Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2015r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2015r. 

 

 

 

Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2014-2018

 

(podjęte w 2015 roku)

 

numer data w sprawie
8/15 05-01-2015 Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2015 rok.
9/15 05-01-2015 Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie uprawnień do dokonywania  przeniesień planowanych wydatków Dyrektorom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok.
10/15 12-01-2015 Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.
11/15 12-01-2015 Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
12/15 15-01-2015 Zarządzenie Nr 12/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 stycznia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
13/15 23-01-2015 Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 rok.
14/15 29-01-2015 Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
15/15 13-02-2015 Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji na rok 2015 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
16/15 16-02-2015 Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie korzystania z sal wiejskich na terenie gminy Człuchów.
17/15  16-02-2015  Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Biskupnica, stanowiącą własność Gminy Człuchów.
18/15 06-03-2015  Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Człuchów zatwierdzonym zarządzeniem Nr 147/09 Wójta Gminy Człuchów z dnia 02 kwietnia 2009 roku.
19/15 06-03-2015  Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 marca 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
20/15 06-03-2015 Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
21/15 26-03-2015 Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
22/15 26-03-2015 Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za 2014 rok.
23/15 26-03-2015 Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.
24/15  30-03-2015  Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
25/15 30-03-2015 Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
26/15 07-04-2015 Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.
27/15 10-04-2015 Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
28/15 10-04-2015 Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiące własność Gminy Człuchów.
29/15 10-04-2015 Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie procedury zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Człuchów na rok szkolny 2015/2016.
30/15 20-04-2015 Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok.
31/15 28-04-2015 Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
32/15 28-04-2015 Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność Gminy Człuchów.
33/15 07-05-2015 Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
34/15 15-05-2015 Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
35/15 18-05-2015 Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 24 maja 2015 roku.
36/15 18-05-2015 Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na konkurs "PTAKI I PTASZKI POLNE".
37/15 21-05-2015 Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
38/15 21-05-2015 Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
39/15 27-05-2015 Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność Gminy Człuchów.
40/15 27-05-2015 Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 maja 2015roku w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Człuchów za 2014 rok.
41/15 10-06-2015 Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
42/15 10-06-2015 Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Człuchów.
43/15 15-06-2015 Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
44/15 30-06-2015 Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
45/15 08-07-2015 Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
46/15 08-07-2015 Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 rok.
47/15 20-07-2015 Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
48/15 03-08-2015 Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiące własność Gminy Człuchów.
49/15 11-08-2015 Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
50/15 14-08-2015 Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 rok.
51/15 14-08-2015 Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
52/15 14-08-2015 Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie Dworcu.
53/15 14-08-2015 Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polnicy.
54/15 14-08-2015 Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie Dworzec.
55/15 18-08-2015 Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
56/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 rok.
57/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2015 rok.
58/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy Człuchów oraz odpłatności najemców za świadczenia związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, ustalenia czynszu za pomieszczenia gospodarcze, garaże, a także opłat za ścieki i śmieci oraz czyszczenie przewodów kominowych.
59/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok.
60/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 50/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 rok.
61/15 27-08-2015 Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
62/15 04-09-2015 Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
63/15 04-09-2015 Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
64/15 08-09-2015 Zarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
65/15 08-09-2015 Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
66/15 29-09-2015 Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
67/15 05-10-2015 Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Przeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok.
68/15 05-10-2015 Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
69/15 20-10-2015 Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
70/15 22-10-2015 Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
71/15 26-10-2015 Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
72/15 02-11-2015 Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji " Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
73/15 12-11-2015 Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.
74/15 12-11-2015 Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.
75/15 12-11-2015 Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Człuchów.
76/15 12-11-2015 Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
77/15 25-11-2015 Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
78/15 26-11-2015  Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Śocjalnych Urzędu Gminy w  Człuchowie.
79/15 30-11-2015 Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
80/15 30-11-2015 Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Człuchów.
81/15 01-12-2015 Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do Biur Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
82/15 14-12-2015 Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
83/15 23-12-2015 Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 rok.
84/15 29-12-2015 Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Człuchów.
85/15 30-12-2015 Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
86/15 30-12-2015  Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Rozwoju Gminy Człuchów.
87/15 30-12-2015 Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Człuchów.
88/15 30-12-2015 Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok.
89/15 31-12-2015  Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usuług VAT w Gminie Człuchów i jej jednostkach organizacyjnych.
drukuj    

wstecz