Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ochrona Środowiska: Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ściekówZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 10.130.880)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb)
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
 • czas funkcjonowania instalacji
 • wielkość i rodzaj emisji
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji
 • informacje, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Załączniki:

 1. mapa sytuacyjno wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków
 2. certyfikat CE lub aprobata techniczna
 3. projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Jedostka odpowiedzialna

 • Referat ds. Inwestycji, ochrony środowiska i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Uwagi

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby wlasnego gospodarstwa domwego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
 • Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Oczyszczalnie objetą obowiazkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiazany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objeta tym obowiązkiem.

Opłaty

 • za przyjęcie zgłoszenia 120 zl

Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków- druk

drukuj    

wstecz