Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2014 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2014

 

numer data w sprawie
XLVIII/316/14 07.02.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XLVIII/317/14 07.02.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
XLVIII/318/14 07.02.2014 wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
XLVIII/319/14 07.02.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XLVIII/320/14 07.02.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XLVIII/321/14 07.02.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
XLVIII/322/14 07.02.2014 zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.
XLVIII/323/14 07.02.2014 rozpatrzenia skargi.
XLVIII/324/14 07.02.2014 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2014 r.
XLVIII/325/14 07.02.2014 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/297/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XLIX/327/14 24.03.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
XLIX/328/14 24.03.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
XLIX/329/14 24.03.2014 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2014.
XLIX/330/14 24.03.2014 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
XLIX/331/14 24.03.2014 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XLIX/332/14 24.03.2014 przyjęcia na rzecz gminy darowizny - gruntu stanowiącego drogi wewnętrzne w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XLIX/333/14 24.03.2014 przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
XLIX/334/14 24.03.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XLIX/335/14 24.03.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Skarszewo.
XLIX/336/14 24.03.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
XLIX/337/14 24.03.2014 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2014 rok".
XLIX/338/14 24.03.2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
XLIX/339/14 24.03.2014 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 r.
L/340/14 24.04.2014  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
L/341/14 24.04.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
L/342/14 24.04.2014 zatwierdzenia aneksu nr 1 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".
L/343/14 24.04.2014 zaopiniowania zweryfikowanego planu aglomeracji Człuchów.
L/344/14 24.04.2014 sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Chrząstowo.
L/345/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Płonica.
L/346/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
L/347/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
L/348/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
L/349/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
L/350/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
L/351/14 24.04.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
L/352/14 24.04.2014 poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.
LI/353/14 27.05.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
LI/354/14 27.05.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
LI/355/14 27.05.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.
LI/356/14 27.05.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LI/357/14 27.05.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LI/358/14 27.05.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LI/359/14 27.05.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LI/360/14 27.05.2014 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnoszyce na lata 2014 - 2021.
LI/361/14 27.05.2014 zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rychnowy na lata 2008-2015 zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/189/08 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rychnowy na lata 2008 - 2015.
LI/362/14 27.05.2014 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jęczniki Wielkie na lata 2014 - 2021.
LII/363/14 17.06.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2013 rok.
LII/364/14 17.06.2014 absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
LII/365/14 17.06.2014 zmiany uchwały Nr XLIII/288/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 września 2013r. w sprawie dofinansowania remontu (odnowy) nawierzchni dróg powiatowych.
LII/366/14 17.06.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
LII/367/14 17.06.2014  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
LII/368/14 17.06.2014 zatwierdzenia aneksu nr 2 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/8/2013 z dnia 15.05.2013r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".
LII/369/14 17.06.2014 rozpatrzenia skarg p. M. Dalmera.
LII/370/14 17.06.2014 przystąpienia do opracowania Programu Gminy Człuchów na lata 2014 - 2020.
LIII/371/14 18.07.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
LIII/372/14 18.07.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
LIII/373/14 18.07.2014 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
LIII/374/14 18.07.2014 przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.
LIII/375/14 18.07.2014 przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
LIII/376/14 18.07.2014 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
LIII/377/14 18.07.2014 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
LIII/378/14 18.07.2014 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaromierz.
LIII/379/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/380/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/381/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/382/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/383/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/384/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/385/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
LIII/386/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo.
LIII/387/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
LIII/388/14 18.07.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Mosiny.
LIII/389/14 18.07.2014 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
LIII/390/14 18.07.2014 przyznawania pomocy materialnej dla studentów.
LIII/391/14 18.07.2014 rozpatrzenia skargi p. H. Zakrzewskiej.
LIII/392/14 18.07.2014 opłat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Człuchów.
LIV/393/14 02.09.2014 dofinansowania remontu (odnowy) nawierzchni dróg powiatowych.
LIV/394/14 02.09.2014 zwiększenia dofinansowania remontu (odnowy) nawierzchni dróg powiatowych.
LIV/395/14 02.09.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
LIV/396/14 02.09.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
LIV/397/14 02.09.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.
LIV/398/14 02.09.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.
LIV/399/14 02.09.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.
LIV/400/14 02.09.2014 przejęcia darowizny.
LIV/401/14 02.09.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej na terenie Miasta Człuchów.
LIV/402/14 02.09.2014

przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

LV/403/14 25.09.2014

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

LV/404/14 25.09.2014

zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.

LV/405/14

załącznik graficzny

25.09.2014  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów.

LV/406/14

25.09.2014 dofinansowania remontu (odnowy) nawierzchni dróg powiatowych.

LVI/407/14

19.11.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.

LVI/408/14

19.11.2014

zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.

LVI/409/14

19.11.2014

udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

LVI/410/14

19.11.2014

obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

LVI/411/14

19.11.2014

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów oraz planów miejscowych dla terenów gminy Człuchów.

LVI/412/14

19.11.2014

uchylenia Rady Gminy Człuchów.

LVI/413/14

19.11.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

LVI/414/14

19.11.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.

LVI/415/14

19.11.2014

darowizny na rzecz gminy.

LVI/416/14

19.11.2014

darowizny na rzecz gminy.

 

 

Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018

 

numer data w sprawie
I/1/14 28.11.2014 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
I/2/14 28.11.2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
I/3/14 28.11.2014 powołania składów komisji stałych Rady Gminy Człuchów.
I/4/14 28.11.2014 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
I/5/14 28.11.2014 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II/6/14 30.12.2014  uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2015.
II/7/14 30.12.2014 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.
II/8/14 30.12.2014 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
II/9/14 30.12.2014 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.
II/10/14 30.12.2014 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
II/11/14 30.12.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo.
II/12/14 30.12.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Jęczniki Wielkie.
II/13/14 30.12.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica.
II/14/14 30.12.2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.
II/15/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

II/16/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

II/17/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Krępsk.

II/18/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

II/19/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

II/20/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy.

II/21/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

II/22/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Sieroczyn.

II/23/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

II/24/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

II/25/14 30.12.2014 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

II/26/14 30.12.2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

drukuj    

wstecz