Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Człuchów
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Człuchów

Organy

Ogłoszenia »

Organizacje Pozarządowe

Ochrona Środowiska

Przetargi aktualne »

Informacja o wyborze oferty »

Przetargi zakończone »

Jednostki organizacyjne i pomocnicze »

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe »

Interpelacje i zapytania radnych

Sesje Rady Gminy

Zarządzenia Wójta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kontrola w administracji

Do pobrania »

Ochrona danych osobowych

Sprawozdania finansowe

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sesje Rady Gminy: Uchwały Rady Gminy rok 2011 

 

 

Uchwały Rady Gminy rok 2011

 

numer data w sprawie
V/12/11 21.01.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

V/13/11

załączniki

21.01.2011  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębie geodezyjnym Kiełpin zatwierdzonym uchwałą nr XXV/155/97 Rady Gminy Człuchów z dnia 07 sierpnia 1997 r.
V/14/11 21.01.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, gmina Człuchów.
V/15/11 21.01.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Polnica, gmina Człuchów.
V/16/11 21.01.2011  przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
V/17/11 21.01.2011 przejęcia przez Gminę Człuchów do zasobu mienia gminy działki położonej w obrębie geodezyjnym Bukowo będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
V/18/11 21.01.2011 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kołdowo, stanowiących własność Gminy Człuchów.
V/19/11 21.01.2011 zmian w Statucie Sołectw.
V/20/11 21.01.2011 zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2011r.
V/21/11 21.01.2011 uchylenia uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy dla terenu budowlanego połozonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.
VI/22/11 22.02.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
VI/23/11

załączniki

22.02.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016.
VI/24/11 22.02.2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Jaromierzu, gmina Człuchów.
VI/25/11 22.02.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.
VI/26/11 22.02.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.
VI/27/11 22.02.2011 rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Dalmer.

VII/28/11

załączniki

załączniki

31.03.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

VII/29/11

31.03.2011 zmian wieloletniej prognozy finasowej na lata 2011 - 2016.

VII/30/11

31.03.2011 świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności".

VII/31/11

31.03.2011 dotacji celowej na remont zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Krzyża w Dębnicy.

VII/32/11

31.03.2011 zatwierdzenia "Gminnego Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człuchów".

VII/33/11

31.03.2011 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

VII/34/11

31.03.2011 określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, oprózaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Człuchów oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni  zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

VII/35/11

31.03.2011 wniosku o unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz i Chrząstowo przyjetego uchwałą Nr XLIII/309/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 10 marca 2010r.

VII/36/11

31.03.2011 sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

VII/37/11

31.03.2011 sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Barkowo.

VII/38/11

31.03.2011 zmiany w uchwale Nr LIV/379/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych połozonych w miejscowości Wierzchowo Dworzec.

VII/39/11

31.03.2011 nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

VII/40/11

31.03.2011 nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

VII/41/11

31.03.2011 trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego fukncjonowania.

VII/42/11

31.03.2011 wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

VII/43/11

31.03.2011 utworzenia sołectwa Jęczniki Małe oraz zmiany Statutu Sołectw.

VIII/44/11

załączniki

20.04.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

VIII/45/11

20.04.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016.

VIII/46/11

20.04.2011 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

VIII/47/11

20.04.2011 wniosku o unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Jaromierzu gmina Człuchów przyjętego uchwałą nr VI/24/11 Rady Gminy Człuchów z 22 lutego 2011r.

VIII/48/11

20.04.2011 przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

VIII/49/11

20.04.2011 uchwalenia Statutu Gminy Człuchów.

IX/50/11

30.05.2011 przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Człuchów.

IX/51/11

30.05.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sieroczyn, gmina Człuchów.

IX/52/11

30.05.2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy.

IX/53/11

30.05.2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Człuchów w obrebach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo.

IX/54/11

30.05.2011 zmiany w uchwale Nr XII/92/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywieć, stanowiących własność Gminy Człuchów.

IX/55/11

30.05.2011 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, stanowiących własność Gminy Człuchów.

