  Zarządzenie Nr 135/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
136/16 24-10-2016 Zarządzenie Nr 136/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
137/16 25-10-2016 Zarządzenie Nr 137/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
138/16 28-10-2016  Zarządzenie Nr 138/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
139/16 10-11-2016 Zarządzenie Nr 139/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026.
140/16 10-11-2016  Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
141/16 14-11-2016  Zarządzenie Nr 141/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
142/16 16-11-2016 Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
143/16 25-11-2016  Zarządzenie Nr 143/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
144/16 25-11-2016 Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Bukowo, Dębnica i Wierzchowo stanowiących własność Gminy Człuchów.
145/16
 
30-11-2016  Zarządzenie Nr 145/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego oraz struktury zatrudnienia Urzędu Gminy Człuchów.
146/16 30-11-2016 Zarządzenie Nr 146/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania zastępcy wójta.
147/16 01-12-2016 Zarządzenie Nr 147/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
148/16 07-12-2016  Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
149/16
 
13-12-2016  Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
150/16 14-12-2016 Zarządzenie Nr 150/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
151/16 30-12-2016  Zarządzenie Nr 151/16 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
drukuj    

wstecz