Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta 2013r.
A A A

Zarządzenia Wójta: Zarządzenia Wójta 2013r. 

 

Zarządzenia Wójta

 

kadencja 2010-2014

 

(podjęte w 2013 roku)

 
numer data w sprawie
148/13 04-01-2013 Zarządzenie Nr 148/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2013 r.
149/13 04-01-2013 Zarządzenie Nr 149/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorom, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy na 2013 r.
150/13 17-01-2013 Zarządzenie Nr 150/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji na rok 2013 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porzadku i bezpieczeństwa publicznego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oswiaty i wychowania.
151/13 18-01-2013 Zarządzenie Nr 151/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
152/13 18-01-2013 Zarządzenie Nr 152/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębach geodezyjnych Dębnica i Rychnowy, stanowiące własność gminy Człuchów.
153/13 18-01-2013 Zarządzenie Nr 153/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie edukacji ekonomicznej "Na własne konto" oraz określenia wzoru Deklaracji uczestnictwa w Programie.
154/13 04-02-2013 Zarządzenie Nr 154/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
155/13 13-02-2013 Zarządzenie Nr 155/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
156/13 13-02-2013 Zarządzenie Nr 156/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
157/13 01-03-2013 Zarządzenie Nr 157/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
158/13 01-03-2013 Zarządzenie Nr 158/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek najmu sal lekcyjnych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Gminy Człuchów, będących w trwałym zarządzie lub posiadaniu jednostek oświatowych.
159/13 01-03-2013 Zarządzenie Nr 159/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie opracowania gminnego planu ochrony zabytków Gminy Człuchów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
160/13 27-03-2013 Zarządzenie Nr 160/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
161/13 27-03-2013 Zarządzenie Nr 161/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wykonania WPF za 2012 rok.
162/13 03-04-2013 Zarządzenie Nr 162/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
163/13 05-04-2013 Zarządzenie Nr 163/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
164/13 05-04-2013 Zarządzenie Nr 164/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
165/13 26-04-2013 Zarządzenie Nr 165/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
166/13 29-04-2013 Zarządzenie Nr 166/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.
167/13 14-05-2013 Zarządzenie Nr 167/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 maja 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rychnowach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Człuchów w sprawie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
168/13 15-05-2013 Zarządzenie Nr 168/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r.
169/13 16-05-2013 Zarządzenie Nr 169/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 5 16 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
170/13 24-05-2013 Zarządzenie Nr 170/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji na rok 2013 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzięci i młodzieży.
171/13 24-05-2013 Zarządzenie Nr 171/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej na konkurs "PTAKI I PTASZKI POLNE" który odbedzie się w dniu 27 maja 2013r. o godz.10-tej w sali MDK w Człuchowie.
172/13 10-06-2013 Zarządzenie Nr 172/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
173/13 10-06-2013 Zarządzenie Nr 173/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zawarcia umowy najmu na okres 3 lat na lokal użytkowy położony w miejscowości Wierzchowo Dworzec ul. Szkolna 12 stanowiący własność gminy Człuchów.
174/13 24-06-2013 Zarządzenie Nr 174/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej.
175/13 24-06-2013  Zarządzenie Nr 174/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
176/13 24-06-2013 Zarządzenie Nr 176/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego oraz struktury zatrudnienia Urzędu Gminy Człuchów.
177/13 27-06-2013 Zarządzenie Nr 177/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
178/13 27-06-2013 Zarządzenie Nr 178/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
179/13 18-07-2013 Zarządzenie Nr 179/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone w obrębach geodezyjnych Barkowo oraz Stołczno, stanowiące własność gminy Człuchów.
180/13 24-07-2013 Zarządzenie Nr 180/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
181/13 29-07-2013 Zarządzenie Nr 181/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wydania zaleceń pokontrolnych.
182/13 21-08-2013 Zarządzenie Nr 182/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.
183/13 21-08-2013 Zarządzenie Nr 183/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania WPF za pierwsze półrocze 2013 r.
184/13 21-08-2013  Zarządzenie Nr 184/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
185/13 21-08-2013 Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie i opiekę zapewniaja rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
186/13 26-08-2013 Zarządzenie Nr 186/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
187/13 30-08-2013 Zarządzenie Nr 187/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
188/13 08-09-2013  Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 8 września 2013r. zmieniające zarządzenie Nr 117/12 Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości oraz zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Człuchów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wydatków, przestrzegania i przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Człuchów.
189/13 02-09-2013 Zarządzenie Nr 189/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 września 2013r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położonej w obrębie geodezyjnym Dębnica stanowiącej własność gminy Człuchów.
190/13 20-09-2013 Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 20 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
191/13 30-09-2013 Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
192/13 30-09-2013 Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Człuchów.
193/13 22-10-2013 Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 22 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
194/13 31-10-2013 Zarządzenie Nr 194/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
195/13 04-11-2013 Zarządzenie Nr 195/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
196/13 14-11-2013 Zarządzenie Nr 196/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.
197/13 14-11-2013 Zarządzenie Nr 197/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.
198/13 14-11-2013 Zarządzenie Nr 1987/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania składników majatkowych.
199/13 14-11-2013 Zarządzenie Nr 199/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
200/13 18-11-2013  Zarządzenie Nr 200/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
201/13 21-11-2013 Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku prowadzenia prac ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Stołczno, gm. Człuchów.
202/13 28-11-2013  Zarządzenie Nr 202/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
203/13 04-12-2013  Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
204/13 09-12-2013  Zarządzenie Nr 204/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położonych w obrebach geodezyjnych Jęczniki Wielkie, Nieżywięć oraz Polnica, stanowiących własność Gminy Człuchów.
205/13 24-12-2013  Zarządzenie Nr 205/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.
206/13 27-12-2013  Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
207/13 30-12-2013  Zarządzenie Nr 207/13 Wójta Gminy Człuchów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/09 Wójta Gminy Człuchów z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Człuchów.
drukuj    

wstecz