IX/56/11

30.05.2011 sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rychnowy, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

IX/57/11

30.05.2011 sprzedaży udziału 3/8 w działce nr 409 połozonej w obrębie geodezyjnym Barkowo, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

IX/58/11

30.05.2011 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Polnica.

IX/59/11

30.05.2011 nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Nieżywięć.

IX/60/11

załączniki

30.05.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

IX/61/11

30.05.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016.

IX/62/11

30.05.2011 zmian w uchwale Nr VII/41/11 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego fukncjonowania.

IX/63/11

30.05.2011  uchwalenia Statutu Gminy Człuchów.

IX/64/11

30.05.2011 przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

IX/65/11

30.05.2011 rozpatrzenia skargi na bezczynność organu.

IX/66/11

30.05.2011 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

IX/67/11

30.05.2011 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.

X/68/11

21.06.2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za 2010 rok.

X/69/11

21.06.2011 absolutorium dla Wójta Gminy Człuchów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

X/70/11

21.06.2011 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

X/71/11

załączniki

21.06.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

X/72/11

załączniki

21.06.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

X/73/11

21.06.2011 opłat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Człuchów.

X/74/11

21.06.2011 zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie projektu systemowego pt.: "Pomysł na integrację".

XI/75/11

12.07.2011 zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011.

XII/76/11

22.07.2011  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XII/77/11

22.07.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

XII/78/11

22.07.2011 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człuchów.

XII/79/11

22.07.2011 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.

XII/80/11

22.07.2011 zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Gminę Człuchów projektu systemowego pt.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Człuchów".

XII/81/11

22.07.2011 powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012 - 2015.

XII/82/11

22.07.2011 zmian w "Regulaminie korzystania z obiektów sportowych w Gminie Człuchów" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/134/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Człuchów.

XIII/83/11

19.08.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XIII/84/11

19.08.2011 zmian wieloletniej prognozy finanowej na lata 2011 - 2025.

XIII/85/11

19.08.2011 zaciągnęcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011.

XIII/86/11

19.08.2011 zaciągnecia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

XIII/87/11

19.08.2011 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Barkowo oraz Chrząstowo.

XIII/88/11

19.08.2011 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Brzeźno, stanowiącej własność Gminy Człuchów.

XIII/89/11

19.08.2011 odpłatnego nabycia przez Gminę Człuchów nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kołdowo.

XIII/90/11

19.08.2011 opłat za świadczenia w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Człuchów.

XIII/91/11

19.08.2011 wyboru ławników.

XIV/92/11

30.09.2011 dofinansowania zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie".

XIV/93/11

30.09.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XIV/94/11

30.09.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

XIV/95/11

30.09.2011 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

XIV/96/11

  30.09.2011   zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/47/03 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 27 marca 2003r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie gminy Człuchów, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za czynności inkasetna.

XIV/97/11

30.09.2011 zmian w uchwale Nr I/3/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.

XVI/98/11

31.10.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XVI/99/11

31.10.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

XVI/100/11

31.10.2011 przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Jaromierz i Chrząstowo gmina Człuchów.

XVI/101/11

31.10.2011 przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Ględowo gmina Człuchów.

XVII/102/11

18.11.2011 ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Człuchów w celu określenia wysokości podatku rolnego.

XVII/103/11

18.11.2011 określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XVII/104/11

18.11.2011 stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

XVII/105/11

18.11.2011 ustalenia wzoru formularza - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny.

XVII/106/11

18.11.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XVII/107/11

18.11.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

XVII/108/11

18.11.2011 udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

XVII/109/11

18.11.2011 przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Człuchów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

XVIII/110/11

30.12.2011 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

XVIII/111/11

30.12.2011 zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.

XVIII/112/11

30.12.2011 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

XVIII/113/11

30.12.2011 uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2012.

XVIII/114/11

30.12.2011 przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.

XVIII/115/11

30.12.2011 sposobu poboru podatków i opłat na terenie gminy, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

XVIII/116/11

30.12.2011 rozpatrzenia skargi p.K. Wojewódzkiego.

XVIII/117/11

30.12.2011 rozpatrzenia skargi p.M.Dalmer.
drukuj    

wstecz