Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy 2003-2004Uchwały Rady Gminy
(podjęte w 2003 r)

Numer

data

w sprawie

VIII/88/03

załącznik

 23-09-2003

 Uchwała Nr VIII/88/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 23 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod urządzenia obsługi telekomunikacyjnej części działki nr 14/1 we wsi Jaromierz gm. Człuchów.

Uchwały Rady Gminy
(podjęte w 2004 r)

Numer

data

w sprawie

XI/123/04

 04-02-2004

 Uchwała Nr XI /123/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”.

XI/125/04

 04-02-2004

 Uchwała Nr XI/125/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Dębnicy.

XI/126/04

 04-02-2004

 Uchwała Nr XI/126/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 04 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

XI/127/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/127/04 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004 rok.

XI/128/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/128/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów

XI/129/04

 12-02-2004

Uchwała Nr XII/129/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dębnica gm. Człuchów 

XI/130/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/130/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY stanowiących własność Gminy Człuchów.

XI/131/04

12-02-2004

Uchwała Nr XII/131/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wydzierżawienia działki - gruntu położonej w obrębie wsi BARKOWO stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XI/132/04

 12-02-2004

Uchwała Nr XII/132/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody.

XI/133/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/133/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r w sprawie uznania za pomnik przyrody.

XI/134/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/134/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

XI/135/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/135/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

XI/136/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/136/04 Rady Gminy W Człuchowie z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

XI/137/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/137/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Gminy Człuchów.

XI/138/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/138/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/189/02 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 29 marca 2002r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

XI/139/04

 12-02-2004

 Uchwała Nr XII/139/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2004 r.

XIII/140/04

 31-03-2004

Uchwała Nr XIII/140/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004 roku

XIII/141/04

 31-03-2004

Uchwała Nr XIII/141/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r

XIII/142/04

 31-03-2004

 Uchwała Nr XIII/142/04 Rady Gminy w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ddla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie.

XIII/143/04

 31-03-2004

Uchwała Nr XIII/143/04 Rady Gminy w Człuchowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie budowy kotłowni na słomę oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania w Klasach Gimnazjalnych w Barkowie.

XIV/144/04

 28-04-2004

 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

XIV/145/04

 28-04-2004

 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 rok.

XIV/146/04

 28-04-2004

 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP.

XIV/147/04

 28-04-2004

 przejęcia na własność gminy samochodu marki ŁADA 1500.

XIV/148/04

 28-04-2004

 wydzierżawienia działki - gruntu położonej w obrębie wsi WIERZCHOWO stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XIV/149/04

 28-04-2004

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Gimnazjum Gminnym w Rychnowach Klasy Gimnazjalne w Barkowie.

XIV/150/04

załączniki

 27-05-2004

 

utworzenia straży gminnej na terenie gminy Człuchów.

XIV/151/04

27-05-2004

zmian w uchwale nr XIV/146/04 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną na realizacje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Gimnazium Gminnym w Rychnowach Klasy Gimnazjalne w Barkowie.

XVI/152/04

 

23-06-2004

 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2004r.

XVI/153/04

23-06-2004

 upoważnienia Wójta Gminy Człuchów do podjęcia rozmów z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółka z o.o.

XVI/154/04

 23-06-2004

 przystąpienia do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów

XVI/155/04

 23-06-2004

 zmiany uchwały Rady Gminy w Człuchowie Nr VIII/96/04 z dnia 23 września 2003r. w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów.

XVI/156/04

 23-06-2004

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w ciągu drogi krajowej nr 22 dla odcinka stanowiącego przedłużenie obwodnicy miasta Chojnice.

XVI/157/04

 

23-06-2004

 wydzierżawienia działek - gruntu położonych w obrębie wsi Płonica, Skarszewo, Rychnowy, Kołdowo , Barkowo stanowiących własność Gminy Człuchów.

XVI/158/04

23-06-2004

sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym RYCHNOWY stanowiącym własność Gminy Człuchów.

XVI/159/04

 

23-06-2004

nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym STOŁCZNO miejscowość Dobojewo będącej własnością Pana Bogdana Krawczyka zam. Dobojewo.

XVI/160/04

 23-06-2004

przystąpienia gminy Człuchów do "Programu Odnowy Wsi Pomorskiej"

XVI/161/04

23-06-2004

 zatwierdzenia planu rozwoju sołectw Wierzchowo i wierzchowo Dworzec.

XVI/162/04

 23-06-2004

 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

XVI/163/04

 23-06-2004

 

określenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci.

 

drukuj    

wstecz