Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Kontrola w administracji » Kontrole zewnętrzne
A A A

Kontrola w administracji: Kontrole zewnętrzne 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2005 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

do 29 lipca 2005 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

Kontrola kompleksowa Gminy Człuchów w zakresie gospodarki finansowej za lata 2001 - 2004 i zamówień publicznych.

 Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2009 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

10.03.2009

Pomorski Urząd Wojewódzki

- Sprawdzenie stopnia przygotowania ogniw obrony cywilnej do działania.

- Przygotowanie systemu kierowania obrona cywilną. 

- Planowanie i organizacja obrony cywilnej.

- Planowanie i realizacja zabezpieczenia logistycznego działań obrony cywilnej.

- Planowanie i prowadzenie działaności szkoleniowej, popularyzacyjnej i kontrolnej.

Protokół

Wystąpienie pokontrolne

06.07.2009

11.09.2009

Regionalna Izba Obrachunkowa

Kontrola kompleksowa Urzędu Gminy w Człuchowie oraz wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za lata 2005 - 2008.

 Protokół

 Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2010 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

10.08.2010

12.08.2010

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Planowa na zakończenie realizacji.

 Informacja pokontrolna

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2011 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

20.01.2011

21.01.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

na zakończenie realizacji projektu.

 Informacja pokontrolna

 

11.03.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

na zakończenie realizacji.

Informacja pokontrolna

 

 

26.06.2011

09.07.2011

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 roku w następujacych rozdziałach i paragrafach : 01095 §2010, 80101 §2030, 85212 §2010, 85214 §2030, 85216 §2030 oraz 85295 §2030.

 Protokół

 Wystąpienie pokontrolne

30.06.2011

 

Pomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 17-G/ZFE-III-NPPDL/10 Z DNIA 16.06.2010 r. na realizację projektu pn: "Przebudowa drogi Dębnica - Płonica, gm. Człuchów", w ramach projektu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

 Protokół

27.10.2011

28.10.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Werfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu.

 Informacja pokontrolna

27.10.2011

28.10.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Werfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu.

 Informacja pokontrolna

 

28.10.2011

 

Archwium Państwowe w Koszalinie    

Kontrola Archiwum Zakładowego.

 

Protokół

 

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2012 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

22.05.2012

23.05.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

planowa, na zakończenie realizacji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stołcznie.

 Informacja pokontrolna

22.05.2012

23.05.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

na zakończenie realizacji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie.

Informacja pokontrolna

22.05.2012

23.05.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

na zakończenie realizacji.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie.

Informacja pokontrolna

08.08.2012

09.08.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju(małe projekty)

Raport z czynności kontrolnych

09.08.2012

20.08.2012

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.

 Wystąpienie pokontrolne

 

22.10.2012

23.10.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 Raport z czynności kontrolnych

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2013 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

08.01.2013

09.01.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Raport z czynności kontrolnych

14.01.2013

10.05.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa

Kontrola kompleksowa Urzędu Gminy w Człuchowie  w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych .

 Protokół 

21.05.2013

22.05.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Odnowa i rozwój wsi.

 Raport z czynności kontrolnych

29.10.2013

30.10.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Ględowo.

 Raport z czynności kontrolnych

15.10.2013

15.11.2013

Najwyższa Izba Kontroli

Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego.

 Wystąpienia pokontrolne

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2014 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

13.01.2014

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi.

Wystąpienie pokontrolne

12.05.2014

23.05.2014

Pomorski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa.

Wystąpienie pokontrolne

24.06.2014

Państwowy

Powiatowy

Inspektor

Sanitarny

Bieżący stan sanitarny.

Protokół kontroli

28.07.2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.

 Informacja pokontrolna

 

22.10.2014

06.11.2014

14.11.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Protokół kontroli

 

 

 

 

 

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2015 r. przez zewnętrzne organy kontroli. 

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

20.01.2015

27.02.2015

Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej

Rozliczenie z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług

Protokół kontroli podatkowej

21.01.2015

27.02.2015

Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej

Rozliczenie z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług

Protokół kontroli podatkowej

28.01.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy.

 Raport z czynności kontrolnych

14.04.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Nieżywięć.

 Raport z czynności kontrolnych

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2016 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

05.07.2016

05.08.2016

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Protokół kontroli

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2017 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

19.04.2017

21.04.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Projekt „Brawo My! – kompleksowe wsparcie placówek oświatowych z terenu Gminy Człuchów”.

Informacja pokontrolna

28.06.2017

Pomorski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy Człuchów

Protokół

29.06.2017

07.07.2017

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.

Wystąpienie pokontrolne

24.08.2017

Archwium Państwowe w Koszalinie 

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącego do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archwium zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Człuchowie. 

Protokół kontroli

24.08.2017

Archwium Państwowe w Koszalinie 

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącego do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archwium zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Człuchowie. 

Wystąpienie pokontrolne

20.09.2017

23.02.2018

Regionalna Izba Obrachunkowa

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Człuchowie.

Protokół

Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2018 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

01.08.2018

Samorząd Województwa Pomorskiego

Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych.

Informacja pokontrolna

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2019 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

27.03.2019  Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie budżetu pańsatwa w 2018 r. 

Wystąpienie pokontrolne

02.08.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena bezpieczeństwa sanitarnego imprezy masowej pn. "Dni Gminy Człuchów"

Protokół kontroli

 

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2020 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

05.10.2020

14.10.2020
 Pomorski Urząd Wojewódzki Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Wystąpienie pokontrolne

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2021 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

28.05.2021

Archwium Państwowe w Koszalinie

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącego do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archwium zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Człuchowie. 

Protokół kontroli

02.08.2021

10.12.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa 

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Człuchowie.

Protokół

Wystąpienie pokontrolne i odpowiedź

20.10.2021

03.11.2021

Pomorski Urząd Wojewódzki
 

Realizacja zadań zleconych radom gmin z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne

20.10.2021

03.11.2021

Pomorski Urząd Wojewódzki 

Realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków

Wystąpienie pokontrolne

24.11.2021

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności  i dowodów osobistych.

Wystąpienie pokontrolne

Wykaz kontroli Urzędu Gminy przeprowadzonych w 2022 r. przez zewnętrzne organy kontroli.

Termin kontroli

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

06.04.2022

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena bezpieczeństwa sanitarnego pomieszczeń "Domu Sportowca" przeznaczonych na pobyt obywateli pochodzących z Ukrainy.

Protokół kontroli

23.11.2022

29.11.2022

Krajowe Biuro Wyborcze

Prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wyborców w Urzędzie Gminy Człuchów. 

Protokół kontroli

drukuj    

wstecz