Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2012 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2012

 

numer data w sprawie
XIX/118/12  31.01.2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XIX/119/12 31.01.2012 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XIX/120/12  31.01.2012  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
XIX/121/12 31.01.2012 zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego.
XIX/122/12 31.01.2012 uchylenia uchwał Rady Gminy Człuchów.
XIX/123/12  31.01.2012  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania fragmentu gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Sarszewo i Wierzchowo tzw. Farma Wiatrowa Człuchów I - obszar południowy.
XIX/124/12  31.01.2012  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania fragmentu gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie  i Rychnowy tzw. Farma Wiatrowa Człuchów I - obszar północny.
XIX/125/12  31.01.2012  sprostowania pomyłki pisarskiej w Uchwale VI/24/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 22 lutego 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Jaromierzu, gmina Człuchów.
XIX/126/12 31.01.2012  nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości połozonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo.
XIX/127/12  31.01.2012  nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XIX/128/12 31.01.2012  zawarcia porozumienia dotyczącego finansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do przedszkoli i pukntów wychowaniaprzedszkolnego w sąsiednich gminach.
XIX/129/12  31.01.2012  zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2012r.
XX/130/12 23.03.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XX/131/12  23.03.2012   zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XX/132/12 23.03.2012  wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
XX/133/12  23.03.2012  zatwierdzenia regulaminu, dotyczącego zasad udzielania dofinansowania prac polegających na usuwania i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człuchów.
XX/134/12 23.03.2012  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2012 rok".
XX/135/12 23.03.2012  zmian w Planie Odnowy Miejscowości Polnica na lata 2009-2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/231/09 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polnica na lata 2009-2016.
XX/136/12  23.03.2012  przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu komunalnego gminy Człuchów działki zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjny Biskupnica.
XX/137/12 23.03.2012  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
XX/138/12 23.03.2012  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.
XX/139/12 23.03.2012 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020.
XX/140/12 23.03.2012  rozpatrzenia skargi Tygodnika Człuchowskiego.
XXI/141/12  25.04.2012  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. 

XXI/142/12

załączniki

25.04.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXI/143/12 25.04.2012 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXI/144/12 25.04.2012  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Człuchów oraz jej jednostkom podległym.
XXI/145/12  25.04.2012  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego.
XXI/146/12 25.04.2012  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2012.
XXI/147/12 25.04.2012  świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".
XXI/148/12  25.04.2012  rozpatrzenia skargi p. H.Zakrzewskiej.
XXI/149/12 25.04.2012  rozpatrzenia skargi p. M.Dalmer.
XXII/150/12  31.05.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXII/151/12 31.05.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXII/152/12 31.05.2012  zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Człuchów na 2012 rok".
XXIII/153/12  14.06.2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2011 rok.
XXIII/154/12 14.06.2012  absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
XXIII/155/12 14.06.2012  wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXI/149/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi p.M.Dalmera.
XXIV/156/12 28.06.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXIV/157/12 28.06.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXIV/158/12 28.06.2012  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie geodezyjnym Chrząstowo oraz zmiany uchwały Nr VI/71/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2003r.
XXIV/159/12  28.06.2012  nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
XXIV/160/12 28.06.2012  rozpatrzenia skargi p. H.Zakrzewskiej.
XXIV/161/12  28.06.2012  odwołania Skarbnika Gminy Człuchów.
XXV/162/12 31.07.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXV/163/12  31.07.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXV/164/12  31.07.2012  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.
XXV/165/12  31.07.2012  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.
XXV/166/12  31.07.2012  odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skarszewo.
XXV/167/12  31.07.2012  użyczenia działki niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Płonica stanowiącej własność Gminy Człuchów.
XXV/168/12 31.07.2012  wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XXV/169/12  31.07.2012  zmiany w uchwale Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo, stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXVI/170/12  10.08.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXVI/171/12 10.08.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXVI/172/12  10.08.2012  zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2012.
XXVII/173/12 13.09.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXVII/174/12  13.09.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXVII/175/12  13.09.2012  zawarcia aneksu do porozumienia samorządowego (międzygminnego) z dnia 30 marca 2009r. pomiędzy Gminą Człuchów a: Gminą Czarne, Gminą Miejską Człuchów, Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Koczała, Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu".
XXVII/176/12  13.09.2012  uchylenia uchwały Rady Gminy Człuchów.
XXVII/177/12  13.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny.
XXVII/178/12 13.09.2012  powołania Skarbnika Gminy Człuchów.
XXVIII/179/12 27.09.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXVIII/180/12 27.09.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXVIII/181/12  27.09.2012  sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo.
XXVIII/182/12  27.09.2012  dofinansowania zadania p.n. "Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2545G, 2552G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G, 2561G".
XXIX/183/12 30.10.2012  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXIX/184/12  30.10.2012  zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXIX/185/12  30.10.2012  zmian w uchwale Nr XXVIII/182/12 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 września 2012r. w sprawie dofinansowania zadania p.n. "Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2545G, 2552G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G, 2561G".
XXIX/186/12 30.10.2012 podziału Gminy Człuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
XXX/187/12 20.11.2012 ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.
XXX/188/12 20.11.2012 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
XXX/189/12 20.11.2012 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż okreslone w ustawie.
XXX/190/12 20.11.2012 dofinansowania zadania p.n. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie".
XXX/191/12 20.11.2012 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XXX/192/12 20.11.2012 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Człuchów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
XXXI/193/12 07.12.2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXXI/194/12 07.12.2012 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.
XXXI/195/12 07.12.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrebach geodezyjnych Jaromierz i Chrząstowo gmina Człuchów.
XXXI/196/12 07.12.2012 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty i sportu działki 435/1 we wsi Rychnowy gm. Człuchów zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/145/01 Rady Gminy Człuchów z dnia 23 kwietnia 2001r.
XXXI/197/12 07.12.2012 uchylenia uchwały Nr XXXVI/337/06 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, połozonych w obrębie geodezyjnym Kiełpin, stanowiących własność Gminy Człuchów.
XXXI/198/12 07.12.2012 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Człuchów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
XXXI/199/12 07.12.2012 podziału gminy Człuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXII/200/12 21.12.2012 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budzetowego 2012.
XXXII/201/12 21.12.2012 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Człuchów.
XXXII/202/12 21.12.2012 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
XXXII/203/12 21.12.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
XXXII/204/12 21.12.2012 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXXII/205/12 21.12.2012 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXXII/206/12 21.12.2012 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie sa obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
XXXII/207/12 21.12.2012 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
XXXII/208/12 21.12.2012 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2013.
XXXII/209/12 21.12.2012 przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.
XXXII/210/12 21.12.2012 zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Szkołę Podstawową w Rychnowach projektu pn. "My name is Zuzia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
XXXII/211/12 21.12.2012 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/24/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaromierzu,gmina Człuchów.
XXXIII/212/12 31.12.2012 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
XXXIII/213/12 31.12.2012 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.

 

 

 

drukuj    

wstecz